ကလောမြို့နယ်

မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ်

ကလောမြို့နယ် သည် ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးခရိုင်ထဲမှ မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးရုံးစိုက်ရာမြို့သည် ကလောမြို့ဖြစ်ပြီး အောင်ပန်းမြို့ဟဲဟိုးမြို့တို့ ပါဝင်သည်။ ကလောမြို့နယ် အတွင်းအဓိက အရေးပါသောမြို့မှာ အောင်ပန်းမြို့ ဖြစ်သည်။ အောင်ပန်းမြို့သည် တောင်ကြီးခရိုင်၏ အဓိကစီးပွားရေးမြို့လည်း ဖြစ်သည်။