ဂမုန်းဟူသောအမည်မှာ ဥရှိသောအပင်ငယ်များစွာတို့ကို ခြုံ၍ခေါ်သောအမည်ဖြစ်သည်။ အချို့မှာ မြေ၌ ပေါက်သည်။ အချို့မှာ အပင်ကြီးတွင် တွယ်ကပ်ပေါက်သော ပင်ဆင့်မျိုးဖြစ်သည်။ ပင်ဆင့်မျိုးမှာ ရုက္ခဗေဒအလိုအားဖြင့် ပါရာဆိုက်များဖြစ်သည်။ သာမန်အားဖြင့် ဂမုန်းသည် ပုတတ်စာ၊ နနွင်း၊ တောက်တာ စသည်တို့နှင့်အတူ ကင်းဖီရီးယား မျိုးစုတွင် ပါဝင်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ သို့သော် မြန်မာအခေါ် ဂမုန်းမှာ အလွန်များပြားလှ၍ ရုက္ခဗေဒအမည်တစ်ခုတည်းကို စွဲ၍မယူအပ်ချေ။ ကျောက်ကျမ်း၊ ဂမုန်းကျမ်းနှင့် ကဝေသာရကျမ်း တို့တွင် ဂမုန်းမျိုးပေါင်း (၁ဝ၉) မျိုး ပြထားပေသည်။

မြန်မာဝစ်ရှင်နရီ
မြန်မာ ဝစ်ရှင်နရီ တွင် ဤစကားလုံးအတွက်
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ရှိသည် -

၁၀၉ မျိုးဂမုန်းပြင်ဆင်

 1. ဂမုန်းဖြူ
 2. ဂမုန်းဖြူကျော်
 3. ဂမုန်းနီ
 4. ဂမုန်းနက်
 5. ဂမုန်းကတိုး
 6. ခတ္တာဂမုန်း
 7. ဂမုန်းခွေးလာ
 8. ဂမုန်းကြက်လာ
 9. ဂမုန်းဝက်လာ
 10. ဂမုန်းနွားလာ
 11. ဂမုန်းပြောက်ကြီး
 12. ဂမုန်းပြောက်ငယ်
 13. ရစ်ဂမုန်း
 14. ဂမုန်းလိပ်မထွား
 15. ဂမုန်းလိပ်မေ့
 16. ဂမုန်းဆိတ်နား
 17. ဂမုန်းလိပ်လာ
 18. ဂမုန်းသင်္ဃာစင်
 19. ဂေါ်သဇင်ဂမုန်း
 20. ဂမုန်းကာလကဏ္ဍီ
 21. ဂမုန်းဆင်ကာလကဏ္ဍီ
 22. ဂမုန်းမြင်းကာလကဏ္ဍီ
 23. ဂမုန်းလူကာလကဏ္ဍီ
 24. ဂမုန်းမ
 25. ဂမုန်းကြက်တောင်စည်း
 26. ဂမုန်းကြက်တောင်
 27. ဂမုန်းကြက်ညွှတ်ငယ်
 28. ဂမုန်းစမ္ပာ
 29. ဂမုန်းကြက်စောင်း
 30. ဂမုန်းလက်ညှိုး
 31. ဂမုန်းကြက်မြီး
 32. ဂမုန်းသင်္ဘောကာလကဏ္ဍီ
 33. ဂမုန်းကျီးခြေကြီး
 34. ဂမုန်းကျီးခြေငယ်
 35. ဂမုန်းသံဆက်
 36. ဂမုန်းကျောက်ငို
 37. ဂမုန်းကိုယ်ရံကြီး
 38. ဂမုန်းရန်မီး
 39. ဂမုန်းရန်လွတ်
 40. ဂမုန်းလဝန်း
 41. ဂမုန်းလဝန်းကြီး
 42. ဂမုန်းကြက်တူရွေး
 43. ဂမုန်းနှင်းပန်း
 44. မီးကွင်းဂမုန်း
 45. ဧည့်လာဂမုန်း
 46. ဧည့်လန်ဂမုန်း
 47. ကွင်းထိုးဂမုန်း
 48. ဖားဂမုန်း
 49. ဂမုန်းဘီလူး
 50. ဂမုန်းပင့်ကူ
 51. ဒေါင်းဂမုန်း
 52. ဂမုန်းဆိတ်နား
 53. ကွမ်းစားဂမုန်း
 54. နဂါးဂမုန်း
 55. ဂမုန်းကိန္နရာ
 56. ဂမုန်းကျေးမြီး
 57. ဂမုန်းကြွက်မြီး
 58. ဂမုန်းကြွက်လျှာ
 59. ဂမုန်းခတက်
 60. ဂမုန်းခြကောင်
 61. ဂမုန်းခြံလွတ်
 62. ရှင်သူငယ်ဂမုန်း
 63. ဂမုန်းဆိတ်ဖြူ
 64. ဂမုန်းညှင်းပြောက်ငယ်
 65. ဂမုန်းတိမ်ပြာ
 66. ဂမုန်းစကား
 67. ဂမုန်းနနွင်း
 68. ဂမုန်းပြသာဒ်
 69. ဂမုန်းရွှေသွယ်
 70. ဂမုန်းလကက်ဆက်
 71. ဂမုန်းအင်
 72. ဂမုန်းခတ္တာဖြူ
 73. ဂမုန်းခတ္တာရွှေ

[၁]

စိုက်သင့်သော ဂမုန်း ၃၇ မျိုးပြင်ဆင်

 1. အိမ်တွင်းမင်္ဂလာဂမုန်း
 2. ရှင်သူငယ်ဂမုန်း
 3. ငှက်ပျောရှင်သူငယ်ဂမုန်း(အသေး)
 4. ငှက်ပျောရှင်သူငယ်ဂမုန်း(အကြီး)
 5. ရှင်သူငယ်ဂမုန်း(အနီ)
 6. ပြည်လုံးချမ်းသာဂမုန်း
 7. ရတနာဂမုန်း
 8. ဒေါင်းဂမုန်း (အဖို၊အမ)
 9. ကွင်းထိုးဂမုန်း
 10. ဇော်ဂျီမုတ်ဆိတ်ဂမုန်း
 11. ဘောဂကြီးဂမုန်း
 12. အင်းဂမုန်း
 13. လဝန်းဂမုန်း (အဖို၊အမ)
 14. ပတ္တမြားဂမုန်း
 15. ပြောက်ကလေးဂမုန်း
 16. စီးပွားဂမုန်း
 17. ကိုယ်ရံကြီးဂမုန်း
 18. မြွေနိုင်ဂမုန်း
 19. ဟင်္သာဂမုန်း
 20. ချိုးဂမုန်း
 21. ငုံးဂမုန်း
 22. သူတော်ကြီးဂမုန်း
 23. ဂမုန်းပလ္လင်ဆင့် (အဖြူ၊အနီ)
 24. ဂမုန်းနီ
 25. ဂမုန်းနက်
 26. ချမ်းသာကြီးဂမုန်း
 27. သူကြွယ်ဂမုန်း
 28. သူရဿတီဂမုန်း
 29. ဂမုန်းစေတီ
 30. ဆရာကြီးဂမုန်း
 31. ဆရာမကြီးဂမုန်း
 32. ရှင်ပျံဂမုန်း
 33. ရှင်သီဝလိဂမုန်း
 34. မယ်တော်ကြီးဂမုန်း
 35. ခတ္တာဖြူဂမုန်း
 36. ကျီးဂမုန်း(အဖို၊အမ)
 37. ဣစ္ဆာသယကျီးမင်းဂမုန်းများ ဖြစ်သည်။

မစိုက်သင့်သောဂမုန်း ၇ မျိုးပြင်ဆင်

 1. နန်းထိုင်ဘီလူးဂမုန်း
 2. ဆင်ဂမုန်း
 3. ကုမုဒကြာဂမုန်း
 4. ဇော်မဂမုန်း
 5. မြွေဂမုန်း
 6. ဗေဒါဂမုန်း
 7. ဆင်စွယ်ဂမုန်းများ ဖြစ်သည်။

[၂]

ကိုးကားပြင်ဆင်

 1. မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ(၃)
 2. ဆဋ္ဌမအာရုံမဂ္ဂဇင်း