စက်မှုစီမံကိန်း ဦးစီးဌာန

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ​အောက်ရှိ ဦးစီးဌာန

စက်မှုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန ပြင်ဆင်ရန်

နောက်ခံသမိုင်း ပြင်ဆင်ရန်

၁။ ။ ၁၉၇၂ခုနှစ်တွင်စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ“စက်မှုဝန်ကြီးဌာနဟုပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပြီး၊၁၉၇၅ခုနှစ်၊ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့မှ စတင်၍ အမှတ်(၁)စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် အမှတ်(၂)စက်မှုဝန်ကြီးဌာနဟူ၍အသစ်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အမှတ်(၂)စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်အောက်ပါဌာန(၇) ခုရှိသည်-

 • (က) ဝန်ကြီးရုံး
 • (ခ) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်း
 • (ဂ) မြန်မာ့ရေနံကော် ပိုရေးရှင်း
 • (ဃ) ရေနံထွက် ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း
 • (င) ရေနံဓာတုလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်း
 • (စ) စက်မှုဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်း
 • (ဆ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကော်ပိုရေးရှင်း

၂။ ။ ထို့နောက် အမှတ် (၂) စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနဟူ၍ ထပ်မံခွဲခြားဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထိုစဉ်ကအမှတ် (၂) စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင် အောက်ပါအဖွဲ့များပါဝင်သည်-

 • (က) ဝန်ကြီးရုံး
 • (ခ) အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်း
 • (ဂ) စက်မှုဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်း

၃။ ။ ဆက်လက်၍အမှတ်(၂)စက်မှုဝန်ကြီးဌာနကို၁၉၈၈ခုနှစ်တွင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများပိုမိုထိရောက်သွက်လက်စွာဆာင်ရွက်နို်င်ရန် အတွက်ဝန်ကြီးရုံးများအပါအဝင် အောက်ပါဌာန(၇)ခုဖြင့်ထပ်မံတိုးချဲ့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်-

 • (က) ဝန်ကြီးရုံး
 • (ခ) မြန်မာ့စက်မှုလုပ်ငန်းများစီမံကိန်းညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
 • (ဂ) မြန်မာ့မော်တော်ယာဉ်နှင့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း
 • (ဃ) မြန်မာ့လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း
 • (င) မြန်မာ့စက်ကိရိယာနှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း
 • (စ) မြန်မာ့တာယာနှင့်ရော်ဘာပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း
 • (ဆ) မြန်မာ့စက်ရုံနှင့်အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း

၄။ ။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၂-၁၂-၂၀၁၁ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၉၅/၂၀၁၁) ဖြင့်အမှတ်(၁)စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့်အမှတ်(၂)စက်မှုဝန်ကြီးဌာနတို့ပေါင်းစပ်၍ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအဖြစ်အောက်ပါအတိုင်းပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည် - (က) အမှတ် (၁) စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

 • (၁) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
 • (၂) စက်မှုညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန
 • (၃) စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
 • (၄) မြန်မာ့အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း
 • (၅) မြန်မာ့ဆေးဝါးနှင့်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း
 • (၆) မြန်မာ့ကြွေထည်မြေထည်လုပ်ငန်း
 • (၇) မြန်မာ့စက္ကူနှင့်ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း
 • (၈) မြန်မာ့အိမ်သုံးပစ္စည်းလုပ်ငန်း

(ခ) အမှတ် (၂) စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

 • (၁) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
 • (၂) အကြီးစားစက်မှုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
 • (၃) အမှတ် (၁) အထွေထွေအကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
 • (၄) အမှတ် (၂) အထွေထွေအကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း
 • (၅) သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဗဟိုဌာန

၅။ ။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာသောခေတ်စနစ်နှင့်အညီလက်ရှိ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းသဘောသဘာ၀ကိုက်ညီစေရန် အမည်နာမပြောင်းလဲခြင်း၊ စက်ရုံကြီးများအဖြစ် စုစည်းဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လက်ရှိခွင့်ပြုပြီးဖွဲ့စည်းအင်အားကိုပိုမိုကျစ်လျစ်စေရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ကိုပြန်လည်ရေးဆွဲခြင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၉-၃-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သောပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အစည်းအေ၀းအမှတ်စဉ် (၁၃/၂၀၁၂) မှ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရစက်မှုဝန်ကြီးဌာနကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ဧပြီလ (၄) ရက်နေ့မှစ၍ အောက်ပါအတို်င်း ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည် -

တာဝန်ဝတ္တရားများ ပြင်ဆင်ရန်

စီမံကိန်းအသစ်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း နိုင်ငံတကာနှင့် အာဆီယံ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများအား ဝန်ကြီးဌာန ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်ခြင်း ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ညှိနှိုင်းကြီးကြပ်ခြင်း လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကဏ္ဍတွင် စက်မှုကျွမ်းကျင်လုပ်သားများရရှိရေးအတွက် စက်မှုသင်တန်း ကျောင်းများအား တာဝန်ယူကြီးကြပ်ပေးခြင်း ဝန်ကြီးဌာနကိုယ်စား စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း စက်မှုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ စက်မှုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် အောက်ပါ ဌာနခွဲ (၅) ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည် -

 • (က) စက်မှုစီမံကိန်းဌာန
 • (ခ) လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာန
 • (ဂ) စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန
 • (ဃ) စက်ရုံများထိန်းသိမ်းရေးဌာန
 • (င) ဘဏ္ဍာ‌ရေးဌာန

[၁]

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်

 1. http://www.industry.gov.mm/links.aspx?id=a2de635e-c933-4e80-b452-1a8db26189c0&type=Right[လင့်ခ်သေ]