တြိဂံဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်

ကျိုင်းတုံအခြေစိုက် ဖြစ်ပြီး တဒခနယ်မြေမှာ ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ဖြစ်သည် တိုင်းမှူးမှာ ဗိုလ်ချုပ် ​ခင်လှိုင်ဖြစ်သည်

တြိဂံဒေသတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် အမှတ်တံဆိပ်