ဤစာရင်းသည် ဒေသအလိုက် ထိပ်ဆုံး နံပါတ် သုံးမှ ငါးအဆင့်ရှိ အဓိကကန်များ၏ စာရင်း ဖြစ်သည်။ "အဓိကရေကန်" အဖြစ် သတ်မှတ်ရာတွင် ဒေသတွင် ဧရိယာ၊ အနက်၊ ထုထည် စသည်တို့တွင် အကြီးဆုံး ဖြစ်ခြင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှု နှင့်/သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံကာ ဆုံးဖြတ်သည်။ ထို့အပြင် ဤစာရင်းတွင် ဒေသအလိုက် ကန်များ၏ စာရင်းကိုလည်း လင့်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ကာ ဖော်ပြပေးထားသည်။

အာဖရိက ပြင်ဆင်

အာဖရိကရှိ ရေကန်ကြီးများ ပြင်ဆင်

နိုင်ငံအလိုက်စာရင်း ပြင်ဆင်

အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ ပြင်ဆင်

အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံရှိ ရေကန်များစာရင်း

အန်ဂိုလာပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ပြင်ဆင်

ဘီနင်နိုင်ငံ ပြင်ဆင်

အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ဘီနင်နိုင်ငံရှိ ရေကန်များစာရင်း

ဘော့ဆွာနာနိုင်ငံ ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Botswana.


ဘာကီးနားဖားဆိုနိုင်ငံ ပြင်ဆင်

ကင်မရွန်းနိုင်ငံ ပြင်ဆင်


Cape Verde ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Cape Verde.


Central African Republic ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of the Central African Republic.


Chad ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Chad.


Comoros ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Comoros.


ကွန်ဂိုနိုင်ငံ ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of the Democratic Republic of the Congo.


Republic of the Congo ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of the Republic of the Congo.


ဂျီဘူတီနိုင်ငံ ပြင်ဆင်


အီဂျစ်နိုင်ငံ ပြင်ဆင်


Equatorial Guinea ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Equatorial Guinea.


Eritrea ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Eritrea.


Eswatini (Swaziland) ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Eswatini.


အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ ပြင်ဆင်

အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံရှိ ရေကန်များစာရင်း

Gabon ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Gabon.


ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံ ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of The Gambia.


Ghana ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Ghana.


Guinea ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Guinea.


Guinea-Bissau ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Guinea-Bissau.


Ivory Coast ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Ivory Coast.


ကင်ညာနိုင်ငံ ပြင်ဆင်

အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ကင်ညာနိုင်ငံရှိ ရေကန်များစာရင်း


Lesotho ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Lesotho.


Liberia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Liberia.


လစ်ဗျားနိုင်ငံ ပြင်ဆင်

မဒါဂတ်စကား ပြင်ဆင်

တမ်းပလိတ်:Maint

Malawi ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Malawi.


Mali ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Mali.


Mauritania ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Mauritania.


Mauritius ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Mauritius.


Morocco ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Morocco.


Mozambique ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Mozambique.


Namibia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Namibia.


Niger ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Niger.


Nigeria ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Nigeria.


Rwanda ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Rwanda.


São Tomé and Príncipe ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of São Tomé and Príncipe.


Senegal ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Senegal.


Seychelles ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Seychelles.


Sierra Leone ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Sierra Leone.


Somalia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Somalia.


South Africa ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of South Africa.


South Sudan ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of South Sudan.


ဆူဒန် ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Sudan.


Tanzania ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Tanzania.


Togo ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Togo.


Tunisia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Tunisia.


Uganda ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Uganda.


Zambia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Zambia.


Zimbabwe ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Zimbabwe.


Antarctica ပြင်ဆင်

There are hundreds of lakes deep below the ice of Antarctica.[၁]

For a more comprehensive list, see Antarctic lakes.


Asia ပြင်ဆင်

International lakes of Asia ပြင်ဆင်

  • Lake Baikal – Lake Baikal is located in Siberia in southeastern Russia, just north of Mongolia. Considered the oldest surviving freshwater lake on the planet, it is also the deepest body of water in Asia at ၅,၃၁၅ ပေ (၁,၆၂၀ မီတာ), and the largest freshwater lake by volume, containing 20% of the planet's fresh water. An elongated lake, it has a maximum width of ၆၀ မိုင် (၉၇ ကီလိုမီတာ) with an approximate length of ၃၈၉ မိုင် (၆၂၆ ကီလိုမီတာ), and is fed by more than 300 rivers and streams.[၂]
  • Caspian Sea – Situated between Asia and Europe and fed by the Volga and Ural Rivers in the north, the Caspian Sea is nevertheless somewhat salty in its central and south portions. The surface area measures ၃၇၁,၀၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၁၄၃,၀၀၀ စတုရန်းမိုင်), with a maximum depth of ၁,၀၂၅ မီတာ (၃,၃၆၃ ပေ).[၂]
  • Aral Sea – Also in far-western Asia, just east of the Caspian Sea, the Aral Sea straddles the boundary between Kazakhstan and Uzbekistan. The Aral Sea is shrinking due to evaporation and diversion for irrigation (among other factors) and what remains (only 10% of its former size)[၃] is now almost totally polluted by fertilizer runoff, Soviet weapon testing residue and industrial projects,[၂] leading to it being called "one of the planet's worst environmental disasters".[၄]

Lists by country ပြင်ဆင်

အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Afghanistan.


Armenia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Armenia.


Azerbaijan ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Azerbaijan.


Bahrain ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Bahrain.


Bangladesh ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Bangladesh.


Bhutan ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Bhutan.


Brunei ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Brunei.


  • Cypt

ကမ္ဘောဒီးယား ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Cambodia.


 
Tonlé Sap Lake, Cambodia

China ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of China.


Cyprus ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Cyprus.


East Timor ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of East Timor.


Georgia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Georgia.


India ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of India.


Indonesia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Indonesia.


Iran ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Iran.


Iraq ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Iraq.


Israel ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Israel.


Japan ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Japan.


Jordan ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Jordan.

Kazakhstan ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Kazakhstan.


North Korea ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of North Korea.


South Korea ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of South Korea.


Kuwait ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Kuwait.


Kyrgyzstan ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Kyrgyzstan.


Laos ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Laos.


Lebanon ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Lebanon.


Malaysia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Malaysia.


Maldives ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of the Maldives.


Mongolia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Mongolia.


Myanmar ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Myanmar.


Nepal ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Nepal.


Oman ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Oman.


Pakistan ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Pakistan.


 
Lake Saiful Muluk, Kaghan Valley, Pakistan
 
Rush Lake (Pakistan), the highest lake in Pakistan and 27th-highest in the world[၅]

Philippines ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of the Philippines.


Qatar ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Qatar.


Russia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Russia.


Saudi Arabia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Saudi Arabia.


Singapore ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Singapore.


Sri Lanka ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Sri Lanka.


Syria ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Syria.


Tajikistan ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Tajikistan.


Thailand ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Thailand.


Turkey ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Turkey.


Turkmenistan ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Turkmenistan.


United Arab Emirates - UAE ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of the United Arab Emirates.


Uzbekistan ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Uzbekistan.


Vietnam ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Vietnam.


Yemen ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Yemen.


Palestine ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of the State of Palestine.

Taiwan ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Taiwan.


 
Chiaming Lake in Taitung County, Taiwan

Europe ပြင်ဆင်

အခြားကြည့်ရန်။ List of largest lakes of Europe

International lakes of Europe ပြင်ဆင်

Lists by country ပြင်ဆင်

Republic of Albania ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Albania.


Andorra ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Andorra.


Armenia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Armenia.


Austria ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Austria.


Azerbaijan ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Azerbaijan.


Belarus ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Belarus.


Belgium ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Belgium.


Bosnia and Herzegovina ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Bosnia and Herzegovina.


Bulgaria ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Bulgaria.


Croatia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Croatia.


Cyprus ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Cyprus.


Czech Republic ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of the Czech Republic.


Denmark ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Denmark.


Estonia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Estonia.


Finland ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Finland.


France ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of France.


Georgia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Georgia.


Germany ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Germany.


Greece ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Greece.


Hungary ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Hungary.


Iceland ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Iceland.


Ireland ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of the Republic of Ireland.


Italy ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Italy.


Kazakhstan ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Kazakhstan.


Latvia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Latvia.


Liechtenstein ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Liechtenstein.


Lithuania ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Lithuania.


Luxembourg ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Luxembourg.


Malta ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Malta.


Moldova ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Moldova.


Monaco ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Monaco.


Montenegro ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Montenegro.


Netherlands ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of the Netherlands.


North Macedonia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of North Macedonia.


Norway ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Norway.


Poland ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Poland.


Portugal ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Portugal.


Romania ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Romania.


Russia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Russia.


San Marino ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of San Marino.


Serbia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Serbia.


Slovakia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Slovakia.


Slovenia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Slovenia.


Spain ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Spain.


Sweden ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Sweden.


Switzerland ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Switzerland.


Turkey ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Turkey.


Ukraine ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Ukraine.


United Kingdom ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of the United Kingdom.


North and Central America ပြင်ဆင်

International lakes of North America ပြင်ဆင်

Listed in order of occurrence from easternmost border terminus to the westernmost

အခြားကြည့်ရန်။ North American Great Lakes

Lists by country ပြင်ဆင်

Antigua and Barbuda ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Antigua and Barbuda.


Bahamas ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of the Bahamas.


Barbados ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Barbados.


Belize ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Belize.


Canada ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Canada.


Costa Rica ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Costa Rica.


Cuba ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Cuba.


Dominica ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Dominica.


Dominican Republic ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of the Dominican Republic.


El Salvador ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of El Salvador.


Grenada ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Grenada.


Guatemala ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Guatemala.


Haiti ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Haiti.


Honduras ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Honduras.


Jamaica ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Jamaica.


Mexico ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Mexico.


Nicaragua ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Nicaragua.


Panama ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Panama.


Saint Kitts and Nevis ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Saint Kitts and Nevis.


Saint Lucia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Saint Lucia.


Saint Vincent and the Grenadines ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Saint Vincent and the Grenadines.


Trinidad and Tobago ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Trinidad and Tobago.


United States of America - USA ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of the United States.


Oceania ပြင်ဆင်

Lists by country ပြင်ဆင်

Australia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Australia.


Federated States of Micronesia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of the Federated States of Micronesia.


Fiji ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Fiji.


Kiribati ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Kiribati.


Marshall Islands ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of the Marshall Islands.


Nauru ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Nauru.


New Zealand ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of New Zealand.


Palau ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Palau.


Papua New Guinea ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Papua New Guinea.


Samoa ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Samoa.


Solomon Islands ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Solomon Islands.


Tonga ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Tonga.


Tuvalu ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Tuvalu.


Vanuatu ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Vanuatu.


South America ပြင်ဆင်

International lakes of South America ပြင်ဆင်

Lists by country ပြင်ဆင်

Argentina ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Argentina.


Bolivia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Bolivia.


Brazil ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Brazil.


Chile ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Chile.


Colombia ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Colombia.


Ecuador ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Ecuador.


Guyana ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Guyana.


Paraguay ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Paraguay.


Peru ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Peru.


Suriname ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Suriname.


Uruguay ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Uruguay.


Venezuela ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see List of lakes of Venezuela.


Former lakes ပြင်ဆင်

အခြားကြည့်ရန်။ List of prehistoric lakes

Extraterrestrial lakes ပြင်ဆင်

Titan ပြင်ဆင်

For a more comprehensive list, see Lakes of Titan.


ကိုးကား ပြင်ဆင်

  1. See map in Aldhous (August 23, 2014). "First samples of Antarctic lake reveal thriving life". New Scientist. 
  2. ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ Lakes of Asia, Landforms of Asia – Worldatlas.com။ Reunion Technology Inc.။ August 15, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
  3. "Reclaiming the Aral Sea"၊ Scientific American၊ April 2008။ 
  4. "Aral Sea 'one of the planet's worst environmental disasters'"၊ The Daily Telegraph၊ April 5, 2010။ 9 August 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 8 April 2010။ 
  5. The Highest Lake in the World။ 24 August 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 9 August 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။