ဝိပတ္တိတရား ဆိုသည်မှာ ဖောက်ပြန်ချို့ယွင်းခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရ၏။ ဝိပတ္တိတရား (၄)ပါး ရှိသည်။

  • (၁) ကာလဝိပတ္တိ = မင်းဆိုးမင်းယုတ် အုပ်စိုးသောအခါကာလတွင် ဖြစ်ရခြင်း။ခေတ်ပျက်သောကာလဖြစ်ခြင်း။

ကိုးကားပြင်ဆင်