ဧည့်သည်များ (TV Series)ပြင်ဆင်

ဧည်သည်များ [ ဟန်းဂု : 손(ဆွန်း) ၊ အင်္ဂလိပ် : the guest ၊ မူရင်းမြန်မာပြန် : ဧည့်သည်] သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တောင်ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး အပိုင်း (၁၆) ပိုင်း ပါဝင်သည်။ ဇာတ်လမ်းတွင် အပနှင်ခြင်းများသဘာဝလွန်ဇာတ်လမ်းများခြင်း ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဇာတ်လမ်းတွင် အဓိကဇာတ်ကောင် သုံးဦးအဖြစ် ကင်ဒုံဝတ်ကင်ဂျေးဝတ် နှင့် ဂျောင်အန်းချာ တို့ကပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ ဤဇာတ်လမ်းတွဲကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် MRTV-4ရုပ်သံလမ်းတွင် ၂၀၁၉ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စတင်ပြသခဲ့သည်။