ဤဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်သော ခေါင်းစဉ်များကို ကြည့်လိုပါက အခြေခံ သိပ္ပံဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်များ ကို ကြည့်ပါ။ [၁]

မုခ်ဝ:သိပ္ပံ/box-header

သိပ္ပံ

သိပ္ပံ ဆိုသည်မှာအင်္ဂလိပ် အခေါ် ဆိုင်းရင့်စ်(အင်္ဂလိပ်: Science) ( လက်တင်ဘာသာ ဘာသာစကား စီရန်ရှား မှဆင်းသက်လာသော စကားလုံးဖြစ်ပြီး ဗဟုသုတဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။) ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာမြေနှင့် စကြာဝဠာ အကြောင်းများကို ခန့်မှန်းခြင်းများ၊ ရှင်းလင်းခြင်းတွက်ချက်ခြင်းများ၊ စမ်းသပ်ခြင်းများ၊ တီထွင်ခြင်းများ စသည် ဖြင့် ဗဟုသုတများစုစည်းတည်ဆောက်ထားသော၊ စံနစ်တကျဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်လုပ်ကိုင်ရသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။

မုခ်ဝ:သိပ္ပံ/box-footer


)