မျက်မမြင် သင်္ကေတသည် စက္ခုနှစ်ကွင်း အလင်းမရသူများအတွက် အက္ခရာ သင်္ကေတများ ရေးရန်၊ ဖတ်ရန်အတွက် အထူးတီထွင်ထားသော နည်းလမ်းဖြစ်သည်။

ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့် ‘ပထမ’ ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည့် သင်္ကေတ