ဝီကီပီးဒီးယား:ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်များ

ဤစာမျက်နှာသည် ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်များ မူဝါဒ အကြောင်း ဖြစ်သည်။ အပိုင်းလိုက် ခေါင်းစဉ်များ အတွက် MOS:HEADINGS ကို ကြည့်ပါ။ အရိုအသေပြုဝိသေသများနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်များ အတွက် WP:CREDENTIAL ကို ကြည့်ပါ။ ဆောင်းပါးတွင်းရှိ အမည်များ အတွက် WP:FULLNAME ကို ကြည့်ပါ။ အသုံးပြုသူအမည် မူဝါဒ အတွက်WP:U ကို ကြည့်ပါ။

ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ် တစ်ခုဆိုသည်မှာ ဆောင်းပါး အကြောင်းအရာများ၏ အပေါ်ဆုံးတွင် ရှိသော ခေါင်းစဉ်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဆောင်းပါး၏ စာမျက်နှာအမည် နှင့် URL လည်း ဖြစ်သည်။[၁] ခေါင်းစဉ်သည် ဆောင်းပါးတွင် မည်သည့်အကြောင်းအရာများ ပါဝင်ခြင်းနှင့် အခြားသော ဆောင်းပါးများမှ ကွဲပြားခြားနားစေခြင်းတို့ကို ရည်ညွှန်းသည်။[၂]

ခေါင်းစဉ်သည် ဆောင်းပါးအကြောင်းအရာ၏ ရိုးရှင်းသော အမည်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် ခေါင်းစဉ်၏ ဖော်ပြချက်တစ်ခုလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဆောင်းပါးနှစ်ခုအတွက် တူညီသော ခေါင်းစဉ်အနေဖြင့် မရှိနိုင်သည့်အတွက်[၃] တစ်ခါတစ်ရံတွင် ခွဲခြားသိမြင်နိုင်မည့် အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းပေးရန်လိုအပ်ပြီး စကားဘညှပ် (ကွင်းစကွင်းပိတ်)များဖြင့် ဖော်ပြရန် လိုအပ်လေ့ရှိသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်များကို ခိုင်လုံသော ရင်းမြစ်များမှ ဖော်ပြထားသည့် အကြောင်းအရာကို အခြေခံကာ အမည်ပေးလေ့ရှိသည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေအများစုရှိလာသည့်အခါ တည်းဖြတ်သူများအနေဖြင့် များစွာသော အခြေခံဥပဒေသများအပေါ် မူတည်ကာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်လေ့ရှိကြသည်။ စံပြုထားသည့် ခေါင်းစဉ်ပေးခြင်းတွင် ဆင်တူဆောင်းပါးများအတွက် အကြောင်းအရာကို ရှင်းလင်းတိကျစွာ ပုံဖော်နိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး လိုတိုရှင်းကာ အရှိအတိုင်းနှင့် ကွဲကွဲပြားပြားရှိပြီး မှတ်မိလွယ်သည့် ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ရမည် ဖြစ်သည်။

ဤစာမျက်နှာတွင် ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ရွေးချယ်ခြင်းအတွက် စဉ်းစာဆင်ခြင်ခြင်းများ၊ သို့မဟုတ် အမည်ပေးစနစ်များ ကို အသေးစိတ် ဖော်ပြထားသည်။ (ဤစာမျက်နှာတွင် ကဏ္ဍများ ကဲ့သို့သော အခြားသော အမည်ညွှန်းများအတွက် စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်များ ပါဝင်မည် မဟုတ်ပါ) အခြားသော မူဝါဒများ၊ အထူးသဖြင့် စိစစ်အတည်ပြုခံနိုင်မှု ကိုယ်တိုင် ထုတ်ဖော်ထားသော သုတေသနများ၊ နှင့် ဘက်မလိုက်သော အမြင် ဟူသည့် အချက်အခြာ အကြောင်းအရာမူဝါဒ သုံးခုနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အခြားသော အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်များကိုလည်း နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။

လိုအပ်ပါက ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို စာမျက်နှာရွေ့ပြောင်းခြင်းဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။[၄] စာမျက်နှာ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များအား Wikipedia:စာမျက်နှာ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ နှင့် Wikipedia:ရွှေ့ပြောင်းရန် တောင်းဆိုခြင်းတို့တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။

ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်အမည်ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း

ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်များကို ခိုင်လုံသော ရင်းမြစ်များမှ ဆောင်းပါးအကြောင်းအရာကို ရည်ညွှန်းထားသည်များအပေါ် မူတည်ကာ ဆုံးဖြတ်လေ့ရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဆောင်းပါးအတွက် သင့်လျော်သည့်အမည်မှာ တစ်ခုမက ရှိနေနိုင်သည်။ ထိုသို့အခြေအနေမျိုးတွင် ထိုစာမျက်နှာ၏ ရှင်းဆိုချက်များအပေါ် မူတည်ကာ တည်းဖြတ်သူများအနေဖြင့် အကောင်းဆုံးခေါင်းစဉ်ကို အများသဘောဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်သည်။

မူဝါဒ အတိုကောက်များ:

ကောင်းမွန်သည့် ဝီကီပီးဒီးယား ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်တစ်ခုသည် အောက်ပါ ဝိသေသလက္ခဏာ ငါးရပ်ပါဝင်သည်။

 • မှတ်မိလွယ်ခြင်း – ခေါင်းစဉ်သည် အမည်တစ်ခု သို့မဟုတ် ပညာရှင်မဟုတ်သည့် တစ်စုံတစ်ဦးအနေဖြင့် ရင်းနှီးနေနိုင်သည့် အကြောင်းအရာ ဖော်ပြချက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
 • အရှိအတိုင်းဖြစ်ခြင်း – ခေါင်းစဉ်သည် စာဖတ်သူများအနေဖြင့် ရှာဖွေလေ့ရှိသည့် အမည်ဖြစ်ပြီး တည်းဖြတ်သူများအနေဖြင့် ဆောင်းပါးတစ်ခုနှင့် တစ်ခု ချိတ်ဆက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် အမည်လည်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော ခေါင်းစဉ်မျိုးသည် မြန်မာဘာသာတွင် ခေါ်ဝေါ်သည့်အမည်အတိုင်း ဖြစ်လေ့ရှိသည်။
 • ရှင်းလင်းတိကျခြင်း – ခေါင်းစဉ်သည် ဆောင်းပါးပါ အကြောင်းအရာကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ဖော်ပြထားပြီး အခြားသော အကြောင်းအရာများနှင့် ကွဲပြားခြားနားမှု ရှိသည်။ အောက်တွင်ရှိသော § ရှင်းလင်းတိကျခြင်းနှင့် သံတူကြောင်းကွဲ ကွဲပြားမှုများကို ကြည့်ပါ။)
 • လိုတိုရှင်းဖြစ်ခြင်း – ခေါင်းစဉ်သည် ဆောင်းပါး၏ အကြောင်းအရာကို ဖော်ပြရာတွင်နှင့် အခြားအကြောင်းအရာများနှင့် ကွဲပြားစေရန်အတွက် လိုအပ်သည်ထက် ရှည်လျားနေခြင်းမျိုး မရှိရပေ။
 • ပုံသေဖြစ်ခြင်း – ခေါင်းစဉ်သည် ဆင်တူဆောင်းပါး ခေါင်းစဉ်များနှင့် ပုံစံတူ ပုံသေဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော ပုံစံများအား အထက်တွင်ရှိသည့် အထူးပြုခေါင်းစဉ်များ အမည်ပေးစနစ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

ဤသည်တို့မှာ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များဖြစ်ပြီး ဥပဒေများ မဟုတ်ပေ။ အကြောင်းအရာအများစုအတွက် ဤအချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ရိုးရှင်းပြီး သိသာပေါ်လွင်သော ခေါင်းစဉ်များ ရှိသည်။ ထို့အတွက် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း စဉ်းစားရွေးချယ် အသုံးပြုပါ။ သို့သော်လည်း အချို့ကိစ္စရပ်များတွင် ရွေးချယ်မှုသည် မရိုးရှင်းပေ။ ဤအချက်များ တစ်ခု သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုသော အချက်များအား ပိုမိုမျက်နှာသာပေးရန် လိုအပ်နိုင်ပြီး အများသဘောဆန္ဒဖြင့် ဆောင်ရွက်လေ့ရှိသည်။ နမူနာအနေဖြင့် ရှင်းလင်းတိကျသည့် အမည်ဖြစ်သော ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်းအော့ဖ် ဂရိတ်ဗြိတိန်နှင့် မြောက်အိုင်ယာလန် ဟူသည့် အမည်ထက် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ အမည်သည် ပိုမိုမှတ်မိလွယ်ပြီး အရှိအတိုင်းဖြစ်ကာ လိုတိုရှင်းလည်း ဖြစ်သည်။ (အသေးစိတ် အချက်အလက်များအတွက် အောက်တွင်ရှိသော § မှတ်မိလွယ်သည့် ယေဘုယျအမည်များကို အသုံးပြုခြင်းကို ကြည့်ပါ။)

အထူးပြုနယ်ပယ်များရှိ ဆောင်းပါးများ အမည်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် သီးခြား ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရာတွင် ယခင်ရှိခဲ့ဖူးသော အများသဘောဆန္ဒများကို ထုံးတမ်းသာဓက အဖြစ် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ကိုးကားရည်ညွှန်းထားသည့် လမ်းညွှန်ချက်စာမျက်နှာများအား ရှာဖွေကြည့်ရှုပါ။ ယခင်သဘောဆန္ဒများ မရှိခဲ့ပါက အထက်ပါမေးခွန်းများအတွက် ဆွေးနွေးချက်အသစ်တစ်ခုကို စတင်ကာ အများဆန္ဒကို တောင်းခံနိုင်သည်။ ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်များ ရွေးချယ်ရာတွင် တည်းဖြတ်သူများထက် စာဖတ်သူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကိုလည်းကောင်း၊ အထူးပြုပညာရှင်များထက် ယေဘုယျပရိသတ်ကိုလည်းကောင်း ဦးစားပေး ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။

မတူညီသော စာလုံးပေါင်းများ သို့မဟုတ် ယခင်အမည်များကဲ့သို့သော အမည်နှစ်ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော အမည်ရှိသည့် ဆောင်းပါးများအတွက် ရှာဖွေရလွယ်ကူစေရန် ပြန်ညွှန်းများကိုလည်း ဖန်တီးသင့်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် အမည်တူပြီး အကြောင်းအရာ မတူညီသော ဆောင်းပါးများအတွက် သံတူကြောင်းကွဲ စာမျက်နှာများ လိုအပ်နိုင်သည်။

မှတ်မိလွယ်သည့် ယေဘုယျအမည်များကို အသုံးပြုခြင်း

မူဝါဒ အတိုကောက်များ:

ဝီကီပီးဒီးယားတွင် ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်တစ်ခုသည် ဆောင်းပါး၏ အကြောင်းအရာကို ညွှန်းဆိုသော သဘာဝဘာသာစကား စကားလုံးတစ်ခု သို့မဟုတ် ဖော်ပြချက် ဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်သည် လူပုဂ္ဂိုလ်အမည် သို့မဟုတ် နေရာဒေအမည် သို့မဟုတ် ဆောင်းပါးအကြောင်းအရာ၏ ခေါင်းစီးလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း အချို့ခေါင်းစီးများသည် အမည်များစွာရှိနေနိုင်ပြီး အသုံးပြုမည့် ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ကို ရွေးချယ်ရာတွင် ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ ဝီကီပီးဒီးယားတွင် အများသုံး ယေဘုယျအမည် (လွတ်လပ်ပြီး ခိုင်လုံသည့် ရင်းမြစ်များ၏ သုံးစွဲဖော်ပြမှုကို မူတည်ဆုံးဖြတ်ထားသည့်) ကို အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး ထိုသို့သော အမည်များသည် အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် ကောင်းမွန်စွာ ကိုက်ညီသည်။ [၅] ထိုသို့သော ရင်းမြစ်များမှ ရည်ညွှန်းသုံးစွဲထားသည့် ရိုးရှင်းသည့်အမည် မရှိခဲ့ပါက တည်းဖြတ်သူများအနေဖြင့် အထက်ပါသတ်မှတ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ မည်သည့်ခေါင်းစဉ်က အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မည်ကို အများသဘောဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်သင့်သည်။

ဝီကီပီးဒီးယားတွင် အကြောင်းအရာ၏ "တရားဝင်" အမည်အား ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်အဖြစ် အသုံးပြုရန် မလိုအပ်ပါ။ ခိုင်လုံသော ရင်းမြစ်များမှ ရည်ညွှန်းခေါ်ဝေါ်သည့် အသုံးများသည့် အမည်ကိုသာ အသုံးပြုရန် ပိုမိုသင့်လျော်သည်။ ဤနေရာတွင် ဆောင်းပါးအတွက် ကိုးကားချက်အဖြစ် အသုံးပြုထားသည့် ရင်းမြစ်များမှ သုံးစွဲထားမှုများ ပါဝင်သည်။

တည်းဖြတ်သူများအနေဖြင့် အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် သတ်မှတ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သည်။ ဆောင်းပါးအကြောင်းအရာအတွက် ဒွိဟဖြစ်စေနိုင်သော သို့မဟုတ် မတိကျသော အမည်များကိုမူ ခိုင်လုံသော ရင်းမြစ်များမှ မကြာခဏအသုံးပြုထားသည့်တိုင် တစ်ခါတရံ ရှောင်ကြဉ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဘက်မလိုက်စွာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဘက်မလိုက်သော ခေါင်းစဉ်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ မူဝါဒကို နောက်အပိုင်းတွင် ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါသည်။ ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်များသည် ရိုင်းစိုင်းနေခြင်း (ရှောင်လွှဲမရနိုင်သည့် အခြေအနေမှလွဲ၍) သို့မဟုတ် ခရေစေ့တွင်းကျလိုက်နေခြင်းမျိုး မရှိရပါ။ အကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက် ယေဘုယျသုံးစွဲထားသည့် အမည်များစွာ ရှိနေသည့်ပြီး ယေဘုယျအကျဆုံးအမည်တွင် ပြဿနာရှိနေသည့်အခါတွင် အခြားအမည်များမှသာ ရွေးချယ်ရန် ပိုမိုသင့်လျော်သည်။

တရားဝင်အမည်၊ သိပ္ပံအမည်၊ ငယ်နာမည်၊ မူလအမည် သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်အမည်များကို တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်အဖြစ် အသုံးပြုလေ့ရှိနေသော်လည်း ခိုင်လုံသည့် ရင်းမြစ်များမှ အများစုသုံးစွဲသည့် အမည် အသုံးအနှုန်းကိုသာ ပိုမိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ရင်းမြစ်များထဲတွင် အခြားသော စွယ်စုံကျမ်းများမှ သုံးစွဲမှုသည်လည်း မည်သည့်အမည်ကို အသုံးပြုမည်ဆိုသည်ကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အကူအညီ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

အောက်ပါတို့သည် မှတ်မိလွယ်သည့် ယေဘုယျအမည်များကို အသုံးပြုထားသည့် နမူနာအချို့ ဖြစ်သည်။

လူပုဂ္ဂိုလ်များ

နေရာဒေသများ

သိပ္ပံနှင့် သဘာဝခေါင်းစီးများ

အခြားခေါင်းစီးများ

အခြားမည်သည့်အမည်ကို အများဆုံးအသုံးပြုသည်ကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ နာမည်ကြီးမီဒီယာများ၊ နာမည်ရှိစွယ်စုံကျမ်းများ၏ သုံးစွဲပုံများ၊ ပထဝီဝင်အမည်ဆာဗာများ၊ ထင်ရှားသော သိပ္ပံဂျာနယ်များ၏ သုံးနှုန်းပုံများကို လေ့လာခြင်းဖြင့် အထောက်အကူရနိုင်သည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည် ထိုသို့သော အချက်အလက်များ စုဆောင်းရာတွင် အကူအညီဖြစ်စေနိုင်သည်။

အမည်ပြောင်းခြင်း

မူဝါဒ အတိုကောက်:
"WP:NAMECHANGES"ကို ဤနေရာသို့ ညွှန်းသည်။ သင်၏ ဝီကီပီးဒီးယားအိုင်ဒီပြောင်းလဲခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် WP:CHUကို ကြည့်ပါ။

တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဆောင်းပါးတစ်ခု၏ အကြောင်းအရာသည် အမည်ပြောင်းရန် လိုအပ်လာတတ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ယေဘုယျအမည်သည် အရေးပါနေဆဲဖြစ်ကာ အမည်ပြောင်းလဲမှုကို ကြေညာပြီးချိန်တွင် ရင်းမြစ်များ၏ သုံးစွဲမှုနောက်တွင် အပိုစာသားကို ထည့်သွင်းမည် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ရင်းမြစ်များက အမည်အသစ်ကို အသုံးပြုပါက ဝီကီပီးဒီးယားသည်လည်း ပြောင်းလဲမှုကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် သင့်လျော်သော အမည်ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုမည် ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် အမည်ပြောင်းလဲမှု ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ရင်းမြစ်များသည် ရှိရင်းစွဲ အမည်ကိုသာ ဆက်လက်သုံးစွဲနေပါက ဝီကီပီးဒီးယားသည်လည်း ထိုသို့သာ ဆက်လက်သုံးစွဲနေမည် ဖြစ်သည်။

ဝီကီပီးဒီးယားသည် အနာဂတ်ဟော ဖန်လုံးမဟုတ်ပါ။ အနာဂတ်တွင် မည်သည့်အမည် အသုံးအနှုန်းကို အသုံးပြုမည်ဆိုသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မသိနိုင်သော်လည်း စာဖတ်သူများအား မှတ်မိရင်းနှီးနေနိုင်မည့် အသုံးပြုနေဆဲ အသုံးပြုခဲ့သည့် အမည်ကိုသာ သုံးစွဲနေမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ဆောင်းပါးပါ အကြောင်းအရာ ပြောင်းလဲမှုသည် အမည်ကိုပါ ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါက ထိုပြောင်းလဲမှုမှ စတင်ကာ အသုံးအနှုန်းကို စဉ်းစားမည်ဖြစ်သည်။

ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်များ၏ ဘက်မလိုက်မှု

မူဝါဒ အတိုကောက်များ:

ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်သည် ဝီကီပီးဒီးယဦး၏ ဘက်မလိုက်သောအမြင် မူဝါဒကို လိုက်နာသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် အငြင်းပွားဖွယ်ရာများ ရှိလာတတ်သည်။ ထိုသို့သော ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရာတွင် ခိုင်လုံသော ရင်းမြစ်များမှ ဆင်းသက်လာသည့် အမည် သို့မဟုတ် ဝီကီပီးဒီးယား တည်းဖြတ်သူများမှ ဖန်တီးလိုက်သော သရုပ်ဖော်ခေါင်းစဉ် တို့အပေါ်တွင် မူတည်သည်။


ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားသော အမည်ပေးစနစ်များ

မူဝါဒ အတိုကောက်:
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောစာမျက်နှာ - :Category:ဝီကီပီးဒီးယား အမည်ပေးစနစ်များ

ဝီကီပီးဒီးယားတွင် သက်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာအလိုက် အမည်ပေးစနစ်များ ရှိသည်။ ရှားပါးကိစ္စရပ်များတွင် ယေဘုယျအမည်များ (ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ အမည်များ) နှင့် တိတိကျကျ မလိုက်နာသည့် ခေါင်းစဉ်များကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားသည်။ အထူးပြုအမည်များအား သုံးစွဲခြင်းသည် တစ်ခါတစ်ရံ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဖြစ်သော်လည်း ယေဘုယျအမည် အသုံးပြုခြင်းထက် အကျိုးကျေးဇူးရှိသည်ကို ရှင်းလင်းစွာ မပြနိုင်သရွေ့ ဤနည်းလမ်းကို အသုံးမပြုသင့်ပေ။

ရှင်းလင်းတိကျခြင်းနှင့် သံတူကြောင်းကွဲ ကွဲပြားမှုများ

မူဝါဒ အတိုကောက်များ:

ရှင်းလင်းတိကျခြင်း

ပုံမှန်အားဖြင့် ခေါင်းစဉ်သည် ဆောင်းပါးပါ အကြောင်းအရာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့် လုံလောက်စွာ ဖော်ပြနိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သည်ထက် မပိုသင့်ပေ။ နမူနာပြရသော် ကောင်းချီးပေးခံရသူ ကာလကတ္တားမှ ထရီဆာ အမည်သည် တိကျလွန်းပြီး မာသာ ထရီဆာ အမည်သည် လုံလောက်တိကျသည့် အမည်ဖြစ်ကာ အကြောင်းအရာကို ညွှန်းဆိုရာတွင် အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ဟိုရိုဝစ်ဇ် အမည်သည် ထင်ရှားသည့် ဂန္ထဝင် စန္ဒယားသမား ဗလာဒီမာ ဟိုရိုဝစ်ဇ် ကို ရှင်းလင်းတိကျစွာ ဖော်ပြနိုင်ခြင်း မရှိပေ။

သံတူကြောင်းကွဲများ

မူဝါဒ အတိုကောက်များ:
ဤမူဝါဒ အပိုင်းကို သံတူကြောင်းကွဲ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် တွဲဖက်ဖတ်ရှုသင့်သည်။

ဆောင်းပါးတစ်ခုအတွက် ရည်ရွယ်ကာ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအား အသုံးပြုနိုင်ရန်မှာ အမြဲတမ်းအတွက် မဖြစ်နိုင်ပေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ခေါင်းစဉ်သည် အခြားသော အဓိပ္ပာယ်များရှိနေနိုင်ပြီး အခြား ဆောင်းပါးများထဲတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားနိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ အပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ရှင်းလင်းတိကျရန် သတ်မှတ်ချက်အရ ပိုမိုအသေးစိတ်ကျသော ခေါင်းစဉ်ကို ဆောင်းပါးတစ်ခုနှင့် တစ်ခုကွဲပြားစေရန် အသုံးပြုရာတွင် လိုအပ်သော အချက်အလက်ကို လိုအပ်သလောက်သာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုရန် ဖြစ်သည်။ နမူနာအားဖြင့် "ကွင်း (ရော့ခ်တီးဝိုင်း)" သည် တိကျလွန်းပြီး "ကွင်း (တီးဝိုင်း)" ခေါင်းစဉ်သည် အခြားသော "ကွင်း" (Queen) အသုံးအနှုန်းများမှ လုံလောက်စွာ ကွဲပြားမှုရှိနေပြီး ဖြစ်သည်။

ယေဘုယျသတ်မှတ်ချက်အနေဖြင့် ခေါင်းစဉ်တစ်ခုသည် အခြားသော အကြောင်းအရာများကိုလည်း ရည်ညွှန်းနေပါက

 • ဆောင်းပါးသည် ဒွိဟအနက်ရှိသော အမည်အတွက် အခြေခံကျသော အကြောင်းအရာ ဖြစ်ပါက ထိုအမည်အား ခေါင်းစဉ်အဖြစ် အခြားသော ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှု မလိုဘဲ အသုံးပြုနိုင်သည်။
 • ထိုကဲ့သို့မဟုတ်ပါက ဒွိဟအနက်ရှိသော အမည်အား ခေါင်းစဉ်အဖြစ် တိုက်ရိုက်အသုံးမပြုနိုင်ဘဲ သံတူကြောင်းကွဲ အနေဖြင့်သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။

သံတူကြောင်းကွဲနည်းလမ်းများကို စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရာတွင် ဆောင်းပါးအမည် သတ်မှတ်ချက်များ ကို အောက်ပါအချက်များတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။

 1. အရှိအတိုင်းဖြစ်သော သံတူကြောင်းကွဲ:
  နမူနာ: "အင်္ဂလိပ်" ဟူသည့် စကားလုံးသည် ယေဘုယျအားဖြင့် လူမျိုး သို့မဟုတ် ဘာသာစကားကို ရည်ညွှန်းသည်။ ထိုသို့ဒွိဟအနက်ရှိခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ယေဘုယျ ခေါင်းစဉ်များဖြစ်သော အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား နှင့် အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ဟူသည့် အရှိအတိုင်းဖြစ်သော သံတူကြောင်းကွဲများကို အသုံးပြုသည်။
 2. ပုဒ်ကလေးအသုံးပြုသော သံတူကြောင်းကွဲ: နေရာဒေသအမည်များသည် သံတူကြောင်းကွဲအမည်များ ဖြစ်ပါက တစ်ဆင့်မြင့် အုပ်ချုပ်ရေးဒေသအမည်ကို ပုဒ်ကလေးခံကာ တွဲဖက်ရေးသားသည်။ (ဥပမာ ထန်းတပင်ရွာ၊ ကော့မှူးပထဝီဝင် အမည်များကို ကြည့်ပါ။) တစ်ခါတစ်ရံတွင် အခြားသော စကားစပ်များတွင်လည်း ပုဒ်ကလေးခံကာ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ (ဥပမာ ဒိုင်ယာနာ၊ ဝေလမင်းသမီးမင်းမျိုးမင်းနွယ်များနှင့် မှူးမျိုးမတ်နွယ်များ၏ အမည်များတွင် ကြည့်ပါ)။
 3. ဝိုက်ကွင်းအသုံးပြုသော သံတူကြောင်းကွဲ: ဒွိဟအနက်ရှိသော အမည်နောက်တွင် ဝိုက်ကွင်းဖြင့် ကွဲပြားမှုကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်း ဖြစ်သည်။ အခြားသော နည်းလမ်းများသည် အသင့်တော်ဆုံး ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ကို မသတ်မှတ်နိုင်သည့်အခါ အသုံးပြုလေ့ရှိသော ဝီကီပီးဒီးယား၏ သံတူကြောင်းကွဲအတွက် စံပြုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
 4. သရုပ်ဖော် ခေါင်းစဉ်: အကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက် လက်သင့်ခံနိုင်မည့် အမည်ကို မသတ်မှတ်နိုင်ရာတွင် စိတ်ကူးအတိုင်း အသုံးပြုသည့် သရုပ်ဖော်နှင့် သီးသန့်အမည်ဖြစ်သည်။
  နမူနာများ: အင်းလေးဒေသရှိ ငှက်မျိုးစိတ်များ၊ (WP:NCP#သရုပ်ဖော်ခေါင်းစဉ်များ ကို ကြည့်ပါ)

တိုတိုနှင့်အချက်လက်ပြည့်စုံခြင်း

မူဝါဒ အတိုကောက်:

ဤအချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဆောင်းပါးအကြောင်းအရာကို လုံလောက်သည့် အချက်အလက်နှင့် ပုံဖော်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

နမူနာပြရသော်

 • ရုဒ်အိုင်းလန်းပြည်နယ်၏ တရားဝင်အမည်မှာ "ရုဒ်အိုင်းလန်းပြည်နယ် နှင့် ပရိုဗိုက်ဒင့် စိုက်ခင်း" ဖြစ်သည်။ ခေါင်းစဉ်နှစ်ခုလုံးသည် ရှင်းလင်းတိကျပြီး ဒွိဟမဖြစ်ပေ။ သို့သော်လည်း ရုဒ်အိုင်းလန်းပြည်နယ် အမည်သည် အကြောင်းအရာကို လုံလောက်စွာ ဖော်ပြနိုင်သည့် လိုတိုရှင်း အမည် ဖြစ်သည်။

အတ္ထုပ္ပတ္တိဆောင်းပါးများအတွက် ချွင်းချက်များ ရှိနေသေးသည်။ နမူနာအားဖြင့် မွေးနာမည် သို့မဟုတ် မိသားစုအမည်ကို ပုံမှန်အားဖြင့် သုံးလေ့မရှိသလို အတိုကောက်အမည်များကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်လေ့ရှိသည်။ အမည်ပေးစနစ် (လူပုဂ္ဂိုလ်များ)ကို ကြည့်ပါ။

ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ပုံစံ

မူဝါဒ အတိုကောက်များ:

အောက်ပါအချက်များသည် ဝိသေသလက္ခဏာ ငါးရပ်တွင် မပါဝင်သည့် မေးခွန်းများအား ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အသုံးပြုပြီး မိတ္တူပုံတူဆောင်းပါးများအား ရှောင်ကြဉ်နိုင်ရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။

ဝါကျအတိုင်း သုံးပါ
ခေါင်းစဉ်များအား ဝါကျပုံစံအတိုင်းသာ ရေးသားပါ။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ခေါင်းစဉ်များတွင် အစစာလုံးကိုသာ စာလုံးကြီးဖြင့် ရေးသားပြီး ကျန်စာလုံးများအားလုံးကို စာလုံးသေးဖြင့်သာ ရေးသားသည်။
အနည်းကိန်းပုံစံကို အသုံးပြုပါ
ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်များအား ပုံမှန်အားဖြင့် အနည်းကိန်းဖြင့်သာ ရေးသားသည်။ ဥပမာ မြင်းဟုသာ သုံးပြီး "မြင်းများ" ဟု မသုံးပါ။ နောက်ထပ် လမ်းညွှန်ချက်များအတွက် အမည်ပေးစနစ် (အများကိန်းများ)ကို ကြည့်ပါ။
ဒွိဟဖြစ်စေသော အတိုကောက်များကို ရှောင်ပါ
အတိုကောက်များနှင့် အကျဉ်းချုံးစာလုံးများသည် ရံဖန်ရံခါ ဒွိဟဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် အကြောင်းအရာအား အခြေခံကျကျ သိရှိနိုင်မှသာ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ထို့အပြင် ခေါင်းစဉ်အမည်တွင် အတိုကောက်ကို ထည့်သွင်းရေးသားရန်လည်း မလိုအပ်ပေ။
နာမ် အသုံးပြုပါ
နာမ်များနှင့် နာမ်ပုဒ်စုများကို ခေါင်းစဉ်များအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ နာမဝိသေသနနှင့် ကြိယာ စကားလုံးများကို သက်ဆိုင်ရာ နာမ် ဆောင်းပါးများသို့ ပြန်ညွှန်းပါ။
ခေါင်းစဉ်ကို မျက်တောင်အဖွင့်အပိတ် မသုံးပါနှင့်
ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်များ (သို့မဟုတ် သီချင်းခေါင်းစဉ်များ) ကို မျက်တောင်အဖွင့်အပိတ်များ မထည့်ဘဲ အသုံးပြုပါ။ ချွင်းချက်အနေဖြင့် မူလအမည် သို့မဟုတ် ခေါင်းစဉ်တွင် ပါဝင်မှသာ အသုံးပြုပါ။
ဆင့်ပွားခေါင်းစဉ်ခွဲများကို မသုံးပါနှင့်
ခေါင်းစဉ်များကို အခြားခေါင်းစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် အသုံးမပြုပါနှင့်။ နမူနာအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထဝီဝင်အကြောင်းကို "မြန်မာနိုင်ငံ/ပထဝီဝင်" သို့မဟုတ် "မြန်မာနိုင်ငံ (ပထဝီဝင်)" ဟူသော အမည်များအဖြစ် အသုံးမပြုသင့်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထဝီဝင် ဟူ၍သာ အသုံးပြုသင့်သည် (ဤအချက်ကို ဆောင်းပါးမဟုတ်သော အမည်ညွှန်းများတွင် အသုံးမပြုပါ။ စာမျက်နှာခွဲများ ကို ကြည့်ပါ။)

အထူးအက္ခရာသင်္ကေတများ

မူဝါဒ အတိုကောက်များ:

စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်များတွင် အချို့သော အက္ခရာသင်္ကေတများအား အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကန့်အသတ်များ ရှိနေသည်။ အောက်ပါ အက္ခရာသင်္ကေတများကို လုံးဝအသုံးမပြုနိုင်ပေ။

# < > [ ] | { } _

ကော်လံသင်္ကေတ၊ ဖူးစတော့သင်္ကေတနှင့် အခြားသော အက္ခရာသင်္ကေတများ ပါဝင်သော ခေါင်းစဉ်များတွင် ကန့်သတ်ချက်များရှိနေပြီး ယင်းတို့ကို Template:Correct title အသုံးပြုကာ ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရ အခြားသော ယူနီကုဒ်သင်္ကေတများ အားလုံးကို စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်များတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း အချို့သော သင်္ကေတများကို ရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။

 • မျက်တောင် အဖွင့်အပိတ်သင်္ကေတများ (ရှောင်ကြဉ်ရန်): မျက်တောင်နှစ်ခု("...") နှင့် တစ်ခု သင်္ကေတများ ('...') နှင့်၊ ပုံနှိပ်မျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်သင်္ကေတများ (“...”)၊ "အနိမ့်-အမြင့်" မျက်တောင်ဖွင့်ပိတ် သင်္ကေတများ („...“)၊ ထောင့်ချွန်ဖွင့်ပိတ်သင်္ကေတာများ («...»)၊ (`...´) နှင့် <q> HTML tag များ (<q>...</q>) ကို ခေါင်းစဉ်တွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းအား အထူးအခြေအနေများမှ လွဲ၍ ရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။
 • သင်္ကေတများ (ရှောင်ကြဉ်ရန်):ကြော်ငြာများ၊ လိုဂိုများတွင် ပါဝင်လေ့ရှိသည့် "♥" ကဲ့သို့သော သင်္ကေတများအား ခေါင်းစဉ်တွင် မည်သည့်အခါတွင်မှ ထည့်သွင်းအသုံးမပြုသင့်ပါ။

စာလုံးစောင်းများနှင့် အခြားပုံစံများ

မူဝါဒ အတိုကောက်:

စာလုံးစောင်းများကို တစ်စုတည်းဖြစ်သော စာသားများတွင်သာ အသုံးပြုသင့်သည်။ နမူနာအားဖြင့် သိပ္ပံအမည်များ (Taxonomy)၊ သင်္ဘောအမည်များ၊ စာအုပ်၊ ရုပ်ရှင်နှင့် အခြားသော ဖန်တီးမှုလက်ရာအမည်များနှင့်၊ မူရင်းစာသားတွင် စာလုံးစောင်းအသုံးပြုထားသည့် နိုင်ငံခြားဘာသာစာစုများ စသည်တို့ဖြစ်သည်။

စာလုံးစောင်းပုံစံကို စာမျက်နှာ၏ ခေါင်းစဉ်အစိတ်အပိုင်းအနေဖြင့် တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်း၍ မရနိုင်ပေ။ ထို့အတွက်ကြောင့် စာလုံးစောင်းပုံစံအမြင်ကို DISPLAYTITLE မှော်စာလုံးဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် {{Italic title}} တမ်းပလိတ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ထည့်သွင်းအသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင် Template:Infobox book, Template:Infobox film, နှင့် Template:Infobox album အစရှိသော တမ်းပလိတ်အချို့တွင် စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်အား အလိုအလျောက် စာလုံးစောင်းပုံစံ ဖြစ်နေစေရန် ထည့်သွင်းထားပေးပြီး ဖြစ်သည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ စာမျက်နှာရှိ စာလုံးစောင်းများနှင့် ပုံစံများ ကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။

အခြားသာ ပုံစံများဖြစ်သည့် စာလုံးအထူနှင့် superscript တို့ကို သင်္ချာဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်များမှ လွဲ၍ ဝီကီပီးဒီးယား ဆောင်းပါး ခေါင်းစဉ်တွင် အသုံးပြုလေ့မရှိပါ။ သီချင်းခေါင်းစဉ်များတွင် ပါဝင်လေ့ရှိသော မေးခွန်းသင်္ကေတ "?" ကို ပြသနိုင်ရန် အထူးနည်းလမ်း မလိုအပ်သောလည်း ခေါင်းစဉ်တွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းအား ရှောင်ကြဉ်ရမည်။ အပေါ်တွင်ရှိသော ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ပုံစံ အား ဖတ်ရှုပါ။

မှတ်ချက်များ

 1. Specifically, it is the <h1 id="firstHeading"> HTML element that appears at the top of the article's page. It should be the only <h1> element on the page, but because editors have the ability to add any level of heading to a page's text, that cannot be guaranteed.
 2. The title displayed as the article's main heading is usually identical (and always similar) to the stored title by which the page is referenced in category listings, recent changes lists, etc., and that appears (suitably encoded as necessary) in the page's URL. For technical details, see Wikipedia:Page name.
 3. နည်းပညာအရတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော်လည်း မတူညီသော စာမျက်နှာများအား ခေါင်းစဉ်အတူတူ ပြသနိုင်ရန်မှာ အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့် မလိုလားအပ်ပေ။
 4. ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်အမည်တစ်ခု ပြောင်းလဲပါက ယင်း၏ ဒေတာဘေ့စ်သည် ပြောင်းလဲသွားသော်လည်း အမှန်တကယ် ရွှေ့ပြောင်းသွားသည် မဟုတ်ပေ။ ထို့အတွက်ကြောင့် ခေါင်းစဉ် ပြောင်းလဲခြင်းကို တစ်ခါတစ်ရံတွင် အမည်ပြောင်းခြင်း ဟု ခေါ်ဆိုလေ့ရှိသော်လည်း ရွှေ့ပြောင်းခြင်း ဟူသည့် အသုံးအနှုန်းသည်သာ ယေဘုယျစကားလုံးအနေဖြင့် သုံးစွဲကြသည်။
 5. "Common name" in the context of article naming means a commonly or frequently used name, and not necessarily a common name as used in some disciplines in opposition to scientific name.