ပိတ်ပင်တားဆီးမှု မှတ်တမ်း

ဤသည်မှာ အသုံးပြုသူအား ပိတ်ပင်ခြင်းနှင့် ပိတ်ပင်မှုဖယ်ရှားခြင်း ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဖြစ်သည်။ အလိုအလျောက် ပိတ်ပင်ထားသည့် အိုင်ပီလိပ်စာများအား မထည့်သွင်းထားပါ။ လက်ရှိ တားမြစ်မှုများနှင့် ပိတ်ပင်မှုများ စာရင်းအတွက် ပိတ်ပင်စာရင်းကို ကြည့်ပါ။

မှတ်​တမ်း​များ​
(အသစ်ဆုံး | အဟောင်းဆုံး) (ပိုသစ်သော ၅၀ ခု ⧼မှ⧽ ) အထိကြား ရလဒ် (၂၀ | ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀) ခုကို ကြည့်ရန်
 • ၁၂:၁၄၊ ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 69.160.30.228 ဆွေးနွေး ကို ရခိုင်ပြည်နယ် စာမျက်နှာ အား တည်းဖြတ်ခြင်းမှ သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
 • ၀၄:၅၆၊ ၇ ဇွန် ၂၀၂၀ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 103.121.227.34 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ နှစ် (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၀၄:၄၂၊ ၇ ဇွန် ၂၀၂၀ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 37.111.10.77 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၃ လ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ပြင်ပဆိုဒ်များသို့ လင့်ခ်ချိတ်၍ ဖွမှု)
 • ၀၈:၅၉၊ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Kyaw Zin Win(KT) ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၃ ရက် (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖရိုဖရဲနိုင်သော တည်းဖြတ်မှု)
 • ၁၂:၄၂၊ ၁၅ ဇူလိုင် ၂၀၁၉ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 2400:ac40:821:7505::1 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ လ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဝီကီပီဒီးယားအား အရောင်းမြှင့်တင်ရန် အသုံးချမှု)
 • ၁၃:၂၅၊ ၂၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Aung San Suu Kyi is very weak in solving Rohingya crisis ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်)
 • ၁၃:၂၄၊ ၂၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Rohingya people deserve to live, not to be exterminated ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်)
 • ၀၁:၁၅၊ ၁၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Kaloung ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (စွယ်စုံကျမ်း၌ ပါဝင်ရေးသားရန် မဟုတ်မှာ သေချာသည်)
 • ၁၃:၁၇၊ ၁၁ ဇွန် ၂၀၁၈ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Fucking Name ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်)
 • ၀၀:၄၆၊ ၂၀ မေ ၂၀၁၈ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 1.46.136.126 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ နှစ် (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၀၁:၃၄၊ ၁၆ မေ ၂၀၁၈ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 37.111.9.75 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ နှစ် (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၀၇:၄၀၊ ၁၅ မေ ၂၀၁၈ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 74.50.214.89 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (စွယ်စုံကျမ်း၌ ပါဝင်ရေးသားရန် မဟုတ်မှာ သေချာသည်)
 • ၁၄:၃၂၊ ၂ မေ ၂၀၁၈ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Thutakoko.1990 ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၂ ပတ် (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (မခိုင်လုံသောအကြောင်းအရာကို ထပ်တလဲလဲ ထည့်သွင်းမှု)
 • ၀၁:၄၅၊ ၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၈ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 203.135.190.3 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၆ လ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (အဓိပ္ပာယ်မရှိသော စာမျက်နှာများကို ဖန်တီးခြင်း)
 • ၁၆:၂၉၊ ၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 103.52.14.97 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၃ လ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
 • ၀၄:၃၁၊ ၄ ဩဂုတ် ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Jkjkjkjjj7898 ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၆ လ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (စာမျက်နှာမှ အကြောင်းအရာများကို ဖယ်ထုတ်မှု)
 • ၀၂:၀၅၊ ၁၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က KhantHan ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၂ ပတ် (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၀၃:၁၉၊ ၂၃ ဇွန် ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Khaing Su Wai FB ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (မခိုင်လုံသောအကြောင်းအရာကို ထပ်တလဲလဲ ထည့်သွင်းမှု)
 • ၁၆:၄၀၊ ၃၁ မေ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 45.112.177.2 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ နှစ် (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၀၂:၂၁၊ ၃၀ မေ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Rohingya are Rohingya, not Bengali ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်)
 • ၀၂:၂၀၊ ၃၀ မေ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Rohingya are humans, not dogs and rubbish ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်)
 • ၀၂:၂၀၊ ၃၀ မေ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Stop killing Rohingya people ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်)
 • ၀၂:၁၉၊ ၃၀ မေ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Real Buddhists don't kill innocent Rohingya people ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်)
 • ၀၁:၂၂၊ ၆ မေ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 45.112.176.136 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၀၂:၀၉၊ ၅ မေ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Myanmar Soccer Light ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ကြော်ငြာရန်အလိုငှာ ဝီကီပီးဒီးယားကို အသုံးချမှု)
 • ၁၅:၂၁၊ ၃ မေ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က နိယြက်ားင့လာအပ္တယ္လက္ခံေလ ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်)
 • ၀၁:၁၀၊ ၃ မေ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 1.47.106.52 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၁၂:၁၆၊ ၂၉ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 86.179.79.124 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၃ လ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၀၄:၀၂၊ ၂၇ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 37.111.4.113 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၃ လ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၀၅:၅၅၊ ၂၆ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Sithukoirala ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ နှစ် (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၀၅:၅၃၊ ၂၆ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Tin Aung ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၁၄:၂၇၊ ၂၅ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Fucking shit ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၁၄:၁၀၊ ၂၅ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Ei Shwe Sin Tun ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၀၁:၀၀၊ ၂၅ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Mr Steven Dawson Rodriguez ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၀၀:၅၉၊ ၂၅ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Dr Samaret moha Adu ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၁၆:၁၂၊ ၂၄ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Myanmar Lovers Group ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၀၁:၁၃၊ ၂၄ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Mr salat Mohamed radi ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၁၅:၀၁၊ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Mr Steven Dawson ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၀၈:၃၆၊ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Ronaldo Dos Santos ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၀၀:၁၆၊ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Isco Cristia ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၀၀:၁၃၊ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Segio lopez ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (အကောင့် များစွာ ဖန်တီးမှု)
 • ၁၇:၄၁၊ ၁၆ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Dr sofia rodriguez ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၀၁:၅၉၊ ၁၅ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Irina Saligomez ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၀၁:၅၉၊ ၁၅ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Dr Sanches ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၀၁:၅၉၊ ၁၅ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Dr Tokiyo ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၀၁:၅၈၊ ၁၅ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Dr Rodrio petric ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၁၄:၂၅၊ ၁၃ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Forsica Karim Lopez ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၁၄:၄၁၊ ၁၂ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Navas ferico ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည်
 • ၁၄:၁၄၊ ၁၂ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Foncika gomez ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (အဓိပ္ပာယ်မရှိသော စာမျက်နှာများကို ဖန်တီးခြင်း: အကောင့် များစွာ ဖန်တီးမှု)
 • ၀၉:၁၄၊ ၁၀ ဧပြီ ၂၀၁၇ Dr Lotus Black ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Mr Ramos Aveiro Santos ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (အကောင့် များစွာ ဖန်တီးမှု)
(အသစ်ဆုံး | အဟောင်းဆုံး) (ပိုသစ်သော ၅၀ ခု ⧼မှ⧽ ) အထိကြား ရလဒ် (၂၀ | ၅၀ | ၁၀၀ | ၂၅၀ | ၅၀၀) ခုကို ကြည့်ရန်