ကိုဇင်မင်းဖြိုးသည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံသား တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည် "ဗမာ တိုင်းရင်းသား" တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သို့သော် "ပြည်ထောင်စုသား" တစ်ဦး အဖြစ်သာ မိမိကိုယ်ကို ခံယူသည်။


ဘဝ ဖြတ်သန်းမှုများပြင်ဆင်

ဒီဇင်ဘာ (၅) ရက်၁၉၉၅ ခုနှစ် - ကမ္ဘာ ဂြိုဟ် ပေါ်ရှိ သတ္တဝါ တစ်မျိုး၏ လောကဖြစ်သော လူသား မျိုးနွယ်စုထံ အလည်လာသည်။