ဆောင်းပါးများ၏ အနှစ်ချုပ်များကို ရေးသားပေးသည်။ ပြည်ပဆိုင်ရာ ဗဟုသုတဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများလည်း‌ရေးသားသည်။

Albert Poliakoff
— Wikipedian  —
အမည်The one 
နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံ မြန်မာ
နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံ မြန်မာ
လူမျိုးစု မြန်မာလူမျိုး
ဝါသနာနှင့် ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု
ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာ
နိုင်ငံရေးအမြင် ဗဟို
စိတ်ပါဝင်စားမှု
Userboxes
ဤအသုံးပြုသူသည် မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်သည်။
ဤအသုံးပြုသူသည်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်ပါသည်။
my ဤအသုံးပြုသူ၏ မိခင်ဘာသာစကားမှာ မြန်မာစကား ဖြစ်သည်။