ဝီကီပီးဒီးယားမှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါတယ် Albert Poliakoff !ပြင်ဆင်

--Welcome-Bot (ဆွေးနွေး) ၀၇:၃၂၊ ၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈ (UTC)

Suggestionပြင်ဆင်

You have recently created two articles that I noticed, which are ယိုဟန် ပက်ချယ်ဘဲလ် and ဘက်ရှ်မိသားစု. In the former article, you begin the lead with these words, "ယိုဟန် ပက်ချယ်ဘဲလ် (အင်္ဂလိပ်၊ ဂျာမန်: (Johann Pachelbel) ယိုဟန် ပက်ခဲလ်ဘဲလ်၊ လက်တင်: Johannes Pachelbelius Organista Noriberghensium) သည် ..." and instead of using the current title name, "ယိုဟန် ပက်ချယ်ဘဲလ်", the other name you put "ယိုဟန် ပက်ခဲလ်ဘဲလ်" would be more close to its German pronunciation (ဂျာမန် အသံထွက်: [ˈpaxɛlbəl], [ˈpaxəlbɛl], or [paˈxɛlbəl]). The latter article ဘက်ရှ်မိသားစု has the second name you added (ဘာ့ခ်), which is more preferable and more approximate to Deustache or English pronunciation (RP: /bɑːx/ or /bɑːk/, De:/baχ/ ) so the article name should be ဘာ့ခ်မိသားစု in place of ဘက်ရှ်မိသားစု, which I believed both German & English people never pronounce (ရှ်, sh) for Bach . Aungookingofcelestials (ဆွေးနွေး) ၀၇:၂၂၊ ၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ (UTC)

Thank you for your suggestion. I also have known about the German and English pronunciation (which is why I added in brackets). But, the Burmese pronunciation can be different from German and English pronunciation. That's why, for the main title, I used what the Burmese people would read those names, and as well as adding the approximate pronunciation of the names.

As examples, Beethoven, in Burmese language, is written as "ဘီသိုဗင်", instead of "ဘေသိုဗင်" and Mozart as "မိုးဇက်", instead of "မိုးဇာ့ထ်". This is why my article titles are written in Burmese approximation. Albert Poliakoff (ဆွေးနွေး) ၀၈:၀၀၊ ၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ (UTC)

Resonable! I’m not here now to discuss that but just to say your articles concerning music are really nice & admirable, which I feel are filling in the blanks for Myanmar Wikipedia. Bravo! Aungookingofcelestials (ဆွေးနွေး) ၁၂:၁၁၊ ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ (UTC)

I appreciate your admiration on my new music articles. Western music and early music composers are not explored much in Myanmar's music community and I think that it is worth knowing a bit about them. Even though I'm not a certified musician, I am trying my best in making articles about music and music theory, opening a new knowledge door for Burmemse Wikipedia readers, and as you said "filling in the blanks in Myanmar Wikipedia" Albert Poliakoff (ဆွေးနွေး) ၁၂:၄၄၊ ၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ (UTC)