တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်

တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်

တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (တပခ)ပြင်ဆင်

  • အခြေစိုက် တောင်ငူမြို့
  • တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် မျိုးဝင်း
ကိုယ်ပိုင်အမှတ် ကြည်း ၁၉၅၁၇
  • ဒုတိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်မောင်ချို
တိုင်းဦးစီး(ဗိုလ်မှူးကြီး)(စစ်ဦးစီး)
  • ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်စိုးမိုး

စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဌာနချုပ်များပြင်ဆင်

စစ်ဗျူဟာများပြင်ဆင်

  1. စစ်ဗျူဟာ(၁)
  2. စစ်ဗျူဟာ(၂)
  3. စစ်ဗျူဟာ(၃)
  4. စစ်ဗျူဟာ(အခြေချ)(ရွှေကျင်)