တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်

တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်

တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (တပခ)ပြင်ဆင်

  • အခြေစိုက် တောင်ငူမြို့
  • တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ကျော်ဇော
ကိုယ်ပိုင်အမှတ် ကြည်း ၁၇၄၄၄
  • ဒုတိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး သိန်းလွင်
စစ်ဦးစီးမှူး(ပထမတန်း)
  • ဗိုလ်မှူးကြီး ခင်မောင်ဌေး

စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဌာနချုပ်များပြင်ဆင်

စစ်ဗျူဟာများပြင်ဆင်

  1. စစ်ဗျူဟာ(၁)
  2. စစ်ဗျူဟာ(၂)
  3. စစ်ဗျူဟာ(၃)