အနောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်

အနောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အမှတ်တံဆိပ်

နမခ မုံရွာ တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် မျိုးမိုးအောင် ဒုတိယတိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး မျိုးထွဋ်လှိုင်