ရုပ်ခန္ဓာ တစ်ပါးနှင့် နာမ်ခန္ဓာလေးပါး ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသည်။

(၁) ရူပက္ခန္ဓာ - ဖောက်ပြန်တတ်သော ရုပ်အစုအဝေး
(၂) ဝေဒနာက္ခန္ဓာ - ခံစားတတ်သောနာမ်အစုအဝေး
(၃) သင်္ခါရက္ခန္ဓာ - ပြုပြင်တတ်သောသဘောနာမ်အစုအဝေး
(၄) ဝိဉာဏက္ခန္ဓာ - သိမှုနာမ်အစုအဝေး
(၅) သညာက္ခန္ဓာ - မှတ်သားတတ်မှုနာမ်အစုအဝေး