ရုပ်ခန္ဓာ တစ်ပါးနှင့် နာမ်ခန္ဓာလေးပါး ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသည်။

(၁) ရူပက္ခန္ဓာ - ဖောက်ပြန်တတ်သော ရုပ်အစုအဝေး(ပြောင်းလဲပျက်စီးတတ်သည့် သဘောရှိသော ရုပ်အစုအဝေး)
(၂) ဝေဒနာက္ခန္ဓာ - ခံစားတတ်သောနာမ်အစုအဝေး
(၃)သညာက္ခန္ဓာ - မှတ်သားတတ်မှုနာမ်အစုအဝေး
(၄) သင်္ခါရက္ခန္ဓာ - စေ့စော်၊တိုက်တွန်း၊ပြုပြင်တက်သောနာမ်အစုအဝေး
့့(၅) ဝိဉာဏက္ခန္ဓာ - သိမှုနာမ်အစုအဝေး