နိုင်ငံအလိုက် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ ဇယား

စာရင်းနှင့်ဆိုင်သော ဝီကီပီးဒီးယားဆောင်းပါး

၂၀၁၅ ခုနှစ် မေလအထိ ၁၀၀၇ နေရာကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ကာ ၁၆၁ နိုင်ငံရှိ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ၇၇၉ နေရာ၊ သဘာဝနေရာ ၁၉၇ ခုနှင့် အစုအပေါင်းနေရာ ၃၁ ခု ပါဝင်သည်။[၁][၂] နိုင်ငံများကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ကော်မတီမှ ပထဝီဝင်ဇုန် ငါးခုအဖြစ် ပိုင်းခြားထားသည်။ ယင်းဇုန်များမှာ အာဖရိကအာရပ်ပြည်ထောင်စုများအာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသဥရောပ နှင့် မြောက်အမေရိက၊ နှင့် လက်တင်အမေရိက နှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ တို့ဖြစ်ကြသည်။

၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ နိုင်ငံအလိုက် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများ

ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာများဇယားပြင်ဆင်

နိုင်ငံ သဘာဝနေရာများ ယဉ်ကျေးမှုနေရာများ ပေါင်းစပ်နေရာများ နေရာစုစုပေါင်း ယူနက်စကို ဒေသ
  Afghanistan အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Albania ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Algeria အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
  Andorra ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Argentina [note ၁] လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
  Armenia ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Australia ၁၂ ၁၉ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Austria [note ၂] ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Azerbaijan ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Bahrain အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
  Bangladesh အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Barbados လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
  Belarus [note ၃] [note ၄] ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Belgium ၁၁[note ၅] ၁၁ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Belize လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
  Benin အာဖရိက
  Bolivia လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
  Bosnia and Herzegovina ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Botswana အာဖရိက
  Brazil ၁၂[note ၁] ၁၉ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
  Bulgaria ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Burkina Faso အာဖရိက
  Cambodia အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Cameroon အာဖရိက
  Canada [note ၆] ၁၇ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Cape Verde အာဖရိက
  Central African Republic အာဖရိက
  Chad အာဖရိက
  Chile လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
  China ၃၃ ၄၇ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Colombia လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
  Congo အာဖရိက
  Costa Rica [note ၇] လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
  Ivory Coast [note ၈] အာဖရိက
  Croatia ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Cuba လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
  Cyprus ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Czech Republic ၁၂ ၁၂ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Democratic People's Republic of Korea အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Democratic Republic of the Congo အာဖရိက
  Denmark ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Dominica လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
  Dominican Republic လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
  Ecuador လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
  Egypt အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
  El Salvador လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
  Estonia [note ၄] ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Ethiopia ၁၀ အာဖရိက
  Finland [note ၉] [note ၄] ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Fiji အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  France ၃၅[note ၅] [note ၁၀] ၃၉ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Gabon အာဖရိက
  Gambia [note ၁၁] အာဖရိက
  Georgia ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Germany [note ၁၂] ၃၆[note ၁၃][note ၁၄][note ၁၅] ၃၉ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Ghana အာဖရိက
  Greece ၁၅ ၁၈ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Guatemala လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
  Guinea [note ၈] အာဖရိက
  Haiti လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
   Vatican City [note ၁၆] ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Honduras လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
  Hungary [note ၁၇] [note ၂] ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Iceland ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  India ၂၆ ၃၂[၃][၄] အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Indonesia အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Iran ၁၇ ၁၇ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Iraq အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
  Ireland ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Israel အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
  Italy [note ၁၈] ၄၆[note ၁၆][note ၁၉] ၅၀ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Japan ၁၄ ၁၈ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
ဂျေရုဆလင်မြို့ (ဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှ အဆိုပြုခဲ့သောနေရာ)[note ၂၀][၅][၆] အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
  Jordan အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
  Kazakhstan အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Kenya အာဖရိက
  Kiribati အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Kyrgyzstan အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Laos အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Latvia [note ၄] ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Lebanon အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
  Lesotho အာဖရိက
  Libya အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
  Lithuania [note ၄][note ၂၁] ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Luxembourg ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Republic of Macedonia ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Madagascar အာဖရိက
  Malawi အာဖရိက
  Malaysia အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Mali အာဖရိက
  Malta ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Marshall Islands အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Mauritania အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
  Mauritius အာဖရိက
  Mexico ၂၇ ၃၂ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Moldova [note ၄] ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Mongolia [note ၂၂] အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Montenegro ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Morocco အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
  Mozambique အာဖရိက
  Myanmar အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Namibia အာဖရိက
  Nepal [note ၂၃] အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Netherlands [note ၁၂] ၁၀ ၁၁ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  New Zealand အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Nicaragua လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
  Niger အာဖရိက
  Nigeria အာဖရိက
  Norway [note ၄] ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Oman [note ၂၄] အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
  Pakistan အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Palau အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Palestine အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
  Panama [note ၇] လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
  Papua New Guinea အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Paraguay လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
  Peru ၁၁ လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
  Philippines [၇] [၇] အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Poland [note ၃] ၁၄[note ၁၄] ၁၅ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Portugal ၁၅[note ၂၅] ၁၆ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Qatar အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
  Republic of Korea ၁၀ ၁၁ အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Romania ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Russia ၁၀[note ၂၂] ၁၆[note ၄][note ၂၁] ၂၆ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Saint Kitts and Nevis လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
  Saint Lucia လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
  San Marino ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Saudi Arabia အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
  Senegal [note ၁၁] အာဖရိက
  Serbia ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Seychelles အာဖရိက
  Slovakia [note ၁၇][note ၂၆] ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Slovenia ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Solomon Islands အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  South Africa အာဖရိက
  Spain ၃၉[note ၂၅] [note ၁၀] ၄၄ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Sri Lanka အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Sudan အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
  Suriname လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
  Sweden [note ၉] ၁၃[note ၄] ၁၅ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
   Switzerland [note ၁၈] [note ၁၉] ၁၁ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Syria အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
  Tajikistan အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Tanzania အာဖရိက
  Thailand အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Togo အာဖရိက
  Tunisia အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
  Turkey ၁၁ ၁၃ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  Turkmenistan အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Uganda အာဖရိက
  Ukraine [note ၄] ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  United Kingdom ၂၃[note ၁၃] ၂၈ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  United States of America ၁၂[note ၆] ၂၂ ဥရောပနှင့် မြောက်အမေရိက
  United Arab Emirates အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
  Uruguay လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
  Uzbekistan အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Vanuatu အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Venezuela လက်တင်အမေရိကနှင့် ကာရစ်ဘီယံဒေသ
  Vietnam အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ
  Yemen အာရပ်ပြည်ထောင်စုများ
  Zambia [note ၂၇] အာဖရိက
  Zimbabwe [note ၂၇] အာဖရိက
(less duplications) ၁၄ ၂၀ ၃၅
စုစုပေါင်း ၁၉၇ ၇၇၉ ၃၁ ၁,၀၀၇ ၁၆၁ State Parties

ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ များစွာပိုင်ဆိုင်သည့် နိုင်ငံများပြင်ဆင်

မှတ်ချက်။ ။ အောက်ပါစာရင်းများမှာ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ ဆယ်ခုနှင့်အထက်ရှိသည့် နိုင်ငံများကိုသာ ခြုံငုံသုံးသပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။

 • အညို: အမွေအနှစ်နေရာ ၄၀ နှင့် အထက်ရှိသော နိုင်ငံများ
 • အညိုဖျော့: အမွေအနှစ်နေရာ ၃၀ မှ ၃၉ ခုရှိသော နိုင်ငံများ
 • လိမ္မော်: အမွေအနှစ်နေရာ ၂၀ မှ ၂၉ ခုရှိသော နိုင်ငံများ
 • အပြာ: အမွေအနှစ်နေရာ ၁၅ မှ ၁၉ ခုရှိသော နိုင်ငံများ
 • အစိမ်း: အမွေအနှစ်နေရာ ၁၀ မှ ၁၄ ခုရှိသော နိုင်ငံများ


အခြားကြည့်ရန်ပြင်ဆင်

မှတ်စုပြင်ဆင်

 1. ၁.၀ ၁.၁ The cultural site Jesuit Missions of the Guaranis: San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto and Santa Maria Mayor (Argentina), Ruins of Sao Miguel das Missoes (Brazil) is shared between Argentina and Brazil.
 2. ၂.၀ ၂.၁ The cultural site Fertö / Neusiedlersee Cultural Landscape is shared between Austria and Hungary.
 3. ၃.၀ ၃.၁ The natural site Belovezhskaya Pushcha / Białowieża Forest is shared between Belarus and Poland.
 4. ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ ၄.၄ ၄.၅ ၄.၆ ၄.၇ ၄.၈ ၄.၉ The cultural site Struve Geodetic Arc is shared among Belarus, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Norway, Moldova, Russia, Sweden, and Ukraine.
 5. ၅.၀ ၅.၁ The cultural site Belfries of Belgium and France is shared between Belgium and France.
 6. ၆.၀ ၆.၁ The natural sites Kluane / Wrangell-St Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek and Waterton Glacier International Peace Park are shared between Canada and the United States.
 7. ၇.၀ ၇.၁ The natural site Talamanca Range-La Amistad Reserves / La Amistad National Park is shared between Costa Rica and Panama.
 8. ၈.၀ ၈.၁ The natural site Mount Nimba Strict Nature Reserve is shared between Côte d'Ivoire and Guinea.
 9. ၉.၀ ၉.၁ The natural site High Coast / Kvarken Archipelago is shared between Finland and Sweden.
 10. ၁၀.၀ ၁၀.၁ The mixed site Pyrénées - Mont Perdu is shared between France and Spain.
 11. ၁၁.၀ ၁၁.၁ The cultural site Stone Circles of Senegambia is shared between Gambia and Senegal.
 12. ၁၂.၀ ၁၂.၁ The natural site The Wadden Sea is shared between Germany and the Netherlands.
 13. ၁၃.၀ ၁၃.၁ The cultural site Frontiers of the Roman Empire is shared between Germany and the United Kingdom.
 14. ၁၄.၀ ၁၄.၁ The cultural site Muskauer Park / Park Mużakowski is shared between Germany and Poland.
 15. In addition, the former cultural site Dresden Elbe Valley has been delisted.
 16. ၁၆.၀ ၁၆.၁ The cultural site Historic Centre of Rome, the Properties of the Holy See in that City Enjoying Extraterritorial Rights and San Paolo Fuori le Mura is shared between the Holy See and Italy.
 17. ၁၇.၀ ၁၇.၁ The natural site Caves of Aggtelek Karst and Slovak Karst is shared between Hungary and Slovakia.
 18. ၁၈.၀ ၁၈.၁ The natural site Monte San Giorgio is shared between Italy and Switzerland.
 19. ၁၉.၀ ၁၉.၁ The cultural site Rhaetian Railway in the Albula / Bernina Landscapes is shared between Italy and Switzerland.
 20. "Old City of Jerusalem and its Walls" is listed separately, without State Party, owing to the unresolved nature of its status. For purposes of convenience, it is listed in the "Arab States" UNESCO region, without inference as to it legal or political status therein.
 21. ၂၁.၀ ၂၁.၁ The cultural site Curonian Spit is shared between Lithuania and Russia.
 22. ၂၂.၀ ၂၂.၁ The natural site Uvs Nuur Basin is shared between Mongolia and Russia.
 23. Kathmandu Valley has seven groups of monuments & buildings within its boundaries and are listed under one name. The seven groups are: the Durbar Squares of Kathmandu, Patan, and Bhaktapur, Buddhist Stupas of Swayambhunath and Boudhanath, and Hindu Temples of Pashupatinath and Changu Narayan, also there are places like muktinath, budanilkantha which are listed are world heritage site
 24. In addition, the former natural site Arabian Oryx Sanctuary has been delisted.
 25. ၂၅.၀ ၂၅.၁ The cultural site Prehistoric Rock-Art Sites in the Côa Valley and Siega Verde is shared between Portugal and Spain.
 26. The natural site Primeval Beech Forests of the Carpathians is shared between Slovakia and Ukraine.
 27. ၂၇.၀ ၂၇.၁ The natural site Mosi-oa-Tunya / Victoria Falls is shared between Zambia and Zimbabwe.

ကိုးကားပြင်ဆင်

 1. World Heritage List, UNESCO World Heritage Sites official sites.
 2. Sites in Germany and Italy bring to 19 the number of sites inscribed on the World Heritage List this year, UNESCO World Heritage Sites official sites.
 3. 36 World Heritage Sites in India By UNESCO | Holidify
 4. 23 Most Famous Historical Places in India That You Can't Miss in 2018 - Tripoto။ 27 January 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 25 February 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 5. CLT-82/CH/CONF.015/8 - Report of the 1st Extraordinary Session of the Committee။ UNESCO။ 23 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 6. CC-81/CONF. 008/2 Rev. - Justification for inscription on the List of World Heritage in Danger, 1982: Report of the 6th Session of the Committee။ UNESCO။ 23 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 7. ၇.၀ ၇.၁ PH gets 6th World Heritage site

ပြင်ပလင့်ခ်များပြင်ဆင်