၁၉၈၁ : ဇန်နဝါရီ • ဖေဖော်ဝါရီ • မတ် • ဧပြီ • မေ • ဇွန် • ဇူလိုင် • ဩဂုတ် • စက်တင်ဘာ • အောက်တိုဘာ • နိုဝင်ဘာ • ဒီဇင်ဘာ

၁၉၈၁ (MCMLXXXI) သည် ဂရီဂေါရီးယန်း ပြက္ခဒိန်တွင် ကြာသပတေးနေ့မှ စတင်သော ပုံမှန်ခုနှစ်ဖြစ်ပြီး၊ ယနေ့ခေတ် (Common Era) နှင့် အေဒီ (Anno Domini) ၏ ၁၉၈၁ ကြိမ်မြောက် ခုနှစ်ဖြစ်ကာ၊ ၂ ထောင်စုနှစ်၏ ၉၈၁ ကြိမ်မြောက် ခုနှစ်၊ ၂၀ ရာစုနှစ်၏ ၈၁ ကြိမ်မြောက် ခုနှစ်ဖြစ်ပြီး ၁၉၈၀ ဆယ်စုနှစ်၏ ၂ ကြိမ်မြောက် ခုနှစ် ဖြစ်သည်။

ထောင်စုနှစ်: ၂ ထောင်စုနှစ်
ရာစုနှစ်များ:
ဆယ်စုနှစ်များ:
ခုနှစ်များ:

ဇန်နဝါရီလ ပြင်ဆင်ရန်

(၁) ရက်။

ဖေဖော်ဝါရီလ ပြင်ဆင်ရန်

(၁) ရက်။

မတ်လ ပြင်ဆင်ရန်

(၂၃) ရက်။

ဧပြီလ ပြင်ဆင်ရန်

(၁) ရက်။

မေလ ပြင်ဆင်ရန်

(၁) ရက်။

ဇွန်လ ပြင်ဆင်ရန်

(၁) ရက်။

ဇူလိုင်လ ပြင်ဆင်ရန်

(၁) ရက်။

ဩဂုတ်လ ပြင်ဆင်ရန်

(၁) ရက်။

စက်တင်ဘာလ ပြင်ဆင်ရန်

(၁) ရက်။

အောက်တိုဘာလ ပြင်ဆင်ရန်

(၁) ရက်။

နိုဝင်ဘာလ ပြင်ဆင်ရန်

(၁) ရက်။

ဒီဇင်ဘာလ ပြင်ဆင်ရန်

(၁) ရက်။

ဇန်နဝါရီ ဖွားများ ပြင်ဆင်ရန်

ဖေဖော်ဝါရီ ဖွားများ ပြင်ဆင်ရန်

မတ် ဖွားများ ပြင်ဆင်ရန်

ဧပြီ ဖွားများ ပြင်ဆင်ရန်

မေ ဖွားများ ပြင်ဆင်ရန်

ဇွန် ဖွားများ ပြင်ဆင်ရန်

ဇူလိုင် ဖွားများ ပြင်ဆင်ရန်

ဩဂုတ် ဖွားများ ပြင်ဆင်ရန်

စက်တင်ဘာ ဖွားများ ပြင်ဆင်ရန်

အောက်တိုဘာ ဖွားများ ပြင်ဆင်ရန်

နိုဝင်ဘာ ဖွားများ ပြင်ဆင်ရန်

ဒီဇင်ဘာ ဖွားများ ပြင်ဆင်ရန်

ဇန်နဝါရီ ကွယ်လွန်သူများ ပြင်ဆင်ရန်

ဖေဖော်ဝါရီ ကွယ်လွန်သူများ ပြင်ဆင်ရန်

မတ် ကွယ်လွန်သူများ ပြင်ဆင်ရန်

ဧပြီ ကွယ်လွန်သူများ ပြင်ဆင်ရန်

မေ ကွယ်လွန်သူများ ပြင်ဆင်ရန်

ဇွန် ကွယ်လွန်သူများ ပြင်ဆင်ရန်

ဇူလိုင် ကွယ်လွန်သူများ ပြင်ဆင်ရန်

ဩဂုတ် ကွယ်လွန်သူများ ပြင်ဆင်ရန်

စက်တင်ဘာ ကွယ်လွန်သူများ ပြင်ဆင်ရန်

အောက်တိုဘာ ကွယ်လွန်သူများ ပြင်ဆင်ရန်

နိုဝင်ဘာ ကွယ်လွန်သူများ ပြင်ဆင်ရန်

ဒီဇင်ဘာ ကွယ်လွန်သူများ ပြင်ဆင်ရန်

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်