ကဏ္ဍ၏ အဓိက ဆောင်းပါးမှာ ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်သည်။

ကဏ္ဍခွဲများ

ဤကဏ္ဍတွင် စုစုပေါင်း ၂၉ ခု အနက်မှ အောက်ပါ ကဏ္ဍခွဲ ၂၉ ခု ရှိသည်။

Σ

က

  • ကဗျာ(၄ ကဏ္ဍ, ၅ စာမျက်နှာ)

  • ဂီတ(၉ ကဏ္ဍ, ၂၅ စာမျက်နှာ)

  • စာပေ(၁၅ ကဏ္ဍ, ၆၄ စာမျက်နှာ)

ကဏ္ဍ "ယဉ်ကျေးမှု" မှ စာမျက်နှာများ

စုစုပေါင်း ၇၈ အနက်မှ အောက်ပါ စာမျက်နှာ ၇၈ ခုသည် ဤကဏ္ဍတွင် ရှိသည်။