လူဦးရေ သိပ်သည်းမှုအလိုက် နိုင်ငံနှင့် နယ်မြေဒေသများ စာရင်း

ဝီကီပီးဒီးယားမှစာရင်းဆောင်းပါး

ဤသည်မှာ လူဦးရေ သိပ်သည်းမှုအလိုက် နိုင်ငံများနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေဒေသများ စာရင်းဖြစ်ပြီး လူဦးရေသိပ်သည်းမှုကို တစ် စတုရန်းကီလိုမီတာအလိုက် နေထိုင်သော လူဦးရေအရေအတွက်ဖြင့် တိုင်းတာမှုကို ပြုလုပ်ထားသည်။

၂၀၁၇ ခုနှဏ်တွင် နိုင်ငံအလိုက် လူဦးရေသိပ်သည်းမှု(people per km2)

အချို့သော အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့် ကိုယ်ပိုင်အစိုးရဖြင့် လွတ်လပ်သော နယ်မြေများကို ISO စံညွှန်း ISO 3166-1 အရ ထည့်သွင်းပြုစုထားသည်။ ထို့အပြင် ISO 3166-1 တွင် မပါဝင်သည့် အချို့သော တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအသိအမှတ်ပြုနယ်မြေများလည်း ပါဝင်သည်။ ဇယားရှိ ဧရိယာများတွင် ကုန်းတွင်းရေထု(ကန်၊ မြစ်၊ ရေသိုလှောင်ရာနေရာ)တို့ပါ ပါဝင်သည်။

ဤဆောင်းပါး၌ အနောက်ဆုံးကောက်ယူထားသော သန်းခေါင်စာရင်းနှင့် တရားဝင်းခန့်မှန်းစာရင်းတို့တွင် အဓိကအခြေပြုထားသည်။ နိုင်ငံအလိုက် အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပဲ United Nations Department of Economic and Social Affairs ၏ လူဦးရေဌာနကြီး(Population Division)၏ online projections တွင် အခြေပြုထားသည်။[၁]


လူဦးရေ သိပ်သည်းမှုအလိုက် နိုင်ငံနှင့် နယ်မြေဒေသများ ပြင်ဆင်ရန်

အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်နိုင်ငံများ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော အမှီအခိုနယ်မြေများနှင့် မဲဆန္ဒနယ်နိုင်ငံများကို စာလုံးစောင်းဖြင့် ပြထားသည်။

ဤစာရင်း၌ ဖော်ပြထားသော ဧရိယာများကို များလှစွာသော ရင်းမြစ်များမှ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။

 • ဥရောပသမဂ္ဂသည် ဒေသနိုင်ငံများအဖွဲ့ချုပ်ဆိုသည့်အဆင့်ထက် ကျော်လွန်ပြီး "နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ကဲ့သို့သော" ဝိသေသ လက္ခဏာရှိသည်။ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၂၈ နိုင်ငံဖြင့် သီးခြားရပ်တည်နေသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းလူဦးရေသိပ်သည်းမှုမှာ တစ်စတုရန်းကီလိုမီတာလျှင် ၁၁၆ ဦးရှိနေပြီး ဤစာရင်းတွင်သာ ဖော်ပြမည်ဆိုပါက အဆင့် ၉၅ တွင် တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။(population: 506,913,394 on January 1, 2014,[၂] area: 4,324,782 km2).
 • ဧရိယာတွင် ကုန်းမြေကော ရေထုပါ ပါဝင်သည်။


အဆင့် နိုင်ငံ (သို့ အမှီအခိုနယ်မြေ) ဧရိယာ (စတုရန်းကီလိုမီတာ) ဧရိယာ (စတုရန်းမိုင်) လူဦးရေ သိပ်သည်းမှု
(pop./km2)
သိပ်သည်းမှု
(pop./mi2)
ရက်စွဲ လူဦးရေရင်းမြစ်
 ကမ္ဘာ (ကုန်းမြေချည်းသာ၊ အန္တာတိကတိုက် မပါဝင်ပေ။) ၁၃၄,၉၄၀,၀၀၀ ၅၂,၁၀၀,၀၀၀ ၈၀၇၆၂၅၈၆၀၀ ၆၀ ၁၅၅ ဧပြီ ၁၃, ၂၀၂၄ USCB's world population clock
 ကမ္ဘာ (ကုန်းမြေ) ၁၄၈,၉၄၀,၀၀၀ ၅၇,၅၁၀,၀၀၀ ၈၀၇၆၂၅၈၆၀၀ ၅၄ ၁၄၀ ဧပြီ ၁၃, ၂၀၂၄ USCB's World population clock
 ကမ္ဘာ (ရေထုအပါအဝင်) ၅၁၀,၀၇၂,၀၀၀ ၁၉၆,၉၄၀,၀၀၀ ၈၀၇၆၂၅၈၆၀၀ ၁၆ ၄၁ ဧပြီ ၁၃, ၂၀၂၄ USCB's World population clock
1   မကာအို (တရုတ်) ၃၀.၅ ၁၂ ၆၅၀,၈၃၄ ၂၁,၃၃၉ ၅၅,၂၆၈ မေ ၅၊ ၂၀၁၇ ၂၀၁၆ သန်းခေါင်စာရင်း
2   မိုနာကိုနိုင်ငံ ၂.၀၂ ၀.၇၈ ၃၇,၅၅၀ ၁၈,၅၈၉ ၄၈,၁၄၅ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ တရားဝင် ခန့်မှန်းမှု
3   စင်ကာပူ ၇၁၉.၉ ၂၇၈ ၅,၆၁၂,၃၀၀ ၇,၇၉၆ ၂၀,၁၉၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ တရားဝင် ခန့်မှန်းမှု Archived 29 November 2015 at the Wayback Machine.
4   ဟောင်ကောင် (တရုတ်) ၁,၁၀၆.၃ ၄၂၇ ၇,၄၀၉,၈၀၀ ၆,၆၉၈ ၁၇,၃၄၈ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ တရားဝင် ခန့်မှန်းမှု
5   ဂျီဘရောလ်တာ (UK)[၃] ၆.၈ ၂.၆ ၃၃,၁၄၀ ၄,၈၇၄ ၁၂,၆၂၄ မတ် ၇၊ ၂၀၁၇ Official estimate
6   ဘာရိန်း ၇၅၇ ၂၉၂ ၁,၄၅၁,၂၀၀ ၁,၉၁၇ ၄,၉၆၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived 6 February 2017 at the Wayback Machine.
7   ဗာတီကန် ၀.၄၄ ၀.၁၇ ၈၀၀ ၁,၈၁၈ ၄,၇၀၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၂ Official estimate Archived 2 February 2017 at the Wayback Machine.
8   မော်လတာ ၃၁၅ ၁၂၂ ၄၆၀,၂၉၇ ၁,၄၆၁ ၃,၇၈၄ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate Archived 20 February 2018 at the Wayback Machine.
9   ဘာမြူဒါ (UK) ၅၂ ၂၀ ၆၃,၇၇၉ ၁,၂၂၇ ၃,၁၇၈ မေ ၂၁၊ ၂၀၁၆ 2016 Census Preliminary Report
10   Sint Marrten (နယ်သာလန်ဘုရင့်နိုင်ငံ) ၃၄ ၁၃ ၃၉,၄၁၀ ၁,၁၅၉ ၃,၀၀၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
11   မော်လဒိုက် ၂၉၈ ၁၁၅ ၃၄၄,၀၂၃ ၁,၁၅၄ ၂,၉၈၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၄ Preliminary 2014 census result
12   ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၁၄၃၉၉၈ ၅၅၅၉၈ ၁၇၆၆၅၃၃၉၂ ၁၂၂၇ ၃၁၇၇ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock
13   ဂျာဇီ (UK) ၁၁၆ ၄၅ ၁၀၄,၂၀၀ ၈၉၈ ၂,၃၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
14   ဂန်းစီး (UK) ၇၈ ၃၀ ၆၂,၇၂၃ ၈၀၄ ၂,၀၈၂ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
15   ပါလက်စတိုင်း[၄] ၆,၀၂၀ ၂,၃၂၄ ၄,၈၁၆,၅၀၃ ၈၀၀ ၂,၀၇၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
16   Mayotte ၃၇၄ ၁၄၄ ၂၅၆,၅၁၈ ၆၈၆ ၁,၇၇၇ စက်တင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၇ 2017 census result
17   ဘာဘေးဒိုးစ် ၄၃၀ ၁၆၆ ၂၈၆,၃၈၈ ၆၆၆ ၁,၇၂၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
18 ဖိုင်:Flag of the Collectivity of Saint Martin.svg စိန့်မာတင်ကျွန်း ၅၃.၂ ၂၁ ၃၅,၁၀၇ ၆၆၀ ၁,၇၀၉ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၄ Official estimate
19   ထိုင်ဝမ် ၃၆,၁၉၃ ၁၃,၉၇၄ ၂၃,၅၇၂,၀၄၉ ၆၅၁ ၁,၆၈၆ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate
20   မောရစ်ရှ ၂,၀၄၀ ၇၈၈ ၁,၂၆၄,၈၈၇ ၆၂၀ ၁,၆၀၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
21   လက်ဘနွန် ၁၀,၄၅၂ ၄,၀၃၆ ၆,၀၉၃,၅၀၉ ၅၉၇ ၁,၅၄၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
22   အာရူးဗာ (နယ်သာလန်ဘုရင့်နိုင်ငံ) ၁၈၀ ၆၉ ၁၀၅,၆၆၈ ၅၈၇ ၁,၅၂၀ ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၈ [၁] Archived 29 June 2018 at the Wayback Machine.
23   ဆန်မာရီနိုနိုင်ငံ ၆၁ ၂၄ ၃၃,၃၂၆ ၅၄၆ ၁,၄၁၄ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate Archived 26 March 2020 at the Wayback Machine.
24   ဇန်ဇိဗာကျွန်း ၂,၄၆၁ ၉၅၀ ၁,၃၀၃,၅၆၉ ၅၃၀ ၁,၃၇၃ ဩဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇
25   တောင်ကိုရီးယား ၁၀၀,၂၁၀ ၃၈,၆၉၁ ၅၁,၆၃၅,၂၅၆ ၅၁၅ ၁,၃၃၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Annual official estimate
26   နအူရူးနိုင်ငံ ၂၁ ၁၀,၈၀၀ ၅၁၄ ၁,၃၃၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Annual estimate
27   ရဝမ်ဒါ ၂၆,၃၃၈ ၁၀,၁၆၉ ၁၂,၀၀၁,၁၃၆ ၄၅၆ ၁,၁၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
28   Saint Barthelemy (ပြင်သစ်) ၂၁ ၉,၄၂၇ ၄၄၉ ၁,၁၆၃ ဇန်နဝါရီ ၁၊ Official estimate
29   ကျူရာဆိုး (နယ်သာလန်ဘုရင့်နိုင်ငံ) ၃၆၃.၉၁ ၁၄၁ ၁၆၁,၅၇၃ ၄၄၄ ၁,၁၅၀ ဇွန် ၁၆၊ ၂၀၁၈ [၂] Archived 29 June 2018 at the Wayback Machine.
30   တူဗားလူ ၂၆ ၁၀ ၁၁,၃၂၃ ၄၃၆ ၁,၁၂၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ Official estimate
31   ကိုမိုရို ၁,၈၆၁ ၇၁၉ ၈၀၆,၁၅၃ ၄၃၃ ၁,၁၂၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
32   အင်္ဂလန် ၁၃၀,၂၇၉ ၅၀,၃၀၁ ၅၅,၂၆၈,၁၀၀ ၄၂၄ ၁,၀၉၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆
33   နယ်သာလန် ၄၁၅၂၆ ၁၆၀၃၃ ၁၇၈၁၀၇၂၁ ၄၂၉ ၁၁၁၁ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock Archived 9 October 2018 at the Wayback Machine.
34   ဟေတီ ၂၇,၀၆၅ ၁၀,၄၅၀ ၁၁,၁၁၂,၉၄၅ ၄၁၁ ၁,၀၆၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
35   အိန္ဒိယ ၃၂၈၇၂၄၀ ၁၂၆၉၂၁၁ ၁၄၂၅၉၇၆၇၄၆ ၄၃၄ ၁၁၂၄ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Population clock based on 2011 census
36   အစ္စရေး ၂၂၀၇၂ ၈၅၂၂ ၉၈၄၉၀၄၀ ၄၄၆ ၁၁၅၆ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock Archived 15 September 2018 at the Wayback Machine.
37   ဘူရွန်ဒီ ၂၇,၈၁၆ ၁၀,၇၄၀ ၁၀,၆၈၁,၁၈၆ ၃၈၄ ၉၉၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
38   ပေါ်တိုရီကို (US)[၅] ၈,၈၆၈ ၃,၄၂၄ ၃,၃၃၇,၁၇၇ ၃၇၆ ၉၇၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
39   ဘယ်လ်ဂျီယမ် ၃၀,၅၂၈ ၁၁,၇၈၇ ၁၁,၄၀၉,၃၈၈ ၃၇၄ ၉၆၉ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate
40   ဖိလစ်ပိုင် ၃၀၀၀၀၀ ၁၁၅၈၃၁ ၁၁၅၈၀၆၈၀၇ ၃၈၆ ၁၀၀၀ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
41   ဂူအမ် (US) ၅၄၁ ၂၀၉ ၁၈၄,၂၀၀ ၃၄၀ ၈၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ Official annual estimate Archived 2 August 2018 at the Wayback Machine.
42   Reunion ၂,၅၀၃.၇ ၉၆၇ ၈၅၀,၉၉၆ ၃၄၀ ၈၈၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
43   ဂျပန် ၃၇၇,၉၄၄ ၁၄၅,၉၂၅ ၁၂၆,၄၉၀,၀၀၀ ၃၃၅ ၈၆၈ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate
44   Martinique ၁,၁၂၈ ၄၃၆ ၃၇၆,၈၄၇ ၃၃၄ ၈၆၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
45   သီရိလင်္ကာ ၆၅,၆၁၀ ၂၅,၃၃၂ ၂၁,၄၄၄,၀၀၀ ၃၂၇ ၈၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 17 November 2017 at the Wayback Machine.
46   အယ်ဆာဗေဒို ၂၁,၀၄၀ ၈,၁၂၄ ၆၅၈၁,၉၄၀ ၃၁၃ ၈၁၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection Archived 22 April 2020 at the Wayback Machine.
47   မာရှယ်အိုင်းလန်း ၁၈၁ ၇၀ ၅၆,၀၈၆ ၃၁၀ ၈၀၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ Official estimate
48   အမေရိကန် ဗာဂျင်အိုင်းလန်း (US) ၃၅၂ ၁၃၆ ၁၀၆,၄၀၅ ၃၀၂ ၇၈၂ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၀ Final 2010 census result
49   ဂရီနေဒါ ၃၄၄ ၁၃၃ ၁၀၃,၃၂၈ ၃၀၀ ၇၇၇ မေ ၁၂၊ ၂၀၁၁ 2011 census result
50   စိန့်လူစီယာ ၆၁၇ ၂၃၈ ၁၇၉,၆၆၇ ၂၉၁ ၇၅၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
51   အမေရိကန်ဆမိုးအား (US) ၁၉၇ ၇၆ ၅၇,၁၀၀ ၂၉၀ ၇၅၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ Official annual estimate Archived 2 August 2018 at the Wayback Machine.
52   ဗီယက်နမ် ၃၃၁,၂၁၂ ၁၂၇,၈၈၂ ၉၄,၆၆၀,၀၀၀ ၂၈၆ ၇၄၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection
53   စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် ဂရိနေဒိုင် ၃၈၉ ၁၅၀ ၁၀၉,၅၅၇ ၂၈၂ ၇၃၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ Official estimate Archived 9 September 2016 at the Wayback Machine.
54   ပါကစ္စတန် ၈၀၃၉၄၀ ၃၁၀၄၀၃ ၂၂၁၄၇၁၁၀၁ ၂၇၅ ၇၁၃ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock Archived 2 May 2019 at the Wayback Machine.
55   ထရီနီဒတ်နှင့် တိုဘက်ဂို ၅,၁၅၅ ၁,၉၉၀ ၁,၃၅၆,၆၃၃ ၂၆၃ ၆၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate
56   ဂျမေကာ ၁၀,၉၉၁ ၄,၂၄၄ ၂,၇၃၀,၈၉၄ ၂၄၈ ၆၄၂ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
57   ဂွါဒလ်ကျွန်း ၁,၆၂၈.၄ ၆၂၉ ၃၉၅,၇၂၅ ၂၄၃ ၆၂၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
58   လစ်တန်စတိန်း ၁၆၀ ၆၂ ၃၇,၈၇၇ ၂၃၇ ၆၁၄ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၇ Official estimate
59   ကာတာ ၁၁,၅၇၁ ၄,၄၆၈ ၂,၇၀၀,၃၉၀ ၂၃၃ ၆၀၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate Archived 1 July 2018 at the Wayback Machine.
60   လူဇင်ဘတ် ၂,၅၈၆ ၉၉၈ ၆၀၂,၀၀၅ ၂၃၃ ၆၀၃ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
61   ဂျာမနီ ၃၅၇,၁၆၈ ၁၃၇,၉၀၃ ၈၂,၇၄၀,၉၀၀ ၂၃၂ ၆၀၁ စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၇ Official quarterly estimate Archived 21 December 2018 at the Wayback Machine.
62   ကူဝိတ် ၁၇,၈၁၈ ၆,၈၈၀ ၄,၀၀၇,၀၀၀ ၂၂၅ ၅၈၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
63   ကေးမန်းကျွန်း ၂၅၉ ၁၀၀ ၅၅,၄၅၆ ၂၁၄ ၅၅၄ အောက်တိုဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၀ Final 2010 census result Archived 21 September 2013 at the Wayback Machine.
64   ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ ၄၇,၈၇၅ ၁၈,၄၈၅ ၁၀,၂၆၆,၁၄၉ ၂၁၄ ၅၅၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection Archived 25 May 2017 at the Wayback Machine.
65   မြောက်ကိုရီးယား ၁၂၀,၅၄၀ ၄၆,၅၄၁ ၂၅,၆၁၀,၆၇၂ ၂၁၂ ၅၄၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
66   နိုင်ဂျီးရီးယား ၉၂၃,၇၆၈ ၃၅၆,၆၆၉ ၁၉၅,၈၇၅,၂၃၇ ၂၁၂ ၅၄၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
67   ဆေးရှဲ ၄၅၅ ၁၇၆ ၉၅,၈၂၁1 ၂၁၁ ၅၄၆ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
68    ဆွစ်ဇာလန် ၄၁,၂၈၅ ၁၅,၉၄၀ ၈,၄၈၂,၂၀၀ ၂၀၅ ၅၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official provisional figure
69   ဂမ်ဘီယာ ၁၀,၆၉၀ ၄,၁၂၇ ၂,၁၆၃,၇၆၅ ၂၀၂ ၅၂၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
70   အီတလီ ၃၀၁,၃၀၈ ၁၁၆,၃၃၆ ၆၀,၄၈၃,၉၇၃ ၂၀၁ ၅၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Monthly official estimate Archived 16 July 2018 at the Wayback Machine.
71   နီပေါ ၁၄၇,၁၈၁ ၅၆,၈၂၇ ၂၉,၂၉၁,၇၄၆ ၁၉၉ ၅၁၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection Archived 28 January 2016 at the Wayback Machine.
72   ဗြိတိသျှ ဗာဂျင်အိုင်းလန်း (UK) ၁၅၁ ၅၈ ၂၉,၅၃၇ ၁၉၆ ၅၀၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၀ Official estimate Archived 25 May 2002 at the Wayback Machine.
73   အင်တီဂွါနှင့် ဘာဘူဒါ ၄၄၂ ၁၇၁ ၈၆,၂၉၅ ၁၉၅ ၅၀၅ မေ ၂၇၊ ၂၀၁၁ Preliminary 2011 census result
74   စိန့်ကစ်နှင့် နီးဗစ် ၂၇၀ ၁၀၄ ၅၁,၉၇၀ ၁၉၂ ၄၉၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၀၉ Official estimate Archived 2 June 2013 at the Wayback Machine.
75   ဆောင်တူမေးနှင့် ပရင်စီပီ ၁,၀၀၁ ၃၈၆ ၁၈၇,၃၅၆ ၁၈၇ ၄၈၄ မေ ၁၃၊ ၂၀၁၂ 2012 census result
76   အင်ဒိုရာနိုင်ငံ ၄၆၄ ၁၇၉ ၈၀,၂၀၉ ၁၇၃ ၄၄၈ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 25 May 2017 at the Wayback Machine.
77   ကိုဆိုဗို[၆] ၁၀,၉၁၀ ၄,၂၁၂ ၁,၇၈၃,၅၃၁ ၁၆၃ ၄၂၂ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate Archived 12 July 2018 at the Wayback Machine.
78   မာလဝီ ၁၁၈,၄၈၄ ၄၅,၇၄၇ ၁၈,၆၂၂,၀၀၀ ၁၅၇ ၄၀၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
79   ယူဂန်းဒါး ၂၄၁,၅၅၁ ၉၃,၂၆၃ ၃၇,၆၇၃,၈၀၀ ၁၅၆ ၄၀၄ July 1, 2017 Annual official estimate
80   ကီရီဘတ်စ် ၇၂၆ ၂၈၀ ၁၁၅,၃၀၀ ၁၅၉ ၄၁၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
81   ဂွါတီမာလာ ၁၀၈,၈၈၉ ၄၂,၀၄၂ ၁၇,၂၄၅,၃၄၆ ၁၅၈ ၄၀၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
82   တိုကလောင် (NZ) ၁၀ ၁,၄၉၉ ၁၅၀ ၃၈၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
83   ဆာဘာကျွန်း (နယ်သာလန်နိုင်ငံ) ၁၃ ၁,၉၄၇ ၁၅၀ ၃၈၈ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆
85   Sint Eustatius (နယ်သာလန်နိုင်ငံ) ၂၁ ၃,၁၉၃ ၁၅၂ ၃၉၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ Official annual estimate Archived 2 August 2018 at the Wayback Machine.
86   မိုက်ခရိုနီးရှားနိုင်ငံ ၇၀၁ ၂၇၁ ၁၀၄,၆၀၀ ၁၄၉ ၃၈၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
87   မမ်းကျွန်း ၅၇၂ ၂၂၁ ၈၃,၃၁၄ ၁၄၆ ၃၇၈ ဧပြီ ၂၄၊ ၂၀၁၆ 2016 census result
88   ဆိုက်ပရပ်စ် ၅,၈၉၆ ၂,၂၇၆ ၈၅၄,၈၀၀ ၁၄၅ ၃၇၆ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
89   တရုတ် ၉၆၄၀၈၂၁ ၃၇၂၂၃၄၂ ၁၄၂၉၂၄၈၂၂၀ ၁၄၈ ၃၈၄ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official estimate
90   တုံဂါနိုင်ငံ ၇၂၀ ၂၇၈ ၁၀၀,၆၅၁ ၁၄၀ ၃၆၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
91   အန်ဂီလာ (UK) ၉၆ ၃၇ ၁၃,၄၅၂ ၁၄၀ ၃၆၃ မေ ၁၁၊ ၂၀၁၁ Preliminary 2011 census result
92   အင်ဒိုနီးရှား ၁,၉၀၄,၅၆၉ ၇၃၅,၃၅၈ ၂၆၅,၀၁၅,၃၀၀ ၁၃၉ ၃၆၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
93   ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ၇၈,၈၆၇ ၃၀,၄၅၁ ၁၀,၆၁၃,၃၅၀ ၁၃၅ ၃၅၀ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
94   ထိုင်း ၅၁၃,၁၂၀ ၁၉၈,၁၁၇ ၆၉,၁၈၃,၁၇၃ ၁၃၅ ၃၅၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
95   ဒိန်းမတ် ၄၃,၀၉၈ ၁၆,၆၄၀ ၅,၇၈၅,၈၆၄ ၁၃၄ ၃၄၇ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Quarterly official estimate
96   ကိတ်ဗာဒီ ၄,၀၃၃ ၁,၅၅၇ ၅၄၄,၀၈၁ ၁၃၃ ၃၄၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection
98   တိုဂို ၅၆,၆၀၀ ၂၁,၈၅၃ ၇,၃၅၂,၀၀၀ ၁၃၀ ၃၃၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate Archived 27 August 2018 at the Wayback Machine.
99   ပြင်သစ် ၅၄၃,၉၆၅ ၂၁၀,၀၂၆ ၆၇,၂၄၇,၀၀၀ ၁၂၄ ၃၂၁ ဇွန် ၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate
100   ဂါနာ ၂၃၈,၅၃၃ ၉၂,၀၉၈ ၂၉,၆၁၄,၃၃၇ ၁၂၄ ၃၂၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
101   ပိုလန် ၃၁၂,၆၈၅ ၁၂၀,၇၂၈ ၃၈,၄၂၆,၀၀၀ ၁၂၃ ၃၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
102   Iraqi Kurdistan ၄၆,၈၆၁ ၁၈,၀၉၃ ၅,၇၅၄,၇၇၀ ၁၂၃ ၃၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇
103   မြောက်မာရီယာနာကျွန်းစု (US) ၄၅၇ ၁၇၆ ၅၃,၈၈၃ ၁၁၈ ၃၀၆ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၀ Final 2010 census result
104   အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ၈၃,၆၀၀ ၃၂,၂၇၈ ၉,၈၅၆,၀၀၀ ၁၁၈ ၃၀၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
104   အက်ဂျာရာ ၂,၈၈၀ ၁,၁၁၂ ၃၃၆,၀၇၇ ၁၁၇ ၃၀၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၄
105   အဇာဘိုင်ဂျန် ၈၆,၆၀၀ ၃၃,၄၃၆ ၉,၈၉၈,၀၈၅ ၁၁၄ ၂၉၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
105   ထရန်နစ္စတြီးယား ၄,၁၆၃ ၁,၆၀၇ ၄၇၅,၆၆၅ ၁၁၄ ၂၉၅ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၅ [၃] Archived 3 August 2017 at the Wayback Machine.
106   ဂျော်ဒန် ၈၉၃၄၂ ၃၄၄၉၅ ၁၁၅၅၆၇၅၉ ၁၂၉ ၃၃၅ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock
107   ပေါ်တူဂီ ၉၂,၀၉၀ ၃၅,၅၅၆ ၁၀,၂၉၁,၀၂၇ ၁၁၂ ၂၉၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
108   ဆလိုဗက်ကီးယား ၄၉,၀၃၆ ၁၈,၉၃၃ ၅,၄၄၃,၁၂၀ ၁၁၁ ၂၈၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 2 February 2017 at the Wayback Machine.
109   ဥဇဘက်ကစ္စတန် ၄၄၇,၄၀၀ ၁၇၂,၇၄၂ ၃၀,၅၂၂,၅၉၆ ၁၀၇ ၂၇၇ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Sum of Uzbekistan - Karakalpakstan area and population
110   ဩစတြီးယား ၈၃,၈၇၉ ၃၂,၃၈၆ ၈,၈၃၀,၄၈၇ ၁၀၅ ၂၇၂ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
111   ဟန်ဂေရီ ၉၃,၀၂၉ ၃၅,၉၁၉ ၉,၇၇၁,၀၀၀ ၁၀၅ ၂၇၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Annual official estimate
112   မော်လ်ဒိုဗာ ၃၃,၈၄၃ ၁၃,၀၆၇ ၃,၅၅၀,၉၀၀ ၁၀၅ ၂၇၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
113   တူရကီ ၇၈၃,၅၆၂ ၃၀၂,၅၃၅ ၈၀,၈၁၀,၅၂၅ ၁၀၃ ၂၆၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate Archived 8 November 2017 at the Wayback Machine.
114   ကျူးဘား ၁၀၉,၈၈၄ ၄၂,၄၂၆ ၁၁,၂၂၁,၀၆၀ ၁၀၂ ၂၆၄ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate Archived 31 July 2017 at the Wayback Machine.
115   ဆလိုဗေးနီးယား ၂၀,၂၇၃ ၇,၈၂၇ ၂,၀၆၆,၈၈၀ ၁၀၂ ၂၆၄ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
116   အီသီယိုးပီးယား ၁,၀၆၃,၆၅၂ ၄၁၀,၆၇၈ ၁၀၇,၅၃၄,၈၈၂ ၁၀၁ ၂၆၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
117   ဘီနင် ၁၁၂,၆၂၂ ၄၃,၄၈၄ ၁၁,၃၆၂,၂၆၉ ၁၀၁ ၂၆၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
118   အာမေးနီးယား ၂၉,၇၄၃ ၁၁,၄၈၄ ၂,၉၇၂,၉၀၀ ၁၀၀ ၂၅၉ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
119   အယ်လ်ဘေးနီးယား ၂၈,၇၀၃ ၁၁,၀၈၂ ၂,၈၇၀,၃၂၄ ၁၀၀ ၂၅၉ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate Archived 16 October 2017 at the Wayback Machine.
120   ဆီးရီးယား ၁၈၅,၁၈၀ ၇၁,၄၉၈ ၁၈,၂၈၄,၄၀၇ ၉၉ ၂၅၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
121   ဆီရာလီယွန် ၇၁,၇၄၀ ၂၇,၆၉၉ ၇,၀၇၅,၆၄၁ ၉၉ ၂၅၆ ဒီဇင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၅ Preliminary 2015 census result
122   မလေးရှား ၃၃၀၈၀၃ ၁၂၇၇၂၄ ၃၅၂၁၆၉၅၀ ၁၀၆ ၂၇၆ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock
123   ကော့စတာရီကာ ၅၁,၁၀၀ ၁၉,၇၃၀ ၄,၉၄၇,၄၉၀ ၉၇ ၂၅၁ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၇ Official estimate
124   အီဂျစ် ၁၀၀၂၄၅၀ ၃၈၇၀၄၈ ၁၀၇၇၇၅၆၀၇ ၁၀၈ ၂၇၈ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock
125   ဒိုမီနီကာ ၇၃၉ ၂၈၅ ၇၁,၂၉၃ ၉၆ ၂၄၉ မေ ၁၄၊ ၂၀၁၁ Preliminary 2011 census result Archived 8 June 2019 at the Wayback Machine.
126   မြောက်ပိုင်းဆိုက်ပရပ်စ်[၇] ၃,၃၅၅ ၁,၂၉၅ ၃၁၃,၆၂၆ ၉၃ ၂၄၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၄ Official estimate Archived 8 January 2016 at the Wayback Machine.
127   စပိန် ၅၀၅,၉၉၀ ၁၉၅,၃၆၄ ၄၆,၅၄၉,၀၄၅ ၉၂ ၂၃၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 28 June 2017 at the Wayback Machine.
128   ကမ္ဘောဒီးယား ၁၈၁,၀၃၅ ၆၉,၈၉၈ ၁၆,၃၁၆,၁၃၆ ၉၀ ၂၃၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection
129   ဆားဘီးယား ၇၇,၄၇၄ ၂၉,၉၁၃ ၆,၉၂၅,၁၈၈ ၈၉ ၂၃၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
130   ကင်ညာ ၅၈၁,၈၃၄ ၂၂၄,၆၄၇ ၅၀,၉၅၀,၈၇၉ ၈၈ ၂၂၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
131   အီရတ် [၈] ၃၈၇,၂၆၇ ၁၄၉,၅၂၅ ၃၄,၂၅၅,၂၅၀ ၈၈ ၂၂၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
132   ဂရိ ၁၃၁,၉၅၇ ၅၀,၉၄၉ ၁၀,၇၆၈,၁၉၃ ၈၂ ၂၁၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 10 January 2021 at the Wayback Machine.
133   ရိုမေးနီးယား ၂၃၈,၃၉၁ ၉၂,၀၄၃ ၁၉,၆၃၈,၀၀၀ ၈၂ ၂၁၂ January 1, 2017 Official annual estimate
134   မက်စီဒိုးနီးယား ၂၅,၇၁၃ ၉,၉၂၈ ၂,၀၇၃,၇၀၂ ၈၁ ၂၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
135   မြန်မာ ၆၇၆,၅၇၇ ၂၆၁,၂၂၈ ၅၄,၃၆၃,၄၂၆ ၈၀ ၂၀၇ မတ် ၂၉၊ ၂၀၁၄ Preliminary 2014 census result
136   ဟွန်ဒူးရပ်စ် ၁၁၂,၄၉၂ ၄၃,၄၃၃ ၉,၀၁၂,၂၂၉ ၈၀ ၂၀၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
137   ဆီနီဂေါ ၁၉၆,၇၂၂ ၇၅,၉၅၅ ၁၅,၇၂၆,၀၃၇ ၈၀ ၂၀၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
138   မော်ရိုကို ၄၄၆၅၅၀ ၁၇၂၄၁၄ ၃၆၇၅၀၄၀၈ ၈၂ ၂၁၃ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock
139   အရှေ့တီမော ၁၄,၉၁၉ ၅,၇၆၀ ၁,၁၆၇,၂၄၂ ၇၈ ၂၀၂ ဇူလိုင် ၁၁၊ ၂၀၁၅ Preliminary 2015 census result Archived 25 February 2021 at the Wayback Machine.
140   ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား (ပြင်သစ်) ၃,၅၂၁ ၁,၃၅၉ ၂၆၈,၂၇၀ ၇၆ ၁၉၇ ဩဂုတ် ၂၂၊ ၂၀၁၂ Preliminary 2012 census result
141   တာ့ခ်နှင့် ကေးကို့စ်ကျွန်းများ (UK) ၄၉၇ ၁၉၂ ၃၇,၉၁၀ ၇၆ ၁၉၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
142   အိုင်ဗရီကို့စ် ၃၂၂,၉၂၁ ၁၂၄,၆၈၀ ၂၄,၂၉၅,၀၀၀ ၇၅ ၁၉၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
143   Khuzestan ၆၄,၀၅၅ ၂၄,၇၃၂ ၄,၇၁၁,၀၀၀ ၇၄ ၁၉၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ [၄]
143   လီဆိုသို ၃၀,၃၅၅ ၁၁,၇၂၀ ၂,၂၃၃,၃၃၉ ၇၄ ၁၉၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
144   ခရိုအေးရှား ၅၆,၅၄၂ ၂၁,၈၃၁ ၄,၁၅၄,၂၁၃ ၇၃ ၁၈၉ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Annual official estimate
145   ဘာကီးနားဖားဆို ၂၇၀,၇၆၄ ၁၀၄,၅၄၃ ၁၉,၆၃၂,၁၄၇ ၇၃ ၁၈၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official projection Archived 21 December 2016 at the Wayback Machine.
146   ဘရူနိုင်း ၅,၇၆၅ ၂,၂၂၆ ၄၂၂,၆၇၈ ၇၃ ၁၈၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate Archived 11 November 2016 at the Wayback Machine.
147   တူနီးရှား ၁၆၃,၆၁၀ ၆၃,၁၇၀ ၁၁,၄၄၆,၃၀၀ ၇၀ ၁၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 28 November 2019 at the Wayback Machine.
148   ယူကရိန်း[၉] ၆၀၃,၀၀၀ ၂၃၂,၈၂၀ ၄၂,၃၀၀,၇၂၃ ၇၀ ၁၈၁ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate Archived 8 August 2016 at the Wayback Machine.
149   ဆမိုးအား ၂,၈၃၁ ၁,၀၉၃ ၁၉၇,၄၄၈ ၇၀ ၁၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
150   ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနား ၅၁,၂၀၉ ၁၉,၇၇၂ ၃,၅၁၁,၃၇၂ ၆၉ ၁၇၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate Archived 14 November 2018 at the Wayback Machine.
151   Republic of Ireland ၇၀,၂၇၃ ၂၇,၁၃၃ ၄,7၇၉၂,၅၀၀ ၆၈ ၁၇၆ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate Archived 16 June 2018 at the Wayback Machine.
153   အဲ့စ်ဝါတီးနီ ၁၇,၃၆၄ ၆,၇၀၄ ၁,၁၄၅,၉၇၀ ၆၆ ၁၇၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection Archived 22 June 2019 at the Wayback Machine.
154   Bonaire ၂၉၄ ၁၁၄ ၁၉,၄၀၈ ၆၆ ၁၇၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ [၅]
155   နော်ဖော (ဩစတြေးလျနိုင်ငံ) ၃၅ ၁၄ ၂,၃၀၂ ၆၆ ၁၇၁ ဩဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၁ 2011 census result
155   ဘူဂေးရီးယား ၁၁၁,၀၀၂ ၄၂,၈၅၈ ၇,၀၅၀,၀၃၄ ၆၄ ၁၆၆ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate Archived 25 June 2018 at the Wayback Machine.
156   ကွတ်ကျွန်းစု (NZ) ၂၃၇ ၉၂ ၁၄,၉၇၄ ၆၃ ၁၆၃ ဒီဇင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၁ Final 2011 census result
157   မက္ကဆီကို ၁,၉၆၇,၁၃၈ ၇၅၉,၅၁၆ ၁၂၄,၂၈၆,၆၂၃ ၆၃ ၁၆၃ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
158   ယီမင် ၄၅၅,၀၀၀ ၁၇၅,၆၇၆ ၂၈,၂၅၀,၀၀၀ ၆၂ ၁၆၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
159   တာဂျစ်ကစ္စတန် ၁၄၃,၁၀၀ ၅၅,၂၅၁ ၈,၉၃၁,၀၀၀ ၆၂ ၁၆၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate Archived 6 March 2012 at the Wayback Machine.
160   အီကွေဒေါ ၂၇၆၈၄၁ ၁၀၆၈၈၉ ၁၈၃၁၀၄၈၉ ၆၆ ၁၇၁ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official projection
161   တန်ဇေးနီးယား ၈၈၁,၂၈၈ ၃၄၀,၂၆၇ ၅၂,၈၉၅,၅၉၄ ၆၀ ၁၅၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual estimate
162   ပနားမား ၇၄,၁၇၇ ၂၈,၆၄၀ ၄,၁၅၈,၇၈၃ ၅၆ ၁၄၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
163   ဂျော်ဂျီယာ ၆၉,၇၀၀ ၂၆,၉၁၁ ၃,၇၂၉,၆၀၀ ၅၄ ၁၄၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
164   ဂီနီ ၂၄၅,၈၅၇ ၉၄,၉၂၆ ၁၂,၇၁၇,၁၇၆ ၅၂ ၁၃၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
165   နီကာရာဂွါ ၁၂၁,၄၂၈ ၄၆,၈၈၄ ၆,၂၆၂,၇၀၃ ၅၂ ၁၃၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၅ Official estimate
166   ကင်မရွန်း ၄၆၆,၀၅၀ ၁၇၉,၉၄၃ ၂၃,၇၉၄,၁၆ ၅၁ ၁၃၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection Archived 24 February 2021 at the Wayback Machine.
167   အီရန် ၁၆၄၈၁၉၅ ၆၃၆၃၇၂ ၈၆၃၂၅၉၄၅ ၅၂ ၁၃၆ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock
168   မွန်ဆာရတ် (UK) ၁၀၂ ၃၉ ၄,၉၂၂ ၄၈ ၁၂၄ မေ ၁၂၊ ၂၀၁၁ 2011 census result Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
169   Wallis & Futuna (ပြင်သစ်) ၂၇၄ ၁၀၆ ၁၃,၁၃၅ ၄၈ ၁၂၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ Official estimate
170   ဖီဂျီ ၁၈,၃၃၃ ၇,၀၇၈ ၈၆၉,၄၅၈ ၄၇ ၁၂၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ Official estimate
171   တောင်အာဖရိက ၁,၂၂၀,၈၁၃ ၄၇၁,၃၅၉ ၅၆,၅၂၁,၉၀၀ ၄၆ ၁၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
172   ဘီလာရုဇ် ၂၀၇,၆၀၀ ၈၀,၁၅၅ ၉,၄၈၄,၃၀၀ ၄၆ ၁၁၉ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Quarterly official estimate Archived 1 November 2019 at the Wayback Machine.
173   အာဖကန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ၆၄၅,၈၀၇ ၂၄၉,၃၄၇ ၂၉,၇၂၄,၃၂၃ ၄၆ ၁၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 6 July 2018 at the Wayback Machine.
174   မွန်တီနီဂရိုး ၁၃,၈၁၂ ၅,၃၃၃ ၆၂၂,၃၈၇ ၄၅ ၁၁၇ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
175   အီရီထရီးယား ၁၂၁,၁၀၀ ၄၆,၇၅၇ ၅,၄၈၂,၀၀၀ ၄၅ ၁၁၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
176   လိုက်ဘေးရီးယား ၉၇,၀၃၆ ၃၇,၄၆၆ ၄,၂၈၉,၅၂၀ ၄၄ ၁၁၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection Archived 24 February 2021 at the Wayback Machine.
177   မဒါဂတ်စကား ၅၈၇,၀၄၁ ၂၂၆,၆၅၈ ၂၅,၅၇၁,၀၀၀ ၄၄ ၁၁၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
178   အီကွေတာဂီနီ ၂၈,၀၅၁ ၁၀,၈၃၁ ၁,၂၂၂,၄၄၂ ၄၄ ၁၁၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅ Official estimate Archived 20 April 2017 at the Wayback Machine.
179   ကိုလံဘီယာ ၁၁၄၁၇၄၈ ၄၄၀၈၃၁ ၅၂၉၇၃၆၀၈ ၄၆ ၁၂၀ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock Archived 28 October 2016 at the Wayback Machine.
180   ပလောင်း ၄၈၈ ၁၈၈ ၂၀,၉၀၁ ၄၃ ၁၁၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ Official estimate
181   ဂီနီ-ဘီစော ၃၆,၁၂၅ ၁၃,၉၄၈ ၁,၅၅၃,၈၂၂ ၄၃ ၁၁၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived 2 February 2017 at the Wayback Machine.
182   လစ်သူယေးနီးယား ၆၅,၃၀၀ ၂၅,၂၁၂ ၂,၈၀၂,၀၄၇ ၄၃ ၁၁၁ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate
183   ကိုကိုး (ကီးလင်း) ကျွန်းများ (ဩစတြေးလျ) ၁၄ ၅၅၀ ၃၉ ၁၀၁ ဩဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၁ 2011 census result
184   ဂျီဘူတီ ၂၃,၀၀၀ ၈,၈၈၀ ၈၆၄,၆၁၈ ၃၈ ၉၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၁ Official estimate Archived 4 March 2016 at the Wayback Machine.
185   ဇင်ဘာဘွေ ၃၉၀,၇၅၇ ၁၅၀,၈၇၂ ၁၄,၈၄၈,၉၀၅ ၃၈ ၉၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection Archived 28 April 2016 at the Wayback Machine.
186   စိန့်ဟယ်လယ်နာ (UK) ၁၂၂ ၄၇ ၄,၅၃၄ ၃၇ ၉၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၆ 2016 census result
187   ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတ ၂,၃၄၅,၀၉၅ ၉၀၅,၄၄၆ ၈၄,၀၀၄,၉၈၉ ၃၆ ၉၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
188   မိုဇမ်ဘစ် ၇၉၉,၃၈၀ ၃၀၈,၆၄၂ ၂၈,၈၆၁,၈၆၃ ၃၆ ၉၃ ဩဂုတ် ၁၊ ၂၀၁၇ Official census result
189   ဗင်နီဇွဲလား ၉၁၆,၄၄၅ ၃၅၃,၈၄၁ ၃၁,၈၂၈,၁၁၀ ၃၅ ၉၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
190   ဖရိုးကျွန်းစု (ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ) ၁,၃၉၉ ၅၄၀ ၅၀,၈၄၄ ၃၄ ၈၈ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate
191   အမေရိကန် ၉၈၃၃၅၁၇ ၃၇၉၆၇၄၂ ၃၃၉၃၇၁၈၄၃ ၃၅ ၈၉ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock
192   ကာဂျစ္စတန် ၁၉၉,၉၄၅ ၇၇,၁၉၉ ၆,၁၄၀,၂၀၀ ၃၁ ၈၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
193   လတ်ဗီယာ ၆၄,၅၆၂ ၂၄,၉၂၈ ၁,၉၂၃,၅၀၀ ၃၀ ၇၈ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate Archived 28 June 2013 at the Wayback Machine.
194   အက်စတိုးနီးယား ၄၅,၃၃၉ ၁၇,၅၀၅ ၁,၃၁၅,၆၃၅ ၂၉ ၇၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 23 November 2012 at the Wayback Machine.
195   ဘဟားမား ၁၃,၉၄၀ ၅,၃၈၂ ၃၈၆,၈၇၀ ၂၈ ၇၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
195   အက်ဘ်ခါဇီယာ ၈,၆၆၀ ၃,၃၄၄ ၂၄၃,၂၀၀ ၂၈ ၇၃ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၅
196   လာအို ၂၃၆,၈၀၀ ၉၁,၄၂၉ ၆,၄၉၂,၄၀၀ ၂၇ ၇၀ မတ် ၁၊ ၂၀၁၅ Preliminary 2015 census result Archived 18 March 2020 at the Wayback Machine.
197   Saint Pierre and Miquelon (ပြင်သစ်) ၂၄၂ ၂,၆၀၅ ၆,၀၈၁ ၂၅ ၆၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၀ Official estimate
198   ပီရူး ၁,၂၈၅,၂၁၆ ၄၉၆,၂၂၅ ၃၁,၈၂၆,၀၁၈ ၂၅ ၆၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection Archived 24 September 2015 at the Wayback Machine.
199   ဘရာဇီး ၈၅၁၅၇၆၇ ၃၂၈၇၉၅၆ ၂၁၈၅၁၉၅၅၇ ၂၆ ၆၆ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock
200   ဆိုမာလီယာ ၄၆၁,၅၃၇ ၁၇၈,၂၀၀ ၁၁,၂၃၄,၈၂၀ ၂၄ ၆၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
201   အင်ဂိုလာ ၁,၂၄၆,၇၀၀ ၄၈၁,၃၅၄ ၂၉,၂၅၀,၀၀၉ ၂၃ ၆၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate Archived 4 June 2016 at the Wayback Machine.
202   ချီလီ ၇၅၆,၀၉၆ ၂၉၁,၉၃၀ ၁၇,၃၇၃,၈၃၁ ၂၃ ၆၀ ဩဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇ Preliminary 2017 census result
203   ဆော်လမွန်ကျွန်းစု ၂၈,၃၇၀ ၁၀,၉၅၄ ၆၅၁,၇၀၀ ၂၃ ၆၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official annual estimate
204   ဆွီဒင် ၄၅၀၂၉၅ ၁၇၃၈၆၀ ၁၀၇၀၄၉၄၃ ၂၄ ၆၂ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock
205   ဇမ်ဘီယာ ၇၅၂,၆၁၂ ၂၉၀,၅၈၅ ၁၆,၄၀၅,၂၂၉ ၂၂ ၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived 26 February 2021 at the Wayback Machine.
206   ဆူဒန် ၁,၈၃၉,၅၄၂ ၇၁၀,၂၅၁ ၄၀,၇၈၂,၇၄၂ ၂၂ ၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived 20 October 2017 at the Wayback Machine.
207   ဗနွားတူနိုင်ငံ ၁၂,၁၉၀ ၄,၇၀၇ ၂၇၂,၄၅၉ ၂၂ ၅၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Official mini-census result Archived 18 July 2018 at the Wayback Machine.
208   Inner Mongolia ၁,၁၈၃,၀၀၀ ၄၅၆,၇၅၉ ၂၅,၂၀၀,၀၀၀ ၂၁.၃ ၅၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆
209   ဘူတန် ၃၈,၃၉၄ ၁၄,၈၂၄ ၈၀၂,၂၉၆ ၂၁ ၅၄ ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၁၈ Official population clock Archived 19 March 2016 at the Wayback Machine.
210   တောင်ဆူဒန် ၆၄၄,၃၂၉ ၂၄၈,၇၇၇ ၁၂,၅၇၅,၇၁၄ ၂၀ ၅၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN Projection
211   ဆိုမာလီလန်း ၁၇၆,၁၂၀ ၆၈,၀၀၀ ၃,၅၀၈,၁၈၀ ၂၀ ၅၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇
212   Åland Islands (ဖင်လန်နိုင်ငံ) ၁,၅၅၂ ၅၉၉ ၂၈,၅၀၂ ၁၈ ၄၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၂ Official estimate Archived 15 November 2016 at the Wayback Machine.
213   အယ်လ်ဂျီးရီးယား ၂,၃၈၁,၇၄၁ ၉၁၉,၅၉၅ ၄၁,၆၉၇,၄၉၈ ၁၈ ၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection
214   နိုင်ဂျာ ၁,၁၈၆,၄၀၈ ၄၅၈,၀၇၅ ၂၁,၄၇၇,၃၄၈ ၁၈ ၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN Projection
215   နယူးဇီလန် ၂၇၀၄၆၇ ၁၀၄၄၂၈ ၅၃၃၂၆၁၀ ၂၀ ၅၁ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock
216   ပါပူအာ နယူးဂီနီ ၄၆၂,၈၄၀ ၁၇၈,၇၀၄ ၈,၁၅၁,၃၀၀ ၁၈ ၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Annual official estimate
217   ဥရုဂွေး ၁၇၆,၂၁၅ ၆၈,၀၃၇ ၂,၉၉၀,၄၅၂ ၁၇ ၄၄ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၈ Official annual projection
218   ပါရာဂွေး ၄၀၆,၇၅၂ ၁၅၇,၀၄၈ ၇,၅၀၂,၉၈၃ ၁၇ ၄၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
219   ဘလိဇ် ၂၂,၉၆၅ ၈,၈၆၇ ၃၈၇,၈၇၉ ၁၇ ၄၄ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate
220   နော်ဝေ ၃၂၃,၇၈၂ ၁၂၅,၀၁၃ ၅,၃၀၂,၇၇၈ ၁၆ ၄၁ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Quarterly official estimate
221   ဖင်လန် ၃၃၈,၄၂၄ ၁၃၀,၆၆၆ ၅,၅၁၃,၇၀၈ ၁၆ ၄၁ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official monthly estimate
222   အာဂျင်တီးနား ၂,၇၈၀,၄၀၀ ၁,၀၇၃,၅၁၈ ၄၄,၀၄၄,၈၁၁ ၁၆ ၄၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate
222   ဆော်ဒီအာရေဗျ ၂,၁၄၉,၆၉၀ ၈၃၀,၀၀၀ ၃၃,၉၀၅,၃၂၀ ၁၆ ၄၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate
222   ကွန်ဂို ၃၄၂,၀၀၀ ၁၃၂,၀၄၇ ၅,၂၆၁,၀၀၀ ၁၅.၄ ၃၉.၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
223   မာလီ ၁,၂၄၈,၅၇၄ ၄၈၂,၀၇၇ ၁၈,၅၄၂,၀၀၀ ၁၅ ၃၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
224   ခရစ္စမတ်ကျွန်း (ဩစတြေးလျ) ၁၃၇ ၅၃ ၂,၀၇၂ ၁၅ ၃၉ ဩဂုတ် ၉၊ ၂၀၁၁ 2011 census result
225   နယူးကယ်လီဒိုးနီးယား (ပြင်သစ်) ၁၈,၅၇၅ ၇,၁၇၂ ၂၅၈,၉၅၈ ၁၄ ၃၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ Official estimate
226   အိုမန် ၃၀၉,၅၀၀ ၁၁၉,၄၉၉ ၄,၁၈၃,၈၄၁ ၁၄ ၃၆ ဇွန် ၉၊ ၂၀၁၅ Weekly official estimate Archived 30 May 2014 at the Wayback Machine.
227   နာဂိုနို-ကရာဘက် ၁၁,၄၅၈ ၄,၄၂၄ ၁၅၀,၉၃၂ ၁၃ ၃၄ အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၅
228   တာ့ခ်မင်နစ္စတန် ၄၉၁,၂၁၀ ၁၈၉,၆၅၇ ၅,၇၅၈,၀၀၀ ၁၂ ၃၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
229   ချဒ် ၁,၂၈၄,၀၀၀ ၄၉၅,၇၅၅ ၁၄,၉၀၀,၀၀၀ ၁၂ ၃၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
230   Karakalpakstan ၁၆၄,၉၀၀ ၆၃,၆၆၈ ၁,၇၁၁,၈၀၀ ၁၀.၄ ၂၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇
231   အက်ဆန်ရှင်းကျွန်း (UK) ၈၈ ၃၄ ၈၈၀ ၁၀ ၂၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ Preliminary 2008 census result
232   ဘိုလီးဗီးယား ၁,၀၉၈,၅၈၁ ၄၂၄,၁၆၄ ၁၁,၃၀၇,၃၁၄ ၁၀ ၂၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
233   ရုရှား[၁၀] ၁၇,၁၂၅,၂၄၂ ၆,၆၁၂,၀၉၃ ၁၄၆,၈၇၇,၀၈၈ ၂၃ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate Archived 15 June 2018 at the Wayback Machine.
234   ဂါဘွန် ၂၆၇,၆၆၇ ၁၀၃,၃၄၇ ၂,၀၆၇,၅၆၁ ၂၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
235   ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ ၆၂၂,၄၃၆ ၂၄၀,၃၂၄ ၄,၇၃၇,၄၂၃ ၂၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
236   ကာဇက်စတန် ၂,၇၂၄,၉၀၀ ၁,၀၅၂,၀၉၀ ၁၈,၂၃၂,၀၀၀ ၁၈ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate Archived 6 September 2014 at the Wayback Machine.
237   နျူးအေး (NZ) ၂၆၁ ၁၀၁ ၁,၆၁၃ ၁၆ စက်တင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၁ Final 2011 census result
238   ဂိုင်ယာနာ ၂၁၄,၉၉၉ ၈၃,၀၁၂ ၇၈၂,၂၂၅ ၁၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
239   လစ်ဗျား ၁,၇၇၀,၀၆၀ ၆၈၃,၄၂၄ ၆,၄၇၀,၉၅၆ ၁၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
240   ကနေဒါ ၉၉၈၄၆၇၀ ၃၈၅၅၁၀၃ ၃၉၀၀၀၄၄၁ ၁၀ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official estimate
241   ဘော့ဆွာနာ ၅၈၁,၇၃၀ ၂၂၄,၆၀၇ ၂,၀၂၄,၉၀၄ ၃.၅ ၉.၁ ဩဂုတ် ၂၂၊ ၂၀၁၁ Final 2011 census result Archived 25 May 2013 at the Wayback Machine.
242   ဆူရာနမ် ၁၆၃,၈၂၀ ၆၃,၂၅၁ ၅၆၈,၃၀၁ ၃.၅ ၉.၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
243   Mauritania ၁,၀၃၀,၇၀၀ ၃၉၇,၉၅၅ ၃,၄၆၁,၀၄၁ ၃.၄ ၈.၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ Official estimate
244   အိုက်စလန် ၁၀၂,၇၇၅ ၃၉,၆၈၂ ၃၅၀,၇၁၀ ၃.၄ ၈.၈ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
245   ဩစတြေးလျ ၇၆၉၂၀၂၄ ၂၉၆၉၉၀၇ ၂၇၁၅၃၃၈၉ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official estimate
246   နမီးဘီးယား ၈၂၅,၁၁၈ ၃၁၈,၅၈၀ ၂,၄၁၃,၆၄၃ ၂.၉ ၇.၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
247   French Guiana (ပြင်သစ်) ၈၆,၅၀၄ ၃၃,၃၉၉ ၂၄၄,၁၁၈ ၂.၈ ၇.၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၃ Official estimate
248   တိဗက် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ (တရုတ်) ၁,၂၂၈,၄၀၀ ၄၇၄,၂၈၈ ၃,၁၈၀,၀၀၀ ၂.၆ ၆.၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၅
249   အနောက်ပိုင်းဆာဟာရဒေသ[၁၁] ၂၅၂,၁၂၀ ၉၇,၃၄၄ ၅၆၇,၄၂၁ ၂.၃ ၆.၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
250   မွန်ဂိုးလီးယား ၁,၅၆၄,၁၀၀ ၆၀၃,၉၀၂ ၃,၀၀၀,၀၀၀ ၁.၉ ၄.၉ ဇန်နဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၅ Official estimate Archived 24 September 2015 at the Wayback Machine.
251   ထရစ်စတန်-ဒါ-ခွန်ညာ (UK) ၂၀၇ ၈၀ ၂၆၆ ၁.၃ ၃.၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ Preliminary 2008 census result
252   ပစ်ကိန်ကျွန်းစု (UK) ၄၇.၃ ၁၈ ၅၆ ၁.၂ ၃.၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၆ 2013 census result
253   ဖော့ကလန်ကျွန်းစု (UK)[၁၂] ၁၂,၁၇၃ ၄,၇၀၀ ၂,၅၆၃ ၀.၂၁ ၀.၅၄ ဧပြီ ၁၅၊ ၂၀၁၂ 2012 census result
254   Svalbard and Jan Mayen (နော်ဝေးနိုင်ငံ) ၆၁,၃၉၉ ၂၃,၇၀၆ ၂,၆၅၅ ၀.၀၄ ၀.၁၀ စက်တင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၂ Official estimate
255   ဂရင်းလန်း (ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ) ၂,၁၆၆,၀၀၀ ၈၃၆,၂၉၇ ၅၅,၈၇၇ ၀.၀၃ ၀.၀၈ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
အဆင့် နိုင်ငံ (သို့ အမှီအခိုနယ်မြေ) ဧရိယာ (စတုရန်းကီလိုမီတာ) ဧရိယာ (စတုရန်းမိုင်) လူဦးရေ သိပ်သည်းမှု
(pop./km2)
သိပ်သည်းမှု
(pop./mi2)
ရက်စွဲ လူဦးရေရင်းမြစ်

လူဦးရေသိပ်သည်းမှု အများဆုံး နိုင်ငံများ ပြင်ဆင်ရန်

ဤစာရင်းတွင် လူဦးရေသိပ်သည်းမှုအများဆုံး နိုင်ငံ ၁၀၀ ဖြစ်သည်။

အဆင့် နိုင်ငံ (သို့ အမှီအခိုနယ်မြေ) ဧရိယာ (စတုရန်းကီလိုမီတာ) ဧရိယာ (စတုရန်းမိုင်) လူဦးရေ သိပ်သည်းမှု
(pop./km2)
သိပ်သည်းမှု
(pop./mi2)
ရက်စွဲ လူဦးရေရင်းမြစ်
1   ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၁၄၃၉၉၈ ၅၅၅၉၈ ၁၇၆၆၅၃၃၉၂ ၁၂၂၇ ၃၁၇၇ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock
2   ထိုင်ဝမ် ၃၆,၁၉၃ ၁၃,၉၇၄ ၂၃,၅၇၂,၀၄၉ ၆၅၁ ၁,၆၈၆ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate
3   တောင်ကိုရီးယား ၁၀၀,၂၁၀ ၃၈,၆၉၁ ၅၁,၆၃၅,၂၅၆ ၅၁၅ ၁,၃၃၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Annual official projection
4   ရဝမ်ဒါ ၂၆,၃၃၈ ၁၀,၁၆၉ ၁၂,၀၀၁,၁၃၆ ၄၅၆ ၁,၁၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
5   နယ်သာလန် ၄၁၅၂၆ ၁၆၀၃၃ ၁၇၈၁၀၇၂၁ ၄၂၉ ၁၁၁၁ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock Archived 9 October 2018 at the Wayback Machine.
6   ဟေတီ ၂၇,၀၆၅ ၁၀,၄၅၀ ၁၁,၁၁၂,၉၄၅ ၄၁၁ ၁,၀၆၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
7   အိန္ဒိယ ၃၂၈၇၂၄၀ ၁၂၆၉၂၁၁ ၁၄၂၅၉၇၆၇၄၆ ၄၃၄ ၁၁၂၄ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ India Population clock Archived 24 November 2015 at the Wayback Machine.
8   အစ္စရေး ၂၂၀၇၂ ၈၅၂၂ ၉၈၄၉၀၄၀ ၄၄၆ ၁၁၅၆ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock Archived 15 September 2018 at the Wayback Machine.
9   ဘူရွန်ဒီ ၂၇,၈၁၆ ၁၀,၇၄၀ ၁၀,၆၈၁,၁၈၆ ၃၈၄ ၉၉၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
10   ဘယ်လ်ဂျီယမ် ၃၀,၅၂၈ ၁၁,၇၈၇ ၁၁,၄၀၉,၃၈၈ ၃၇၄ ၉၆၉ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate
11   ဖိလစ်ပိုင် ၃၀၀၀၀၀ ၁၁၅၈၃၁ ၁၁၅၈၀၆၈၀၇ ၃၈၆ ၁၀၀၀ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
12   ဂျပန် ၃၇၇,၉၄၄ ၁၄၅,၉၂၅ ၁၂၆,၄၉၀,၀၀၀ ၃၃၅ ၈၆၈ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate
13   သီရိလင်္ကာ ၆၅,၆၁၀ ၂၅,၃၃၂ ၂၁,၄၄၄,၀၀၀ ၃၂၇ ၈၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 17 November 2017 at the Wayback Machine.
14   ဗီယက်နမ် ၃၃၁,၂၁၂ ၁၂၇,၈၈၂ ၉၄,၆၆၀,၀၀၀ ၂၈၆ ၇၄၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection
15   ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ၂၄၂,၉၁၀ ၉၃,၇၈၈ ၆၅,၆၄၈,၀၀၀ ၂၇၁ ၇၀၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
16   ပါကစ္စတန် ၈၀၃၉၄၀ ၃၁၀၄၀၃ ၂၂၁၄၇၁၁၀၁ ၂၇၅ ၇၁၃ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock Archived 2 May 2019 at the Wayback Machine.
17   ဂျာမနီ ၃၅၇,၁၆၈ ၁၃၇,၉၀၃ ၈၂,၇၄၀,၉၀၀ ၂၃၂ ၆၀၁ စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၇ Official quarterly estimate Archived 21 December 2018 at the Wayback Machine.
18   ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ ၄၇,၈၇၅ ၁၈,၄၈၅ ၁၀,၂၆၆,၁၄၉ ၂၁၄ ၅၅၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection Archived 25 May 2017 at the Wayback Machine.
19   မြောက်ကိုရီးယား ၁၂၂,၇၆၂ ၄၇,၃၉၉ ၂၅,၆၁၀,၆၇၂ ၂၁၂ ၅၄၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
20   နိုင်ဂျီးရီးယား ၉၂၃,၇၆၈ ၃၅၆,၆၆၉ ၁၉၅,၈၇၅,၂၃၇ ၂၁၂ ၅၄၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
21    ဆွစ်ဇာလန် ၄၁,၂၈၅ ၁၅,၉၄၀ ၈,၄၈၂,၂၀၀ ၂၀၅ ၅၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official provisional figure
22   အီတလီ ၃၀၁,၃၀၈ ၁၁၆,၃၃၆ ၆၀,၄၈၃,၉၇၃ ၂၀၁ ၅၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Monthly official estimate Archived 16 July 2018 at the Wayback Machine.
23   နီပေါ ၁၄၇,၁၈၁ ၅၆,၈၂၇ ၂၉,၂၉၁,၇၄၆ ၁၉၉ ၅၁၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual projection Archived 28 January 2016 at the Wayback Machine.
24   မာလဝီ ၁၁၈,၄၈၄ ၄၅,၇၄၇ ၁၈,၆၂၂,၀၀၀ ၁၅၇ ၄၀၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
25   ယူဂန်းဒါး ၂၄၁,၅၅၁ ၉၃,၂၆၃ ၃၇,၆၇၃,၈၀၀ ၁၅၆ ၄၀၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate
26   ဂွါတီမာလာ ၁၀၈,၈၈၉ ၄၂,၀၄၂ ၁၅,၈၀၆,၆၇၅ ၁၄၅ ၃၇၆ ဇွန် ၃၀၊ ၂၀၁၄ Annual Official estimate Archived 14 March 2014 at the Wayback Machine.
27   တရုတ် ၉၆၄၀၈၂၁ ၃၇၂၂၃၄၂ ၁၄၂၉၂၄၈၂၂၀ ၁၄၈ ၃၈၄ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official estimate
28   အင်ဒိုနီးရှား ၁,၉၀၄,၅၆၉ ၇၃၅,၃၅၈ ၂၆၁,၈၉၀,၉၀၀ ၁၃၈ ၃၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection
29   ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ၇၈,၈၆၇ ၃၀,၄၅၁ ၁၀,၆၁၃,၃၅၀ ၁၃၅ ၃၅၀ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
30   ထိုင်း ၁,၅၁၃,၁၂၀ ၅၈၄,၂၁၉ ၆၈,၄၁၄,၀၀၀ ၁၃၃ ၃၄၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
31   ပြင်သစ် ၅၄၃,၉၆၅ ၂၁၀,၀၂၆ ၆၇,၂၂၅,၀၀၀ ၁၂၄ ၃၂၁ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Monthly official estimate
32   ဂါနာ ၂၃၈,၅၃၃ ၉၂,၀၉၈ ၂၉,၆၁၄,၃၃၇ ၁၂၄ ၃၂၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
33   ပိုလန် ၃၁၂,၆၈၅ ၁၂၀,၇၂၈ ၃၈,၄၂၆,၀၀၀ ၁၂၃ ၃၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
34   အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ၈၃,၆၀၀ ၃၂,၂၇၈ ၉,၈၅၆,၀၀၀ ၁၁၈ ၃၀၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Official estimate
35   အဇာဘိုင်ဂျန် ၈၆,၆၀၀ ၃၃,၄၃၆ ၉,၈၉၈,၀၈၅ ၁၁၄ ၂၉၅ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
36   ဂျော်ဒန် ၈၉၃၄၂ ၃၄၄၉၅ ၁၁၅၅၆၇၅၉ ၁၂၉ ၃၃၅ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock
37   ပေါ်တူဂီ ၉၂,၀၉၀ ၃၅,၅၅၆ ၁၀,၂၉၁,၀၂၇ ၁၁၂ ၂၉၀ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
38   ဩစတြီးယား ၈၃,၈၇၉ ၃၂,၃၈၆ ၈,၈၃၀,၄၈၇ ၁၀၅ ၂၇၂ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
39   ဟန်ဂေရီ ၉၃,၀၂၉ ၃၅,၉၁၉ ၉,၇၇၁,၀၀၀ ၁၀၅ ၂၇၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Annual official estimate
40   တူရကီ ၇၈၃,၅၆၂ ၃၀၂,၅၃၅ ၈၀,၈၁၀,၅၂၅ ၁၀၃ ၂၆၇ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate Archived 8 November 2017 at the Wayback Machine.
41   ကျူးဘား ၁၀၉,၈၈၆ ၄၂,၄၂၇ ၁၁,၂၃၉,၂၂၄ ၁၀၂ ၂၆၄ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ Annual official estimate Archived 29 March 2017 at the Wayback Machine.
42   အီသီယိုးပီးယား ၁,၀၆၃,၆၅၂ ၄၁၀,၆၇၈ ၁၀၇,၅၃၄,၈၈၂ ၁၀၁ ၂၆၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
43   ဆီးရီးယား ၁၈၅,၁၈၀ ၇၁,၄၉၈ ၁၈,၂၈၄,၄၀၇ ၉၉ ၂၅၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN estimate
44   ဘီနင် ၁၁၂,၆၂၂ ၄၃,၄၈၄ ၁၁,၀၀၂,၅၅၇၈ ၉၈ ၂၅၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection
45   မလေးရှား ၃၃၀၈၀၃ ၁၂၇၇၂၄ ၃၅၂၁၆၉၅၀ ၁၀၆ ၂၇၆ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock
46   အီဂျစ် ၁၀၀၂၄၅၀ ၃၈၇၀၄၈ ၁၀၇၇၇၅၆၀၇ ၁၀၈ ၂၇၈ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock
47   စပိန် ၅၀၃,၇၈၃ ၁၉၄,၅၁၂ ၄၆,၅၄၉,၀၄၅ ၉၂ ၂၃၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 28 June 2017 at the Wayback Machine.
48   အီရတ် ၄၃၄,၁၂၈ ၁၆၇,၆၁၈ ၃၈,၂၇၄,၆၁၈ ၈၈ ၂၂၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
49   ကမ္ဘောဒီးယား ၁၈၁,၀၃၅ ၆၉,၈၉၈ ၁၅,၈၄၈,၄၉၅ ၈၈ ၂၂၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection
50   ကင်ညာ ၅၈၁,၈၃၄ ၂၂၄,၆၄၇ ၅၀,၉၅၀,၈၇၉ ၈၈ ၂၂၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
51   ဂရိ ၁၃၁,၉၅၇ ၅၀,၉၄၉ ၁၀,၇၆၈,၁၉၃ ၈၂ ၂၁၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 10 January 2021 at the Wayback Machine.
52   ရိုမေးနီးယား ၂၃၈,၃၉၁ ၉၂,၀၄၃ ၁၉,၆၃၈,၀၀၀ ၈၂ ၂၁၂ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual estimate
53   မြန်မာ ၆၇၆,၅၇၇ ၂၆၁,၂၂၈ ၅၄,၃၆၃,၄၂၆ ၈၀ ၂၀၇ မတ် ၂၉၊ ၂၀၁၄ Preliminary 2014 census result
54   ဟွန်ဒူးရပ်စ် ၁၁၂,၀၈၈ ၄၃,၂၇၇ ၉,၀၁၂,၂၂၉ ၈၀ ၂၀၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official projection
55   ဆီနီဂေါ ၁၉၆,၇၂၂ ၇၅,၉၅၅ ၁၅,၇၂၆,၀၃၇ ၈၀ ၂၀၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate
56   မော်ရိုကို ၄၄၆၅၅၀ ၁၇၂၄၁၄ ၃၆၇၅၀၄၀၈ ၈၂ ၂၁၃ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock
57   အိုင်ဗရီကို့စ် ၃၂၂,၉၂၁ ၁၂၄,၆၈၀ ၂၄,၂၉၅,၀၀၀ ၇၅ ၁၉၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
58   ဘာကီးနားဖားဆို ၂၇၀,၇၆၄ ၁၀၄,၅၄၃ ၁၉,၆၃၂,၁၄၇ ၇၃ ၁၈၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official projection Archived 21 December 2016 at the Wayback Machine.
59   ဥဇဘက်ကစ္စတန် ၄၄၄,၁၀၃ ၁၇၁,၄၆၉ ၃၂,၁၂၀,၅၀၀ ၇၂ ၁၈၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 14 July 2017 at the Wayback Machine.
60   တူနီးရှား ၁၆၃,၆၁၀ ၆၃,၁၇၀ ၁၁,၄၄၆,၃၀၀ ၇၀ ၁၈၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 28 November 2019 at the Wayback Machine.
61   ယူကရိန်း[၉] ၆၀၃,၀၀၀ ၂၃၂,၈၂၀ ၄၂,၃၀၀,၇၂၃ ၇၀ ၁၈၁ မေ ၁၊ ၂၀၁၈ Official monthly estimate Archived 8 August 2016 at the Wayback Machine.
62   မက္ကဆီကို ၁,၉၆၇,၁၃၈ ၇၅၉,၅၁၆ ၁၂၄,၂၈၆,၆၂၃ ၆၃ ၁၆၃ မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၈ Official quarterly estimate
63   ယီမင် ၄၅၅,၀၀၀ ၁၇၅,၆၇၆ ၂၈,၂၅၀,၀၀၀ ၆၂ ၁၆၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
64   တာဂျစ်ကစ္စတန် ၁၄၃,၁၀၀ ၅၅,၂၅၁ ၈,၉၃၁,၀၀၀ ၆၂ ၁၆၁ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၈ Official estimate Archived 6 March 2012 at the Wayback Machine.
65   အီကွေဒေါ ၂၇၆၈၄၁ ၁၀၆၈၈၉ ၁၈၃၁၀၄၈၉ ၆၆ ၁၇၁ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official projection
66   တန်ဇေးနီးယား ၈၈၃,၇၄၉ ၃၄၁,၂၁၇ ၅၄,၁၉၉,၁၆၃ ၆၁ ၁၅၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ Official annual estimate
67   ဂီနီ ၂၄၅,၈၅၇ ၉၄,၉၂၆ ၁၂,၇၁၇,၁၇၆ ၅၂ ၁၃၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
68   ကင်မရွန်း ၄၆၆,၀၅၀ ၁၇၉,၉၄၃ ၂၃,၂၄၈,၀၄၄ ၅၀ ၁၂၉ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection Archived 24 February 2021 at the Wayback Machine.
69   အီရန် ၁၆၄၈၁၉၅ ၆၃၆၃၇၂ ၈၆၃၂၅၉၄၅ ၅၂ ၁၃၆ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock
70   တောင်အာဖရိက ၁,၂၂၀,၈၁၃ ၄၇၁,၃၅၉ ၅၆,၅၂၁,၉၀၀ ၄၆ ၁၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
71   အာဖဂန်နစ္စတန် ၆၄၅,၈၀၇ ၂၄၉,၃၄၇ ၂၉,၇၂၄,၃၂၃ ၄၆ ၁၁၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 6 July 2018 at the Wayback Machine.
72   ဘီလာရုဇ် ၂၀၇,၆၀၀ ၈၀,၁၅၅ ၉,၄၈၄,၃၀၀ ၄၆ ၁၁၉ ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၈ Quarterly official estimate Archived 1 November 2019 at the Wayback Machine.
73   မဒါဂတ်စကား ၅၈၇,၀၄၁ ၂၂၆,၆၅၈ ၂၅,၅၇၁,၀၀၀ ၄၄ ၁၁၄ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
74   ကိုလံဘီယာ ၁၁၄၁၇၄၈ ၄၄၀၈၃၁ ၅၂၉၇၃၆၀၈ ၄၆ ၁၂၀ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock Archived 28 October 2016 at the Wayback Machine.
75   ဇင်ဘာဘွေ ၃၉၀,၇၅၇ ၁၅၀,၈၇၂ ၁၄,၅၄၂,၂၃၅ ၃၇ ၉၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived 28 April 2016 at the Wayback Machine.
76   ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတ ၂,၃၄၅,၀၉၅ ၉၀၅,၄၄၆ ၈၄,၀၀၄,၉၈၉ ၃၆ ၉၃ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၈ UN projection
77   ဗင်နီဇွဲလား ၉၁၆,၄၄၅ ၃၅၃,၈၄၁ ၃၁,၄၃၁,၁၆၄ ၃၄ ၈၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived 3 April 2019 at the Wayback Machine.
78   မိုဇမ်ဘစ် ၇၉၉,၃၈၀ ၃၀၈,၆၄၂ ၂၇,၁၂၈,၅၃၀ ၃၄ ၈၈ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
79   အမေရိကန် ၉၈၃၃၅၁၇ ၃၇၉၆၇၄၂ ၃၃၉၃၇၁၈၄၃ ၃၅ ၈၉ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock
80   ပီရူး ၁,၂၈၅,၂၁၆ ၄၉၆,၂၂၅ ၃၁,၈၂၆,၀၁၈ ၂၅ ၆၅ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official projection Archived 24 September 2015 at the Wayback Machine.
81   ဘရာဇီး ၈၅၁၅၇၆၇ ၃၂၈၇၉၅၆ ၂၁၈၅၁၉၅၅၇ ၂၆ ၆၆ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock
82   အင်ဂိုလာ ၁,၂၄၆,၇၀၀ ၄၈၁,၃၅၄ ၂၈,၃၅၉,၆၃၄ ၂၃ ၆၀ ဇန်နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 4 June 2016 at the Wayback Machine.
83   ချီလီ ၇၅၆,၀၉၆ ၂၉၁,၉၃၀ ၁၇,၃၇၃,၈၃၁ ၂၃ ၆၀ ဩဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၇ Preliminary 2017 census result
84   ဆိုမာလီယာ ၆၃၇,၆၅၇ ၂၄၆,၂၀၁ ၁၄,၇၄၃,၀၀၀ ၂၃ ၆၀ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
85   ဆွီဒင် ၄၅၀၂၉၅ ၁၇၃၈၆၀ ၁၀၇၀၄၉၄၃ ၂၄ ၆၂ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official population clock
86   ဇမ်ဘီယာ ၇၅၂,၆၁၂ ၂၉၀,၅၈၅ ၁၆,၄၀၅,၂၂၉ ၂၂ ၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived 26 February 2021 at the Wayback Machine.
87   ဆူဒန် ၁,၈၃၉,၅၄၂ ၇၁၀,၂၅၁ ၄၀,၇၈၂,၇၄၂ ၂၂ ၅၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection Archived 20 October 2017 at the Wayback Machine.
88   တောင်ဆူဒန် ၆၄၄,၃၂၉ ၂၄၈,၇၇၇ ၁၂,၅၇၅,၇၁၄ ၂၀ ၅၂ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN Projection
89   အယ်လ်ဂျီးရီးယား ၂,၃၈၁,၇၄၁ ၉၁၉,၅၉၅ ၄၁,၆၉၇,၄၉၈ ၁၈ ၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official annual projection
90   နိုင်ဂျာ ၁,၁၈၆,၄၀၈ ၄၅၈,၀၇၅ ၂၁,၄၇၇,၃၄၈ ၁၈ ၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN Projection
91   ပါပူအာ နယူးဂီနီ ၄၆၂,၈၄၀ ၁၇၈,၇၀၄ ၈,၁၅၁,၃၀၀ ၁၈ ၄၇ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၆ Annual official estimate
92   အာဂျင်တီးနား ၂,၇၈၀,၄၀၀ ၁,၀၇၃,၅၁၈ ၄၄,၀၄၄,၈၁၁ ၁၆ ၄၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate
93   ဆော်ဒီအာရေဗျ ၂,၁၄၉,၆၉၀ ၈၃၀,၀၀၀ ၃၃,၉၀၅,၃၂၀ ၁၆ ၄၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Annual official estimate
94   မာလီ ၁,၂၄၈,၅၇၄ ၄၈၂,၀၇၇ ၁၈,၅၄၂,၀၀၀ ၁၅ ၃၉ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
95   ချဒ် ၁,၂၈၄,၀၀၀ ၄၉၅,၇၅၅ ၁၄,၉၀၀,၀၀၀ ၁၂ ၃၁ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ UN projection
96   ဘိုလီးဗီးယား ၁,၀၉၈,၅၈၁ ၄၂၄,၁၆၄ ၁၁,၁၄၅,၇၇၀ ၁၀ ၂၆ ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate
97   ရုရှား[၁၀] ၁၇,၁၂၅,၂၄၂ ၆,၆၁၂,၀၉၃ ၁၄၆,၈၀၉,၆၄၃ ၂၃ ဩဂုတ် ၁၊ ၂၀၁၇ Official estimate Archived 18 November 2017 at the Wayback Machine.
98   ကာဇက်စတန် ၂,၇၂၄,၉၀၀ ၁,၀၅၂,၀၉၀ ၁၇,၁၈၆,၀၀၀ ၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၄ Monthly official estimate
99   ကနေဒါ ၉၉၈၄၆၇၀ ၃၈၅၅၁၀၃ ၃၉၀၀၀၄၄၁ ၁၀ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official estimate
100   ဩစတြေးလျ ၇၆၉၂၀၂၄ ၂၉၆၉၉၀၇ ၂၇၁၅၃၃၈၉ ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၂၄ Official estimate
အဆင့် နိုင်ငံ (သို့ အမှီအခိုနယ်မြေ) ဧရိယာ (စတုရန်းကီလိုမီတာ) ဧရိယာ (စတုရန်းမိုင်) လူဦးရေ သိပ်သည်းမှု
(pop./km2)
သိပ်သည်းမှု
(pop./mi2)
ရက်စွဲ လူဦးရေရင်းမြစ်

မှတ်စုများ ပြင်ဆင်ရန်

 1. World Population Prospects
 2. Eurostat-Tables, Graphs and Maps Interface(TGM)table။ European Commission။ ၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 3. စပိန်နိုင်ငံမှ ၎င်း၏နယ်မြေဖြစ်သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုထားသည်။
 4. Borders and area of Palestinian autonomy are not final
 5. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ဓနသဟာယနိုင်ငံ။
 6. ကိုဆိုဗို သည် ကိုဆိုဗိုသမ္မတနိုင်ငံနှင့် ဆားဘီးယားနိုင်ငံတို့အကြား အငြင်းပွားနေသော ဒေသတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကိုဆိုဗိုသမ္မတနိုင်ငံသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့တွင် လွတ်လပ်သောနိုင်ငံအဖြစ် ကြေငြာခဲ့သော်လည်း ဆားဘီးယားနိုင်ငံက ယင်း၏ အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်နယ်မြေအဖြစ် ဆက်လက်ကိုင်စွဲထားသည်။ အစိုးရနှစ်ရပ်သည် ၂၀၁၃ တွင် ဘရပ်စ်ဆဲသဘောတူညီမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးများ စတင်ခဲ့သည်။ ကိုဆိုဗိုအား လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၁၉၃ နိုင်ငံအနက် ၁၁၁ နိုင်ငံက အသိအမှတ်ပြုထားသည်။
 7. တူရကီနိုင်ငံတစ်ခုတည်းသာ အသိအမှတ်ပြုသည်။
 8. Excluding the population and area of Iraqi Kurdistan, which cover governorates of Erbil, Sulaymaniyah, Halabja and Dohuk. BUT including Kirkuk Governorate and Diyala Governorate
 9. ၉.၀ ၉.၁ ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ် မပါဝင်ပေ။
 10. ၁၀.၀ ၁၀.၁ ခရိုင်းမီးယား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနှင့် ဆီပတ်စတိုပိုမြို့တို့၏ ဧရိယာနှင့် လူဦးရေစာရင်းတို့ပါဝင်ပြီး ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်ရှိ ယူကရိန်းနိုင်ငံ အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတို့ကို ရုရှားနိုင်ငံက ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ကြော်ငြာထားပြီး ဖြစ်သည်။
 11. မော်ရိုကိုနိုင်ငံနှင့် ဆာရာဝီ အာရပ်ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံနှစ်ခုစလုံးမှ ဒေသတစ်ခုလုံးအား ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း ထိုနှစ်နိုင်ငံကြား၌ အုပ်ချုပ်မှု ခွဲဝေ အုပ်ချုပ်သည်။
 12. အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှ ပိုင်ဆိုင်သည်ဟုဆိုသည့် ကျွန်းများ