တစ်ဝက်ပိတ်သရ

(Close-mid vowel မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)

တစ်ဝက်ပိတ်သရ (အင်္ဂလိပ်: close-mid voewls, mid-close vowel, high-mid vowel, mid-high vowel or half-close vowel) သည် အပြောဘာသာစကားများစွာတွင် အသုံးပြုသော သရသံ အမျိုးအစားများထဲက ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသရ၏ အရည်အသွေးကို အောက်ပါအတိုင်းဖွင့်ဆို၏ ။ "တစ်ဝက်ပိတ်သရ ဆိုသည်မှာ လျှာ၏ အနေအထားသည် အပိတ်သရမှ အဖွင့်သရသို့ သွားရာလမ်းကြောင်း၏ သုံးပုံတစ်ပုံတွင် ရှိနေသော သရမျိုးဖြစ်သည်။

စာရင်းအချို့

ပြင်ဆင်ရန်

နိုင်ငံတကာသဒ္ဒဗေဒအက္ခရာများတွင် တစ်ဝက်ပိတ်သရအဖြစ် အောက်ပါသရများပါဝင်သည်။

အခြားသော တစ်ဝက်ပိတ်သရများကို သက်ဆိုင်ရာ အသံထွက်များ ထွက်ရှိနိုင်စေရန် ဖြည့်စွက်အသံသင်္ကေတ (diacritics) များကို အက္ခရာနှင့်ပူးတွဲ၍ ပြဆိုကြသည်။