မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု နှစ်အလိုက် ဆုရရှိသူများစာရင်း

မြန်မာ့ရုပ်ရှင်သမိုင်းခေတ်အဆက်ဆက် ချီးမြှင့်ခဲ့သော မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု တစ်နှစ်ချင်းစီအလိုက် ဆုရရှိခဲ့သူများ သမိုင်းအကျဉ်းဖြစ်သည်။

၁၉၅၂-ခုနှစ် (ပထမ အကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု - ချစ်သက်ဝေ(ပထမဆု) – အေဝမ်း ကုမ္ပဏီ
 2. ဇာတ်ကားဆု- မယားနဲ့လူပျို (ဒုတိယဆု) – အောင်ဇေယျ ကုမ္ပဏီ
 3. ဇာတ်ကားဆု- ချစ်၍ခေါ်ရာ (တတိယဆု) – ဗြိတိသျှဘားမား ကုမ္ပဏီ
 4. အမျိုးသားပညာသည်ဆု - ကျော်ဝင်း - (မာလာရီ)ဇာတ်ကား
 5. အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု - ကြည်ကြည်ဌေး- (ချစ်သက်ဝေ)ဇာတ်ကား

၁၉၅၃-ခုနှစ် (ဒုတိယ အကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု - ရတနာပုံ (ပထမဆု) -အေဝမ်း ကုမ္ပဏီ
 2. ဇာတ်ကားဆု- သည်ဆောင်းဟေမာန် (ဒုတိယဆု)- ဗြိတိသျှဘားမား ကုမ္ပဏီ
 3. ဇာတ်ကားဆု- မြဝေဝန် (တတိယဆု) -အေဝမ်း ကုမ္ပဏီ
 4. အမျိုးသားပညာသည်ဆု- တင်မောင် - (ရတနာပုံ)ဇာတ်ကား
 5. အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု -မေမြင့် - (ပွဲခါညောင်ရေ)ဇာတ်ကား

၁၉၅၄-ခုနှစ် (တတိယ အကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု - ဩော်မိန်းမ (ဒုတိယဆု)- ဗြိတိသျှဘားမား ကုမ္ပဏီ
 2. ဇာတ်ကားဆု- အကျော်အမော် (တတိယဆု) - အေဝမ်း ကုမ္ပဏီ
 3. ဒါရိုက်တာဆု - ဦးသုခ - (ဩော်မိန်းမ)ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု - အမေပု - (မေမေ)ဇာတ်ကား

၁၉၅၅-ခုနှစ် (စတုတ္ထ အကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု - ဖိုးပြုံးချို - ရွှေဝယ်သီရိ ကုမ္ပဏီ
 2. ဒါရိုက်တာဆု - ဦးချင်းစိန် - (ကိုယ့်ရင်သွေး)ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသားပညာသည်ဆု - ဖိုးပါကြီး - (ဖိုးပြုံးချို)ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု - မေလွင် - (ချစ်မမ)ဇာတ်ကား
 5. အထူးဆု -ဝင်းမာ - (ဖိုးပြုံးချို)ဇာတ်ကား

၁၉၅၆-ခုနှစ် (ပဉ္စမ အကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု - (ဘဝသံသရာ)ဇာတ်ကား - မန္တလေးရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု -ဦးသုခ - (ဘဝသံသရာ)ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသားပညာသည်ဆု - ဇေယျ - (ဘဝသံသရာ)ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု - ကြည်ကြည်ဌေး - (ချစ်ခွင့်မပိုင်)ဇာတ်ကား
 5. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု -ဦးချစ်ဖွယ် - (လွမ်းငွေ့တဝေဝေ)ဇာတ်ကား

၁၉၅၇-ခုနှစ် (၆-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု - (ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဦး)ဇာတ်ကား -ဗြိတိသျှဘားမား ကုမ္ပဏီ
 2. ဒါရိုက်တာဆု- ရွှေဒုံးဘီအောင်- (ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဦး)ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသားပညာသည်ဆု - ထွန်းဝေ - (ဗိုလ်မြဒင်)ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု-မြင့်မြင့်ခင်-(ချစ်ညီမ)ဇာတ်ကား
 5. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု-ဦးထွန်းလှိုင်- (မြပန်းဝတ်ရည်)ဇာတ်ကား

၁၉၅၈-ခုနှစ် (၇-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု-(စွဲတဲ့မေတ္တာအိပ်မက်)- မြဇော်ရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု-ဦးချစ်ခင်-(ဖြေလျော့ခွေ)ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသားပညာသည်ဆု- ဦးကျော်သောင်း- (ဖြေလျော့ခွေ)ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု -မြင့်⁠မြင့်ခင်- (ဖြေလျော့ခွေ)ဇာတ်ကား
 5. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု- ဦးထွန်းမြင့်(ဓာတ်ပုံ) -(စွဲတဲ့မေတ္တာ)ဇာတ်ကား

၁၉၅၉-ခုနှစ် (၈-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု-(ချစ်တော့ချစ်တယ်)ဇာတ်ကား- စန်းသော်တာရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု- သာဓု- (ကကြီးရေ က)ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသားပညာသည်ဆု - ထွန်းဝေ- (ကကြီးရေ က)ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု- မြတ်မွန်- (ကကြီးရေ က)ဇာတ်ကား
 5. အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု-ဒေါ်ခင်ညွန့် - (ကကြီးရေ က)ဇာတ်ကား
 6. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ဦးဘကြည်(ဓာတ်ပုံ)- (ဗိုလ်အောင်နိုင်)ဇာတ်ကား

၁၉၆၀-ခုနှစ် (၉-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု -(ရေမြေဆုံးတိုင်)ဇာတ်ကား- မန္တလေးရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု- သာဓု- (အငိုလွယ်သည်)ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသားပညာသည်ဆု - မောင်သင်- (ရေမြေဆုံးတိုင်)ဇာတ်ကား၊ (ချစ်သွေးသစ္စာ)ဇာတ်ကား၊ (စိုးပါနဲ့မေ)ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု - မေသစ်- (မေတ္တာရွှေရည်)ဇာတ်ကား
 5. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု- ဦးတင်ယု(ဓာတ်ပုံ)- (မေတ္တာရွှေရည်)ဇာတ်ကား

၁၉၆၁-ခုနှစ် (၁၀-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု- (ကိုယ်ပိုင်မေတ္တာ)ဇာတ်ကား-မန္တလေးရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု- တက္ကသိုလ်ဝင်းဖေ- (ပြည်တန်တဲ့ကျည်ဆန်)ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသားပညာသည်ဆု -မြတ်လေး -(အမုန်းနောက်ဝယ်)ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသမီးပညာသည်ဆု- ခင်ယုမေ- (ကိုယ်ပိုင်မေတ္တာ)ဇာတ်ကား
 5. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု- ဦးမောင်ကလေး/ဦးပေါ(ဓာတ်ပုံ) - (ကိုယ်ပိုင်မေတ္တာ)ဇာတ်ကား

၁၉၆၂-ခုနှစ် (၁၁-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - သီသီ- (အတွေ့)ဇာတ်ကား
 2. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု- ဦးကျောက်လုံး-(အတွေ့)ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - ဒေါ်မေနွဲ့- (ရွှေရင်သိမ်းသစ်) ဇာတ်ကား

၁၉၆၃-ခုနှစ် ပြင်ဆင်ရန်

အကယ်ဒမီ ပေးခြင်း မရှိပါ။

၁၉၆၄-ခုနှစ် (၁၂-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု-နွဲ့နွဲ့မူ_(နော်ကူးမ)ဇာတ်ကား# အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု -ဦးကျောက်လုံး - (ရင်ဝယ်တစ်သိမ့်သိမ့်)ဇာတ်ကား

 1. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - ဒေါ်မေသစ် - (ရင်ဝယ်တစ်သိမ့်သိမ့်)ဇာတ်ကား
 2. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ဦးဘကြည်(ဓာတ်ပုံ) - (ချိန်းမိလေသောည) ဇာတ်ကား

၁၉၆၅-ခုနှစ် (၁၃-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - ဝါ⁠ဝါဝင်းရွှေ- (ချစ်သမီး) ဇာတ်ကား
 2. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - ဦးကျောက်လုံး- (ချစ်သမီး) ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - တင်⁠တင်မူ- (သဲလွန်စ) ဇာတ်ကား

၁၉၆၆-ခုနှစ် (၁၄-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု - (ဆောင်း) ဇာတ်ကား- အေဝမ်းရုပ်ရှင်
 2. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - စံရှားတင် -(ဆောင်း) ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု -စိုးရွှေ - (မြေမှာပွင့်သောမေတ္တာပန်း) ဇာတ်ကား

၁၉၆၇-ခုနှစ် (၁၅-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဒါရိုက်တာဆု - အေဝမ်း ဦးတင်မောင် - (ကိုယ်ရယ်တိုးရယ်စိုး⁠စိုးရယ်) ဇာတ်ကား
 2. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - ဝင်းဦး - (ဆောင်းအိပ်မက်) ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - ခင်သန်းနု - (ကိုယ်ရယ်တိုးရယ်စိုး⁠စိုးရယ်) ဇာတ်ကား

၁၉၆၈-ခုနှစ် (၁၆-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု - (စကားပြောသောအသည်နှလုံး)ဇာတ်ကား- သုခရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု - ဦးသုခ -(စကားပြောသောအသည်းနှလုံး)ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - ညွှန့်ဝင်း- (ဗန်တိုလူလေးနှင့် သူဇာ) ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - စန္ဒာ (နှစ်မွှာအသည်း) ဇာတ်ကား
 5. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု -ဦးသိန်းမောင် -(စကားပြောသောအသည်နှလုံး)ဇာတ်ကား
 6. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - ခင်မိုးမိုး - (အပယ်ရတနာ) ဇာတ်ကား
 7. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု -ဦးသန်းမောင် - (နှစ်မွှာအသည်း) ဇာတ်ကား

၁၉၆၉-ခုနှစ် (၁၇-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း- (ပယင်းရောင်) ဇာတ်ကား
 2. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု -ဝါ⁠ဝါဝင်းရွှေ- (ချောင်းကိုပစ်၍ မေတ္တာရှာ) ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု -ဒေါ်သိန်းရှင် - (အသက်ကိုနှင်း) ဇာတ်ကား
 4. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ဦးစံအေး(ဓာတ်ပုံ) - (မေတ္တာကိုယ်စားနှင်းပါ့မယ်) ဇာတ်ကား

၁၉၇၀-ခုနှစ် (၁၈-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု - (မှုံရွှေရည်)ဇာတ်ကား - အပေါင်းလက္ခဏာရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု - ဦးသုခ - (ကျွန်မမှာမိန်းမသား)ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - ဝင်းဦး - (မှုံရွှေရည်)ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု- တင်တင်နွဲ့ - (ကျွန်မမှာမိန်းမသား) ဇာတ်ကား
 5. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု- ဗိုလ်ဗကို - (သီတာပြုံး) ဇာတ်ကား
 6. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - ကြည်ကြည်ဌေး - (နုနုငယ်ငယ်) ဇာတ်ကား
 7. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု -ဦးစံအေး(ဓာတ်ပုံ) - (လကွယ်မိုးနှောင်း) ဇာတ်ကား

၁၉၇၁-ခုနှစ် (၁၉-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဒါရိုက်တာဆု- မောင်ဝဏ္ဏ -(ကတ္တီပါဖိနပ်စီး ရွှေထီးဆောင်း) ဇာတ်ကား
 2. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - ညွန့်ဝင်း- (ချစ်သူဝိုင်း⁠ဝိုင်းလည်)ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - ဒေစီကျော်ဝင်း- (အားနွဲ့သူပါရှင်) ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - ဗိုလ်ဗကို - (တစ်ကွေ့တစ်ကမ္ဘာ) ဇာတ်ကား
 5. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - အေးအေးသင်း - (မာယာထောင်ချောက်) ဇာတ်ကား
 6. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ဆန်နီတင်(ဓာတ်ပုံ) - (တခြားကမ္ဘာကချစ်သူရယ်) ဇာတ်ကား

၁၉၇၂-ခုနှစ် (၂၀-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဒါရိုက်တာဆု - မောင်တင်ဦး - (နေထွက်သောည) ဇာတ်ကား
 2. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု -ဦးလှဖေ(ဓာတ်ပုံ) -(နေထွက်သောည) ဇာတ်ကား

၁၉၇၃-ခုနှစ် (၂၁-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု - (ဘယ်သူပြိုင်လို့လှပါတော့နိုင်) - သုခရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု-ဦးသုခ - (ဘယ်သူပြိုင်လို့လှပါတော့နိုင်) ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု -မြင့်⁠မြင့်ခင်- (မုန်းပါတယ်မောင့်ကို) ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - အံ့ကျော် -(ဘယ်သူပြိုင်လို့လှပါတော့နိုင်) ဇာတ်ကား
 5. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - အေးအေးသင်း - (ဇာခန်းဆီးနောက်ကွယ်မှာ) ဇာတ်ကား
 6. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ဦးစံမြင့်(ဓာတ်ပုံ)- (အိပ်မက်တံတား) ဇာတ်ကား

၁၉၇၄-ခုနှစ် (၂၂-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - နွဲ့⁠နွဲ့မူ -(နော်ကူးမ) ဇာတ်ကား
 2. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - အောင်လွင် -(နော်ကူးမ) ဇာတ်ကား

၁၉၇၅-ခုနှစ် (၂၃-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု - (ရွှေချည်ငွေချည်တန်းပါလို့) - မင်းသူရိန်ရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု-ဦးသုခ - (ရွှေချည်ငွေချည်တန်းပါလို့) ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - ခင်ယုမေ- (ရွှေချည်ငွေချည်တန်းပါလို့)ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု -မြင့်နိုင် - (ကျေးဂျူးကဘာ) ဇာတ်ကား
 5. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - ဒေါ်မေနွဲ့- (ရွှေချည်ငွေချည်တန်းပါလို့) ဇာတ်ကား
 6. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ဆန်နီတင်(ဓာတ်ပုံ)- (ကျွန်တော်နှင့်ကိုဘကျော်) ဇာတ်ကား

၁၉၇၆-ခုနှစ် (၂၄-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု- (နှလုံးသားနဲ့စစ်တာဝန်)- ပြည်ကျော်ရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု- စိန်ဖေတင်- (နှလုံးသားနဲ့စစ်တာဝန်) ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု-ဒေါ်မေသစ် -(နွဲ့မျိုးစုံလင်နွဲ့လိုက်ချင်) ဇာတ်ကား
 4. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ဦးစန်းမောင်(ဓာတ်ပုံ) - (ကျွန်းကလေးမှာနှစ်ယောက်ထဲ) ဇာတ်ကား

၁၉၇၇-ခုနှစ် (၂၅-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု -စိန်မြင့် - (အဖေတစ်ခုသားတစ်ခု)ဇာတ်ကား
 2. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု- ဝါ⁠ဝါဝင်းရွှေ - (မိန်းကလေးရှင်ရဲ့ ဆန္ဒ)ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - ဆွေဇင်ထိုက်- (မိန်းကလေးရှင်ရဲ့ ဆန္ဒ)ဇာတ်ကား
 4. ရုပ်ရှင်ဇာတ်ပို့ဆု - ဦးပန်းအေး - (နေခြည်ဖြာမှ နွေးသောကြောင့်)ဇာတ်ကား
 5. ကလေးသရုပ်ဆောင်ဆု - အောင်ထွန်းလေး - (အဖေတစ်ခုသားတစ်ခု)ဇာတ်ကား

၁၉၇၈-ခုနှစ် (၂၆-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဒါရိုက်တာဆု- မောင်တင်ဦး- (တစ်ခါကတစ်ဘဝ)ဇာတ်ကား
 2. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - ခင်သီတာထွန်း- (တစ်ခါကတစ်ဘဝ)ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - ဖိုးပါကြီး - (တစ်ခါကတစ်ဘဝ)ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - ကြည်ကြည်ဌေး -(လူဇော်)ဇာတ်ကား
 5. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ဦးတင်ဝင်း(ဓာတ်ပုံ)- (တစ်ခါကတစ်ဘဝ)ဇာတ်ကား
 6. အထူးဆု - အင်္ဂလန်စိန် - (မေတ္တာရှင်မလေး ငြိမ်း⁠ငြိမ်းအိ)ဇာတ်ကား

၁၉၇၉-ခုနှစ် (၂၇-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - ကျော်ဟိန်း - (အကာကအချစ် အနှစ်ကမေတ္တာ)ဇာတ်ကား
 2. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - ချိုပြုံး - (ချစ်အမျှ)ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း - (အကာကအချစ် အနှစ်ကမေတ္တာ)ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - ဒေါ်စိန်ခင် - (အကာကအချစ် အနှစ်ကမေတ္တာ)ဇာတ်ကား
 5. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု -ဦးစန်းမောင်(ဓာတ်ပုံ) - (ကျော်ကိုချစ်လား ဇော့်ကိုချစ်မလား)ဇာတ်ကား

၁၉၈၀-ခုနှစ် (၂၈-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု -(ကြည်ပြာ)ဇာတ်ကား- ယမုံနာရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု -ကြီးမြင့် - (ကြည်ပြာ)ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - မေဝင်းမောင် - (ကြည်ပြာ)ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - မောင်စိမ်းအောင် - (မှတပါးအခြားမရှိပြီ)ဇာတ်ကား
 5. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု -မြင့်⁠မြင့်ခင် - (မှတပါးအခြားမရှိပြီ)ဇာတ်ကား
 6. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ချစ်မင်းလူ - (နွေရူပ)ဇာတ်ကား

၁၉၈၁-ခုနှစ် (၂၉-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဒါရိုက်တာဆု - ဝင်းဖေ - (နှင်းဆီနီအိပ်မက်) ဇာတ်ကား
 2. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - တင်⁠တင်ညို - (ငယ်နာမည်အညို) ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - မေယု- (နှင်းဆီနီအိပ်မက်) ဇာတ်ကား
 4. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု -ဦးစန်းမောင် - (အပြန်လမ်း) ဇာတ်ကား

၁၉၈၂-ခုနှစ် (၃၀-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - ကျော်ဟိန်း - (မွန်းတည့်ချိန်တွင် နေဝင်သည်)ဇာတ်ကား
 2. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - ချိုပြုံး - (မွန်းတည့်ချိန်တွင် နေဝင်သည်)ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - နေအောင် - (မီလာရှီကာ စိုင်းဗေဒါ)ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု -ခိုင်ခင်ဦး (မေတ္တာအင်္သချေ)ဇာတ်ကား
 5. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - အောင်မြင့်ဦး - (မီလာရှီကာ စိုင်းဗေဒါ)ဇာတ်ကား

၁၉၈၃-ခုနှစ် (၃၁-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဒါရိုက်တာဆု- ထွန်းမြင့်ထွန်း- (ဣတ္ထိယခေါ် မိန်းမတို့သည်)ဇာတ်ကား
 2. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - ညွန့်ဝင်း- (တတိယအရွယ်၏ ဒုတိယဝေဒနာ)ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - ခင်သီတာထွန်း- (ဣတ္ထိယခေါ် မိန်းမတို့သည်)ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - ထွန်းဝေ - (တတိယအရွယ်၏ ဒုတိယဝေဒနာ)ဇာတ်ကား
 5. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - စံရှားတင် -(စိမ်းနဲ့တေဇာ)ဇာတ်ကား
 6. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ဦးစံအေး(ဓာတ်ပုံ)- (ဗိုလ်သံခဲ) ဇာတ်ကား

၁၉၈၄-ခုနှစ် (၃၂-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - မြတ်လေး - (ရင်ထဲမှာရွာသောမိုး) ဇာတ်ကား
 2. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - မို့⁠မို့မြင့်အောင် - (နှလုံးသားမြို့တော်) ဇာတ်ကား
 3. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ချစ်မင်းလူ - (နှလုံးသားမြို့တော်) ဇာတ်ကား

၁၉၈၅-ခုနှစ် (၃၃-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု - (သင်္ကြန်မိုး)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား - သူရိယပညာရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု - မောင်တင်ဦး - (သင်္ကြန်မိုး)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - နေအောင် -(ပန်းသီတဲ့ကြိုး)ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - ခင်သီတာထွန်း - (ပန်းသီတဲ့ကြိုး) ဇာတ်ကား
 5. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - ထွန်း⁠ထွန်းနိုင် -(ချစ်မီးလျှံထဲကမေချို)ဇာတ်ကား
 6. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု -ခင်စိုးပိုင် -(ပန်းသီတဲ့ကြိုး) ဇာတ်ကား
 7. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ချစ်မင်းလူ - (သင်္ကြန်မိုး)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား

၁၉၈၆၊ ၁၉၈၇၊ ၁၉၈၈ ပြင်ဆင်ရန်

အကယ်ဒမီ ပေးခြင်း မရှိပါ။

၁၉၈၉ ခုနှစ် (၃၄-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု - (ဒိုး)ဇာတ်ကား - အမျိုးသားရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု -ကြည်စိုးထွန်း - (ဒိုး)ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - ကျော်ဟိန်း - (ပန်းမြိုင်လယ်က ဥယျာဉ်မှူး) ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - မို့⁠မို့မြင့်အောင် - (ခပ်စိမ်း⁠စိမ်းပဲနေပါမယ်)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား

၁၉⁠၉၀-ခုနှစ် (၃၅-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဒါရိုက်တာဆု - မောင်ဝဏ္ဏ - (ခုနစ်စဉ်အလွမ်း)ဇာတ်ကား
 2. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု- သုမောင် - (ခုနစ်စဉ်အလွမ်း)ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု- ခင်သန်းနု - (ခုနစ်စဉ်အလွမ်း)ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - ဇော်လွင်-(အရိုင်းစံပယ်)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား
 5. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု -ဦးကြည် (ဓာတ်ပုံ) - (အချစ်ဆုံးသူရဲ့ရင်မှာ) ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား

၁၉⁠၉၁-ခုနှစ် (၃၆-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - ရန်အောင် - (မယ်သီတာလိုမိန်းကလေး)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား
 2. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - မို့⁠မို့မြင့်အောင် - (သမီးနှင့်အမေများ)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - မြင့်⁠မြင့်ခိုင် - (သမီးနှင့်အမေများ)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား
 4. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ဦးပန်းအေး(ဓာတ်ပုံ) - (ဒဏ္ဍာရီ)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား
 5. ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု -ဂီတလုလင်မောင်ကိုကို - (မယ်သီတာလိုမိန်းကလေး)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား

၁၉⁠၉၂-ခုနှစ် (၃၇-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - မေသန်းနု -(မူပိုင်ချစ်သူ)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား
 2. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ဦးသန်းမောင်(ဓာတ်ပုံ) - (သခွတ်ပန်း)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား
 3. ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု - ထရမ်းပက်ဝင်းဦး -(ခိုင်မာလာနှင်းဆီ)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား

၁၉⁠၉၃-ခုနှစ် (၃၈-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု - (သီတာခုနစ်တန်)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား - ခိုင်သဇင်ရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု - မောင်နန္ဒ- (သီတာခုနစ်တန်)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်ဆု - ရဲအောင် - (မြစ်တို့၏မာယာ)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ဆု - ဇင်မာဦး - (သီတာခုနစ်တန်)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား
 5. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - ညွှန့်ဝင်း -(သီတာခုနစ်တန်)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား
 6. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - စမ်း⁠စမ်းအေး - (စိန်ခေါ်နေတဲ့အချစ်)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား
 7. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - သန်းညွှန့်(ပန်းသာ) - (မြစ်တို့၏မာယာ)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား

၁၉⁠၉၄-ခုနှစ် (၃၉-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု-(တပြည်သူမရွှေထား)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား -စင်ရော်ရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု - စင်ရော်မောင်မောင် - (တပြည်သူမရွှေထား)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - ကျော်သူ- (တပြည်သူမရွှေထား)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု -စိုးမြတ်သူဇာ - (နော်ရင်မွှေး)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား
 5. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - မို့⁠မို့မြင့်အောင် - (မသုဓမစာရီ)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား
 6. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - ကျော်ဟိန်း - (ဝေလည်းမွှေး ကြွေလည်းမွှေး)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား
 7. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - နွဲ့⁠နွဲ့စန်း - (သရဖူ)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား
 8. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ကို⁠ကိုဌေး (ထိပ်တန်း) - (မသုဓမစာရီ)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား
 9. ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု - စန္ဒရားလှထွဋ် - (တပြည်သူမရွှေထား)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား
 10. ရုပ်ရှင်အသံဆု -ဦးခင်ဦး - (သရဖူ)ဆေးရောင်စုံ ဇာတ်ကား

၁၉⁠၉၅-ခုနှစ် (၄၀-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု - (တိုက်ပွဲခေါ်သံ) - ခင်စံပယ်ဦးရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု- မောင်တင်ဦး - (တိုက်ပွဲခေါ်သံ)
 3. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - ရန်အောင် - (ပုဂံမှာ သာတဲ့လ)
 4. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - စိုးသူ - (အောင်မြင်သောနေ့)
 5. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - မေသန်းနု - (ပုဂံမှာ သာတဲ့လ)
 6. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - ဇော်လင်း - (တိုက်ပွဲခေါ် သံ)
 7. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - မြင့်⁠မြင့်ခိုင် - (အောင်မြင်သောနေ့)
 8. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ဦးသန်းနု(ပန်းသာ) - (ပုဂံမှာသာတဲ့လ)
 9. ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု -ဂီတလုလင်မောင်ကိုကို - (တိုက်ပွဲခေါ်သံ)
 10. ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆု - အောင်ကျည်ထွဏ်း - (တိုက်ပွဲခေါ်သံ)

၁၉⁠၉၆-ခုနှစ် (၄၁-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု - (ပန်းသခင်) - ယမုံနာရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု - ဦးကြီးမြင့်- (ပန်းသခင်)
 3. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - ကျော်ရဲအောင် -(သားသမီးဇနီးကြင်ယာ)
 4. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - ရန်အောင် - (အလင်းဖျော့ကောင်းကင်)
 5. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - ထက်ထက်မိုးဦး - (ပန်းသခင်)
 6. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - မေသန်းနု - (အလင်းဖျော့ကောင်းကင်)
 7. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - ဇော်လင်း - (ပန်းသခင်)
 8. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု -မြင့်⁠မြင့်ခင် - (မြင်းမိုရ်တောင်ဦးမကကျူးသား)
 9. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ချစ်မင်းလူ - (ချစ်ရည်းစား)

၁၉⁠၉၇-ခုနှစ် (၄၂-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု - (သူ့ကျွန်မခံပြီ) - မြတ်မိခင်ရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု - ကြည်စိုးထွန်း- (သူ့ကျွန်မခံပြီ)
 3. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - ဒွေး - (အမေ့ခြေရာ)
 4. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - ပန်းဖြူ - (အရိပ်)
 5. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - ညွှန့်ဝင်း - (သူ့ကျွန်မခံပြီ)
 6. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - ဇင်ဝိုင်း - (မြင့်မြတ်နှလုံးသား)
 7. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - ချိုပြုံး - (အမေ့ခြေရာ)
 8. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ကို⁠ကိုဌေး (ထိပ်တန်း) - (မြင့်မြတ်နှလုံးသား)
 9. ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု - ဇော်မျိုးထွဋ် - (မြင့်မြတ်နှလုံးသား)
 10. ရုပ်ရှင်အသံဆု - ဦးစိန်မြင့် (ဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင်) - (မြင့်မြတ်နှလုံးသား)
 11. ရုပ်ရှင် ဇာတ်ညွှန်းဆု - မြက်ခင်းသစ်၊ သုခုမလွင်ပြင် - (မြင့်မြတ်နှလုံးသား)
 12. ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု - ဦးမြင့်ခိုင် (မော်ကွန်းရုပ်ရှင်) - (သူ့ကျွန်မခံပြီ)

၁၉⁠၉၈-ခုနှစ် (၄၃-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု - (အနှိုင်းမဲ့ရင်ခွင်)
 2. ဒါရိုက်တာဆု - မလိခစိုးထိုက်အောင်- (အနှိုင်းမဲ့ရင်ခွင်)
 3. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - ရန်အောင် - (ညမင်းသား)
 4. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - စိုးမြတ်သူဇာ - (ရွှေနံ့သာစံအိမ်)
 5. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - နန္ဒာလှိုင် - (ရွှေနံ့သာစံအိမ်)
 6. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - သန်းညွန့်(ပန်းသာ) - (ညမင်းသား)
 7. ရုပ်ရှင် ဇာတ်ညွှန်းဆု - ကို⁠ကိုလေး - (အနှိုင်းမဲ့ရင်ခွင်)

၁၉⁠၉၉-ခုနှစ် (၄၄-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု - (အဖေ့နေရာ) - သီဟဇော်ရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု - ခင်မောင်ဦး/စိုးသိမ်းထွဋ်- (အဖေ့နေရာ)
 3. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - လွင်မိုး - (ရင်ထဲကဆောင်းရာသီ)
 4. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - ထွန်းအိန္ဒြာဗို - (နှောင်းတမြေ့မြေ့)
 5. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - ထွန်း⁠ထွန်းဝင်း - (နှောင်ထုံးဖွဲ့မေတ္တာ)
 6. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - မြတ်ကေသီအောင် - (ရင်ထဲကဆောင်းရာသီ)
 7. ကလေးသရုပ်ဆောင်ဆု - အိဖြူစိုး - (ရင်ထဲကဆောင်းရာသီ)

၂၀ဝ၀-ခုနှစ် (၄၅-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု - ငရဲသား - ခင်စံပယ်ဦးရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု - သီဟတင်စိုး - (ငရဲသား)
 3. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - သီဟတင်စိုး - (ငရဲသား)
 4. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - ရန်အောင် - (မောဟမျဉ်းပြိုင်များ)
 5. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - မျိုးသန္တာထွန်း - (နှုတ်ခမ်းထက်က ဓားသွား)
 6. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - အောင်ခိုင် - (ငရဲသား)
 7. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - ခင်သန်းနု - (သမီးရှင်)
 8. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - သန်းညွှန့်(ပန်းသာ) - (မောင့်မူပိုင်ရှင်)

၂၀ဝ၁-ခုနှစ် (၄၆-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု - နှလုံးလှလူမိုက် - မေတ္တာရောင်ပြန်ရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု - မောင်တင်ဦး - (နှလုံးလှလူမိုက်)
 3. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - မင်းမော်ကွန်း - (နှလုံးလှလူမိုက်)
 4. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - လွင်မိုး - (ပန်းတစ်ပွင့်ဖန်ဆင်းခြင်း)
 5. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - ထက်ထက်မိုးဦး - (သမီးမိုက်)
 6. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - မေသန်းနု - (ချစ်ခြင်း၏အခြားမဲ့၌ )
 7. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - နေအောင် - (နှလုံးလှလူမိုက်)
 8. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - မေသဉ္ဇာဦး - (နှလုံးလှလူမိုက်)
 9. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - စိုးမြတ်နန္ဒာ - (အချစ်ကို မွေးဖွားခြင်း)
 10. ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု - ခင်လေးသိမ့် - (ပန်းတစ်ပွင့်ဖန်ဆင်းခြင်း)
 11. ဓာတ်ပုံဆု - ထိပ်တန်း ကို⁠ကိုဌေး - (ကောင်းကင်ထက်ကပန်းတစ်ပွင့်)

၂၀ဝ၂-ခုနှစ် (၄၇-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု - မြင့်⁠မြင့်ခိုင် (ဆန်ရေ) - စိမ်းဝါနီရုပ်ရှင်
 2. ဇာတ်ကားဆု - (ငါသူတစ်ပါး ယောက်ျား မိန်းမ) - ကြယ်တံခွန်ရုပ်ရှင်
 3. ဒါရိုက်တာဆု - ကြည်စိုးထွန်း - (ဆန်ရေ)
 4. ဒါရိုက်တာဆု - ပန်းချီစိုးမိုး - (ငါသူတစ်ပါး ယောက်ျား မိန်းမ)
 5. အမျိုးသား ဇာတ်ဆောင်ဆု - လူမင်း - (ရွှေမှုန်ကြဲတဲ့ မိုးကောင်းကင်)
 6. အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ဆု - ခင်ဇာခြည်ကျော် - (ငါသူတစ်ပါး ယောက်ျား မိန်းမ)
 7. အမျိုးသမီး ဇာတ်ပို့ဆု - မေသန်းနု - (ငါသူတစ်ပါး ယောက်ျား မိန်းမ)
 8. အမျိုးသား ဇာတ်ပို့ဆု - ညွန့်ဝင်း - (ဆန်ရေ)
 9. ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု - ငြိမ်းမင်း - (ငါသူတစ်ပါး ယောက်ျား မိန်းမ)
 10. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ကျောက်ဖြူ(ပဒေသာ) - (ယောက္ခမဆိုတာ တစ်ခါတုန်းက သမက်ပါပဲ)
 11. ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု - ဂီတလုလင်မောင်ကိုကို - (ဆန်ရေ)
 12. ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု - ခင်မောင်ကြီး - (ငါသူတစ်ပါး ယောက်ျား မိန်းမ)
 13. အသံထူးချွန်ဆု - ဖိုးထောင်နှင့်အဖွဲ့ - (ဆန်ရေ)
 14. တည်းဖြတ်မှုအကောင်းဆုံးဆု - ဇော်မင်း(ဟံသာမြေ) - (ငါသူတစ်ပါး ယောက်ျား မိန်းမ)

၂၀ဝ၃-ခုနှစ် (၄၈-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု - (အမေ့နို့ဖိုး) - အမျိုးသားရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု - ကျော်သူ - (အမေ့နို့ဖိုး)
 3. အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်ဆု - ကျော်ဟိန်း - (နေကမွေးတဲ့လ)
 4. အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ဆု - ထွန်းအိန္ဒြာဗို - (အမေ့နို့ဖိုး)
 5. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - ဇော်ဦး - (အမေ့နို့ဖိုး)
 6. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - ချိုပြုံး - (အမေ့နို့ဖိုး)
 7. ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု - ဦးမြင့်ခိုင် - (သူးမွဲထသစ္စာ)
 8. ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု - ငြိမ်းမင်း - (အမေ့နို့ဖိုး)
 9. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ကျောက်ဖြူ(ပဒေသာ) - (အမေ့နို့ဖိုး)
 10. ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု - ဇော်မျိုးထွဋ် - (နေကမွေးတဲ့လ)
 11. ရုပ်ရှင်အသံဆု - ခင်စပယ်ဦး အဖွဲ့ - (သူးမွဲထသစ္စာ)

၂၀ဝ၄-ခုနှစ် (၄၉-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု - (လျှို့ဝှက်သောနှင်း) - စင်ရော်ရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု - စင်ရော်မောင်မောင် - (လျှို့ဝှက်သောနှင်း)
 3. အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်ဆု - လွင်မိုး - (တစ်ခါက ဧရာဝတီညများ)
 4. အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ဆု - အိန္ဒြာကျော်ဇင် - (မျက်နှာများတဲ့ကောင်းကင်)
 5. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - ညွန့်ဝင်း - (လျှို့ဝှက်သောနှင်း)
 6. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - စိုးမြတ်နန္ဒာ - (ချစ်ခြင်းငယ်ပြိုင်)
 7. ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု - ဇော်မင်း(ဟံသာမြေ) - (လျှို့ဝှက်သောနှင်း)
 8. ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု - ငြိမ်းမင်း - (လျှို့ဝှက်သောနှင်း)
 9. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ကို⁠ကိုဌေး(ထိပ်တန်း) - (လျှို့ဝှက်သောနှင်း)
 10. ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု - စိန်မွတ္တား(မန္တလေး) - (ပန်းဒဏ္ဍာရီ)
 11. ရုပ်ရှင်အသံဆု - အေးမြင့်(ဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင်) - (လျှို့ဝှက်သောနှင်း)

၂၀ဝ၅-ခုနှစ် (၅၀-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု - (ကျန်စစ်မင်း) - ဧဝရက်ရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု - ကြည်စိုးထွန်း - (ဆဋ္ဌဂံ)
 3. အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်ဆု - လူမင်း - (ကျန်စစ်မင်း)
 4. အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ဆု- ထွန်းအိန္ဒြာဗို - (မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းကိုကျော်လွန်၍)
 5. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - ချမ်းသာကြည်စိုး - (ဆဋ္ဌဂံ)
 6. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - မြတ်ကေသီအောင် - (ချစ်ခြင်းဖွဲ့မေတ္တာ)
 7. ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု - အောင်သွင် - (ဆဋ္ဌဂံ)
 8. ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု - ကြည်စိုးထွန်း - (ဆဋ္ဌဂံ)
 9. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - နိုင်နုရှိန်(ဖထီး) - (မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းကိုကျော်လွန်၍)
 10. ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု - ခင်မောင်ကြီး - (ကျန်စစ်မင်း)
 11. ရုပ်ရှင်အသံဆု - ရစ်ချတ်ရဲဝင်း - (ကျန်စစ်မင်း)

၂၀ဝ၆-ခုနှစ် (၅၁-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု-(မျှော်လင့်ခြင်းများစွာ) -
 2. ဒါရှိုက်တာဆု- မောင်မျိုးမင်း(ရင်တွင်းဖြစ်) - (မျှော်လင့်ခြင်းများစွာ)
 3. အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်ဆု - ရန်အောင် - (ဂုဏ်ရှိန်ပြင်းတဲ့ချစ်ခြင်းသိက္ခာ)
 4. အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ဆု-နန္ဒာလှိုင် - (တောင်သမန်သစ္စာ)
 5. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - ဖိုးကျော် - (မျှော်လင့်ခြင်းများစွာ)
 6. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - မေသဉ္စာဦး - (ပန်းပျိုးသူတို့ အင်္လကာ)
 7. ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု - ဇော်မင်း (ဟံသာမြေ) - (မျှော်လင့်ခြင်းများစွာ)
 8. ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု - ဇော်မြင့်ဦး - (တောင်သမန်သစ္စာ)
 9. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - သန်းညွန့် (ပန်းသာ) - (ပန်းပျိုးသူတို့ အင်္လကာ)
 10. ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု - ကိုသော်ဇင် (လဝန်းအိမ်) - (ပန်းပျိုးသူတို့ အင်္လကာ)
 11. ရုပ်ရှင်အသံဆု -ဦးမျိုးညွန့် - (တောင်သမန်သစ္စာ)

၂၀ဝ၇-ခုနှစ် (၅၂-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု- (ကိုးဆယ်ဆ သာလိမ့်မယ်)- မြင့်မာလာရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု- မောင်ယဉ်အောင်(မြို့တော်) -(ကိုးဆယ်ဆ သာလိမ့်မယ်)
 3. အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်ဆု - ကျော်ရဲအောင်- (ကိုးဆယ်ဆ သာလိမ့်မယ်)
 4. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - မိုးဒီ - (ကိုးဆယ်ဆ သာလိမ့်မယ်)
 5. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ကျောက်ဖြူ(ပဒေသာ) - (ငါ့ဓား ငါ့သွေး ငါ့ဧရာဝတီ)
 6. ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု - စိန်မွတ္တား(မန္တလေး) - (ကိုးဆယ်ဆ သာလိမ့်မယ်)[၁]

၂၀ဝ၈-ခုနှစ် (၅၃-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု- (အများနှင့်မသက်ဆိုင်သောသူ)- မျက်ခြယ်ရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု- ညီ⁠ညီထွန်းလွင် - (အများနှင့်မသက်ဆိုင်သောသူ)
 3. အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်ဆု - ခန့်စည်သူ - (အများနှင့်မသက်ဆိုင်သောသူ)
 4. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - ရဲအောင် - (အကယ်ဒမီရှော့ခ်)
 5. အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ဆု - မို့⁠မို့မြင့်အောင် - (မြင်းမိုရ်ထက်က သရဖူ)
 6. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - ခင်မို့⁠မို့အေး - (အများနှင့်မသက်ဆိုင်သောသူ)
 7. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - သန်းညွှန့် (ပန်းသာ) - (ကြိုးတန်း)

၂၀၀၉-ခုနှစ် (၅၄-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု- (ကြိုးကြာတောင်ပံခတ်သံ)- ဇင်ယော်ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်ရေး
 2. ဒါရိုက်တာဆု- မီးပွား - (ဇော်က ကနေသည်)
 3. အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်ဆု - နေတိုး - (မိုးညအိပ်မက်မြူ)
 4. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - စိုးပြည့်သဇင် - (မိုးညအိပ်မက်မြူ)
 5. ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု - မြင့်ဦးဦးမြင့် - (ကြိုးကြာတောင်ပံခတ်သံ)
 6. ရုပ်ရှင်အသံဆု - ဆန်းဦးနှင့်အဖွဲ့ -(အတိတ်ရဲ့အရိပ်)
 7. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ကို⁠ကိုဌေးနှင့်အဖွဲ့ (အတိတ်ရဲ့အရိပ်)
 8. ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု - ဓိရာမိုရ် - (ဇော်က ကနေသည်)
 9. ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု - ဇော်မင်း (ဟံသာမြေ) - (ကျောက်စက်ရေ)

၂၀၁၀-ခုနှစ် (၅၅-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု- (အာဒမ်ရယ်၊ ဧဝရယ်၊ ဒသရယ်) - ဟာ့ဒ်အန်ဆိုးလ်ရုပ်ရှင်
 2. ဒါရိုက်တာဆု-ခင်မောင်ဦး စိုးသိမ်းထွဋ် (ပင်လယ်ထက်က နေဝန်းနီ)
 3. အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်ဆု - ပြေတီဦး (အာဒမ်ရယ်၊ ဧဝရယ်၊ ဒသရယ်)
 4. အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ဆု - သက်မွန်မြင့် (အာဒမ်ရယ်၊ ဧဝရယ်၊ ဒသရယ်)
 5. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - ဝေဠုကျော် (ပင်လယ်ထက်က နေဝန်းနီ)
 6. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု -ဝါဝါအောင် (အမေ့ကျေးဇူး ဆပ်ဖူးချင်တယ်)
 7. ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု - ခင်မောင်ဦး စိုးသိမ်းထွဋ် (ပင်လယ်ထက်က နေဝန်းနီ)
 8. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ပန်းချီစိုးမိုး (ပင်လယ်ထက်က နေဝန်းနီ)
 9. နောက်ခံတေးဂီတဆု - မြန်မာပြည်ကျောက်စိမ်း (အငိုမျက်လုံး အပြုံးမျက်နှာ)
 10. ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု - ဦးမြင့်ခိုင် (ပင်လယ်ထက်က နေဝန်းနီ)

၂၀၁၁-ခုနှစ် (၅၆-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဇာတ်ကားဆု- ထာဝရအလင်းတန်း ဇာတ်ကား- ရီမြင့်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
 2. ဒါရိုက်တာဆု- ထွန်းအောင်ဇော် - (ထာဝရအလင်းတန်း)
 3. အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်ဆု - နောင်နောင်-(ထာဝရအလင်းတန်း)
 4. အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ဆု - မယ်လိုဒီ-(ထာဝရအလင်းတန်း)
 5. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - မော့စ် - (ထာဝရအလင်းတန်း)
 6. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - ချစ်စနိုးဦး- (ရင်ကွဲနာ)
 7. ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု - မြင့်ဆောင် နှင့် စိုးကျော်ဆန်း -(ထာဝရအလင်းတန်း)
 8. အသံဆု -ဆန်းဦး -(ပန်းကြာဝတ်မှုန်)
 9. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ဦးတင့်ဆန်း(ဓာတ်ပုံ) - (ပန်းကြာဝတ်မှုန်)
 10. နောက်ခံတေးဂီတဆု - ဇော်မျိုးထွဋ် -(ထာဝရအလင်းတန်း)
 11. ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု -ဟိန်းထက် (လယ်ဝေး)- (ထာဝရအလင်းတန်း)

၂၀၁၂-ခုနှစ် (၅၇-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဒါရိုက်တာဆု- ကိုဇော်(အရုဏ်ဦး) - (ဥ) ဇာတ်ကား
 2. အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်ဆု - ပြေတီဦး - (လက်ပံ)ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ဆု - ဖွေးဖွေး - (လက်ပံ) ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - ချောရတနာ - (ဥ) ဇာတ်ကား
 5. ကလေးသရုပ်ဆောင်ဆု - ယွန်းယွန်း - (တိမ်မင်းသမီးရဲ့ ဒဏ္ဍာရီ) ဇာတ်ကား
 6. အသံ တည်းဖြတ်ဆု - တိုနီလင်း - (ကယန်းအလှ) ဇာတ်ကား
 7. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - အောင်ကိုလတ် - (ကယန်းအလှ) ဇာတ်ကား
 8. နောက်ခံတေးဂီတဆု - ဂီတမှူး ဝင်းကို - (မွေခံထိုက်စေ) ဇာတ်ကား
 9. ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု - ဇော်မင်း(ဟံသာမြေ) - (ဥ) ဇာတ်ကား

၂၀၁၃-ခုနှစ် (၅၈-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ဒါရိုက်တာဆု- ဝိုင်း - (စေတန်ရဲ့ ကချေသည်) ဇာတ်ကား
 2. အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်ဆု - ပြေတီဦး - (နင်စေရင်) ဇာတ်ကား
 3. အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ဆု - ဝတ်မှုန်ရွှေရည် - (နင်စေရင်) ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - မင်းဦး - (နင်စေရင်) ဇာတ်ကား
 5. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - ခိုင်သင်းကြည် - (စုန်းပြူး) ဇာတ်ကား
 6. နောက်ခံတေးဂီတဆု - စန္ဒရားတင်ဝင်းလှိုင် - (ကြယ်စင်မော်ကွန်း) ဇာတ်ကား

၂၀၁၄-ခုနှစ် (၅၉-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ရုပ်ရှင်အသံဆု - ကြည်မင်းသိန်း - မာယာပရောဂျက် ဇာတ်ကား
 2. ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု - ခင်မောင်ကြီး - ကောင်းကျိုးကိုယ်၌တည်စေမင်း ဇာတ်ကား
 3. ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု - သော်ဇင် - ကောင်းကျိုးကိုယ်၌တည်စေမင်း ဇာတ်ကား
 4. ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု - ဇော်မြင့်ဦး - ကောင်းကျိုးကိုယ်၌တည်စေမင်း ဇာတ်ကား
 5. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - တိုးဝင်းပြည်စိုး - အဆုံးမဲ့အချစ် ဇာတ်ကား
 6. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - ဝတ်မှုန်ရွှေရည် - နှလုံးသားဖြင့်ပြုလုပ်သည် ဇာတ်ကား
 7. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - ဇင်ဝိုင်း - နှလုံးသားဖြင့်ပြုလုပ်သည် ဇာတ်ကား
 8. ဇာတ်ကားဆု- ကောင်းကျိုးကိုယ်၌တည်စေမင်း (မြင်းမိုရ်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး)
 9. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - ခိုင်သင်းကြည် - ကောင်းကျိုးကိုယ်၌တည်စေမင်း ဇာတ်ကား
 10. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - ပြေတီဦး- နှလုံးသားဖြင့်ပြုလုပ်သည် ဇာတ်ကား[၂]

၂၀၁၅-ခုနှစ် (၆၀-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. တေးဂီတဆု - လှဆန်းဦး - (မောင့်အိမ်သူ) ဇာတ်ကား
 2. ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု - ဇော်မင်း(ဟံသာမြေ) - (ချစ်စံအိမ် ၂၀၂၈) ဇာတ်ကား
 3. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု - ဇော်မြင့် - (ကျူးပစ်ရဲ့ကျေးကျွန်များ) ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု - တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံ - (ဤအရာကို အချစ်ဟု ခေါ်သလား) ဇာတ်ကား
 5. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု - ဗေလုဝ - (ဤအရာကို အချစ်ဟု ခေါ်သလား) ဇာတ်ကား
 6. ဒါရိုက်တာဆု- ဝိုင်း - (ကျွန်မကနှင်းဆီပါမောင်) ဇာတ်ကား
 7. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု - ဖွေးဖွေး - (ကျွန်မကနှင်းဆီပါမောင်) ဇာတ်ကား
 8. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု - နေတိုး - (နက္ခတ်မှားတဲ့တိုက်ပွဲ) ဇာတ်ကား[၂]

၂၀၁၆-ခုနှစ် (၆၁-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

စဉ် ဆုအမျိုးအစား ဆုရရှိသူ ဆန်ကာတင်စာရင်းဝင်သူများ (ဆုရရှိသူ မပါ)
၁။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆု အုတ်ကြားမြက်ပေါက် (‌ရွှေစင်ဦး ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး)
၂။ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဆု ညွန့်မြန်မာညီညီ‌‌အောင် (အုတ်ကြားမြက်ပေါက်) - ခင်စောမျိုး (ငဘ)

- ဝင်းထွန်းထွန်း (‌မှော်ကျောက်စာ)

- ‌‌ဂျေဇက်ဒေါင်လွန်း (မနော‌မြေမှ ‌ကျောက်စိမ်းကမ္ဘာ)

၃။ အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု ထွန်းထွန်း (အုတ်ကြားမြက်ပေါက်) - စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် (ဧဒင်ရဲ့ နတ်သမီး)

- မြင့်မြတ် (‌မှော်ကျောက်စာ)

- ‌ကျော်သူ (ငဘ)

၄။ အမျိုးသမီးဇာတ်‌ဆောင်ဆု သက်မွန်မြင့် (ချစ်လှစွာ‌သော အမုန်း) - ‌ရွှေမှုံရတီ (‌မှော်ကျောက်စာ)

- ဝတ်မှုံရွှေရည် (ချစ်လှစွာ‌သော အမုန်း)

- ‌အေးမြတ်သူ (ပရော်ဖက်ဆာ ‌ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားနှင့် မြိုင်ရာဇာတာ‌တေ)

၅။ အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု လူမင်း (ပရော်ဖက်ဆာ‌‌ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားနှင့် မြိုင်ရာဇာတာ‌တေ) - ခင်လှိုင် (ငဘ)

- သူထူးစံ (‌မှော်ကျောက်စာ)

- ဇင်ဝိုင်း (ချစ်လှစွာ‌သော အမုန်း)

၆။ ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု မောင်မြင့်၊ ‌‌အေးမင်း၊ အငယ်လေး (လူးရတနာသိုက်) - ‌ဇော်မြင့် (အနူးဘစ်)

- ‌အောင်နိုင် (မနော‌မြေမှ ‌ကျောက်စိမ်းကမ္ဘာ)

- ထွန်းထွန်း ‌(‌မှော်ကျောက်စာ)

၇။ ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု ဓီရာမိုရ် (လူးရတနာသိုက်) - လှဆန်းဦး (ပရော်ဖက်ဆာ ‌ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားနှင့် မြိုင်ရာဇာတာ‌တေ)

- ဓီရာမိုရ် (‌‌မှော်ကျောက်စာ)

- .... (နှင်းဆီပန်သူ)

၈။ ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု ဉာဏ်ဝင့် (ဧဒင်ရဲ့ နတ်သမီး) - .... (အနူးဘစ်)

- .... (‌မှော်ကျောက်စာ)

- .... (ချစ်လှစွာ‌သော အမုန်း)

၉။ ရုပ်ရှင်အသံဆု ကြည်မင်းသိန်း (‌မှော်ကျောက်စာ) - ကြည်မင်းသိန်း (အနူးဘစ်)

- ‌မောင်လွင် (နှင်းဆီပန်သူ)

- ‌အောင်ကျော်ကျော် (ဧဒင်ရဲ့ နတ်သမီး)

၁၀။ အထူးဆု မနော‌မြေမှ ‌ကျောက်စိမ်းကမ္ဘာ (မွန်းမြန်မာ မီဒီယာ) - ‌မှော်ကျောက်စာ

- ငဘ

- နှင်းဆီပန်သူ

ဇာတ်ကားအလိုက် ရရှိခဲ့သည့် ဆန်ကာတင်အရေအတွက်နှင့် ဆုအရေအတွက်
ဇာတ်ကား ဆန်ကာတင်အရေအတွက် ဆုအရေအတွက်
အုတ်ကြားမြက်ပေါက်
လူးရတနာသိုက်
မှော်ကျောက်စာ
ချစ်လှစွာ‌သော အမုန်း
ပရော်ဖက်ဆာ ‌ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားနှင့် မြိုင်ရာဇာတာ‌တေ
မနော‌‌မြေမှ ‌ကျောက်စိမ်းကမ္ဘာ
ဧဒင်ရဲ့ နတ်သမီး
အနူးဘစ် -
ငဘ -
နှင်းဆီပန်သူ -

၂၀၁၇-ခုနှစ် (၆၂-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်


စဉ် ဆုအမျိုးအစား ဆုရရှိသူနှင့် ဇာတ်ကား ဆန်ကာတင်စာရင်း (ဆုရရှိသူ မပါ)
၁။ တစ်သက်တာရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု ဗိုလ်ကလေးတင့်အောင်
၂။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆု နေခြည်မှာ ‌ရွှေရည်လောင်း (မင်္ဂလာ‌ဇော် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး) - ရင်ဘတ်ထဲကဓား

- ထာဝရအမေ

- တာ‌တေကြီး

၃။ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဆု စင်ရော်‌မောင်မောင် (ထာဝရအ‌မေ) - ဝိုင်း (ရင်ဘတ်ထဲကဓား)

- ‌ဇော်မြင့်ဦး (‌နေခြည်မှာ ‌ရွှေရည်လောင်း)

- ပန်းချီစိုးမိုး (ကွမ်းလုံ ရက် ၄၀)

၄။ အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု နေတိုး (တာ‌တေကြီး) - ထွန်းထွန်း (သရာ‌စောထိ)

- ‌ပြေတီဦး (ရင်ဘတ်ထဲကဓား)

- ‌ကျော်ထက်အောင် (‌နေခြည်မှာ ‌‌ရွှေရည်လောင်း)

၅။ အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု အိန္ဒြာ‌ကျော်ဇင် (ရင်ဘတ်ထဲကဓား) - ‌မေသန်းနု (ထာဝရအမေ)

- ‌‌အေးမြတ်သူ (‌ခေါက်ထီးကလေးမလုံ့တလုံ)

- ဝတ်မှုံရွှေရည် (အမှောင်တွေ ရွာချတဲ့ မိုးတိမ်)

၆။ အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု မြင့်မြတ် (အမှောင်တွေ ရွာချတဲ့ မိုးတိမ်) - ရဲအောင် (ထာဝရအမေ)

- ဝဏ္ဏ (နေခြည်မှာ ‌ရွှေရည်လောင်း)

- နေ​ဒွေး (သရာ‌စောထိ)

၇။ အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု ပိုင်ဖြိုးသု (သရဲမ၊ဘီလူးမနှင့်မိန်းမပျို) - ထူးမွန် (အမှောင်တွေ ရွာချတဲ့ မိုးတိမ်)

- ထွန်းအိန္ဒြာဗို (‌နေဝင်အိပ်တန်းတက်)

- မြတ်ကေသီအောင် (ရင်ဘတ်ထဲက ဓား)

၈။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု ဝိုင်း (ရင်ဘတ်ထဲက ဓား) - ‌မောင်သူရ (သရာ‌စောထိ)

- ‌လင်္ကာရည်ကျော် ‌(နေဝင်အိပ်တန်းတက်)

- ‌‌ဆုဩချယ် (နေခြည်မှာ ‌ရွှေရည်လောင်း)

၉။ ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု ကျောက်ဖြူ-ပဒေသာ၊ ကိုနေဝင်း (သရဲမ၊ ဘီလူးမနှင့် မိန်းမပျို) - ကွမ်းလုံ ရက် ၄၀

- ထာဝရအမေ

- အမှောင်တွေရွာချတဲ့ မိုးတိမ်

၁၀။ ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု စန္ဒယားတင်ဝင်းလှိုင် (ကွမ်းလုံ ရက် ၄၀) - ရင်ဘတ်ထဲကဓား

- ‌နေခြည်မှာ ‌ရွှေရည်လောင်း

- ထာဝရအမေ

၁၁။ ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု အိုဝင် (ထာဝရအမေ) -‌ ‌နေခြည်မှာ ‌ရွှေရည်လောင်း

- သရဲမ၊ ဘီလူးမနှင့် မိန်းမပျို

- အမှောင်တွေ ရွာချတဲ့ မိုးတိမ်

၁၂။ ရုပ်ရှင်အသံဆု သိန်း‌အောင် (ထာဝရအမေ) - တာ‌တေကြီး

- သရဲမ၊ ဘီလူးမနှင့် မိန်းမပျို

- ကွမ်းလုံ ရက် ၄၀


ဇာတ်ကားအလိုက် ရရှိခဲ့သည့် ဆန်ကာတင်အရေအတွက်နှင့် ဆုအရေအတွက်
ဇာတ်ကားအမည် ဆန်ကာတင် အရေအတွက် ဆု အရေအတွက်
ထာဝရအမေ
ရင်ဘတ်ထဲကဓား
သရဲမ၊ ဘီလူးမနှင့် မိန်းမပျို
နေခြည်မှာ ‌ရွှေရည်လောင်း
အမှောင်တွေ ရွာချတဲ့မိုးတိမ်
ကွမ်းလုံ ရက် ၄၀
တာ‌တေကြီး
သရာ‌စောထိ -
နေဝင်အိပ်တန်းတက် -
ခေါက်ထီးကလေး မလုံ့တလုံ -


၂၀၁၈-ခုနှစ် (၆၃-ကြိမ်) [၃] ပြင်ဆင်ရန်

စဉ် ဆုအမျိုးအစား ဆုရရှိသူနှင့် ဇာတ်ကား ဆန်ကာတင်စာရင်းဝင်သူများ
၁။ တစ်သက်တာ ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု စည်သူဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်
၂။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆု ရွှေကြာ (‌‌ငွေသော်တာရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး) - ဥပါဒါန် ‌(‌‌ဇေယျာ‌ရွှေပြည် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး)

- မုန်းစွဲ (7th Sense ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး)

- မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ (Central Base ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး)

၃။ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဆု ဩရသ (မုန်းစွဲ) - ‌‌ဗန်းကြီး (ဥပါဒါန်)

- ဝိုင်း (‌ရွှေကြာ)

- ခရစ္စတီးနားခီ (မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ)[၄]

၄။ အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု သူထူးစံ (‌မှော်ဝင်သမန်းကျား) - ‌နေတိုး (မုန်းစွဲ)

- ဇာဏ်ခီ (ဥပါယ်တံမျဉ်)

- အလင်းရောင် (သတို့သမီး)

၅။ အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု ဖွေဖွေး (‌ရွှေကြာ) - ဝတ်မှုံရွှေရည် (ရန်သူ)

- ပိုင်ဖြိုးသု (မီ)

- ခွန်းဆင့်နေခြည် (‌မှော်ဝင်သမန်းကျား)

၆။ အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု ကျော်‌ကျော်ဗိုလ် (မုန်းစွဲ) - ထူးခန့်ကျော် (ပြည်‌‌ထောင်စုသစ္စာ)

- မိုးဇက် (ပြည်ထောင်စုသစ္စာ)

- အရိုင်း (သမ္မတကြီးထံပေးစာ)

၇။ အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု အေးမြတ်သူ (‌နောင်တွင် ဥဒါန်းတွင်စေသတည်း) - ‌အေးဝတ်ရည်‌သောင်း (မုန်းစွဲ)

- စမ်းစမ်းဝင်း (သမ္မတကြီးထံပေးစာ)

- ခြူး‌လေး (မိုးပန်းပွင့်ရဲ့ သင်္ကေတ)

၈။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု ဝိုင်း (‌ရွှေကြာ) - လွင်မင်းအံ့ (မုန်းစွဲ)

- ‌‌မောင်အောင်-ရူပဗေဒ (ဥပါဒါန်)

- ခရစ္စတီးနားခီ (မုဒြာရဲ့ ‌ခေါ်သံ)[၅]

၉။ ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု ဝင်းလွင်ထက် (မုန်းစွဲ) - ‌ကျောက်ဖြူ-ပဒေသာ (သတို့သမီး)

- ဏကြီး (မီ)

- ထွန်းထွန်း၊ အာကာ (လရောင်ဖြာတဲ့ အင်း‌လေးမှာ)

၁၀။ ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု ရှလုံးအမ်ရောနမ် (မျက်နှာပြင်များ) - မြင့်သန်းထွန်း (မီ)

- ဓီရာမိုရ် (ဥပါဒါန်)

- စိန်မွတ္တား၊ ‌နောင်နောင် (‌နောင်တွင် ဥဒါန်းတွင်စေသတည်း)

၁၁။ ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု ကျော်ခိုင်စိုး (ရွှေကြာ) - စိုးထွဋ်၊ အာကာ‌‌ကျော် (မုန်းစွဲ)

- ‌ဗညား‌အောင်၊ စည်သူအောင် (ပြည်ထောင်စုသစ္စာ)

- ‌အောင်အောင်မျိုး(ခ)‌အောင်မျိုးဦး (ကြတ်ဂူ)

၁၂။ ရုပ်ရှင်အသံဆု ကိုအေး (မုန်းစွဲ) ဆန်ကာတင်စာရင်း ပြသခြင်း မရှိခဲ့ပါ။
ဇာတ်ကားအလိုက် ရရှိခဲ့သော ဆန်ကာတင်အရေအတွက်နှင့် ဆုအရေအတွက်
ဇာတ်ကား ဆန်ကာတင်အရေအတွက် ဆုအရေအတွက်
မုန်းစွဲ
ရွှေကြာ
နောင်တွင် ဥဒါန်းတွင်စေသတည်း
မှော်ဝင်သမန်းကျား
မျက်နှာပြင်များ
ဥပါဒါန် -
မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ -
မီ -
ပြည်ထောင်စုသစ္စာ -
သမ္မတကြီးထံပေးစာ -
သတို့သမီး -
ဥပါယ်တံမျဉ် -
ရန်သူ -
မိုးပန်းပွင့်ရဲ့သင်္ကေတ -
လရောင်ဖြာတဲ့ အင်း‌လေးမှာ -
ကြတ်ဂူ -

၂၀၁၉-ခုနှစ် (၆၄-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု -အာကာတိုး  - (ဒဏ္ဍာရီမိုး) ဇာတ်ကား
 2. ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု -ကျော်ကျော်ထွန်း-(နို့ဘီလူး) ဇာတ်ကား
 3. ရုပ်ရှင်အသံဆု-ကြည်မင်းသိန်း-(၁၀၁၄) ဇာတ်ကား
 4. ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု-ဂျီသရီး၊ကျော်ခိုင်စိုး-(၁၀၁၄)ဇာတ်ကား
 5. ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု-မောင်မြတ်ဆွေ-(နိုင်ငံကြီးသား)ဇာတ်ကား
 6. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု-ခင်ဝင့်ဝါ- (လှပ်၍လွင့်သော)ဇာတ်ကား
 7. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု- ရွှေထူး- (ဒဏ္ဍာရီမိုး) ဇာတ်ကား
 8. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု-အိန္ဒြာကျော်ဇင် - (ဟစ်တိုင်) ဇာတ်ကား
 9. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု-မြင့်မြတ်- (ရိုးမပေါ်ကျတဲ့ မျက်ရည်) ဇာတ်ကား

၂၀၂၀-ခုနှစ် (၆၄-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု -ဖြိုးကျော်  - (ပိတောက်ကတဲ့ ဂီတ) ဇာတ်ကား
 2. ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု -အောင်ကိုလတ် -(ဂန္ဓဗ္ဗ) ဇာတ်ကား
 3. ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆု-(ပိတောက်ကတဲ့ဂီတ) ဇာတ်ကား-Frenzo  ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
 4. ဝတ်စားဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှုဆု(အထူးဆု)- ဌေးဌေးတင်နှင့်အဖွဲ့- (ကမ္မဖလ) ဇာတ်ကား
 5. ဒါရိုက်တာဆု-မီးပွား- (ပိတောက်ကတဲ့ ဂီတ) ဇာတ်ကား
 6. အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု- မေသဉ္ဇာဦး-(ရွှေမင်းသမီး) ဇာတ်ကား
 7. အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု-အုန်းသီး-(သောင်းတိုက်က ကြားစေသား) ဇာတ်ကား
 8. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု-စိုးပြည့်သဇင်-(ရွှေမင်းသမီး) ဇာတ်ကား
 9. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု- စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်- (ပိတောက်ကတဲ့ဂီတ) ဇာတ်ကား

၂၀၂၁-ခုနှစ် ပြင်ဆင်ရန်

အကယ်ဒမီပေးခြင်း မရှိပါ။

၂၀၂၂-ခုနှစ်(၆၄-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

 1. ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု-ကြည်သာ-(လိပ်ပြာထောင်ချောက်)ဇာတ်ကား
 2. ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆု-(ဝေးမနေချင်ဘူး) ဇာတ်ကား- Triple Six  ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး
 3. အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု- ရွှေမှုံရတီ- (ဝေးမနေချင်ဘူး) ဇာတ်ကား
 4. အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု-ပြေတီဦး-(လိပ်ပြာထောင်ချောက်) ဇာတ်ကား

မှတ်ချက်-၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်နှင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တို့အတွက် ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုများအား (၃)နှစ်စာ တစ်ပေါင်းတည်းကျင်းပသည်။၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကြောင့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကို ရုံတင်ပြသနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘဲ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စတင်ပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကို ပြန်လည်ရုံတင်ပြသခဲ့၍ ၂၀၂၁အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုချီးမြှင့်ပွဲမရှိခဲ့ပေ။[၆]

၂၀၂၃-ခုနှစ်(၆၅-ကြိမ်) ပြင်ဆင်ရန်

၁။ ရုပ်ရှင်တစ်သက်တာဆု - (က)စည်သူဦးအောင်မြင့်မြတ် (ခ)စည်သူဒေါ်နွဲ့နွဲ့စန်း (ဂ) ဒါရိုက်တာ အလင်္ကာကျော်စွာ ပန်းချီစိုးမိုး

၂။ ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု-  ဝင်းလွင်ထက်  (ကံကောင်း) ဇာတ်ကား

၃။ ရုပ်ရှင်နောက်ခံတေးဂီတဆု- ကောင်းဆက်ပိုင် (ဂီတမြို့)  (ကံကောင်း) ဇာတ်ကား

၃။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု-  ညိုမင်းလွင် ( The Teacher ဆရာမ) ဇာတ်ကား

၄။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆု- ခတ္တိယရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး (ကံကောင်း) ဇာတ်ကား

၅။ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဆု- ဒါရိုက်တာ တင်အောင်စိုး (ပန်းမြို့တော်) (စောင်နီလေး တစ်ထည်) ဇာတ်ကား

၆။ အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု-  မေမြင့်မိုရ် (မုန်းခွင့်) ဇာတ်ကား

၇။အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆု- နေဝင်း (ရည်ရွယ်မိုး) ဇာတ်ကား

၈။ အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ဆု- စိုးမြတ်သူဇာ (ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးဘူး) ဇာတ်ကား

၉ ။အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု-  ရန်အောင် (စောင်နီလေး တစ်ထည်) ဇာတ်ကား  [၇]

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်

 1. အေးအေးစိုး(ဖျာပုံ) ရေး `ရုပ်ရှင်သမိုင်းနှင့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် မှတ်တမ်း´
 2. ၂.၀ ၂.၁ ကြေးမုံသတင်းစာ ဧပြီ ၄၊ ၂၀၁၆
 3. မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု(အကယ်ဒမီ)ချီးမြှင့်ပွဲ မတ် ၂၃ ရက်တွင် ကျင်းပမည်Myanmar Digital News (၁၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉)။ ၁၂ မေ ၂၀၂၃ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 4. https://www.irrawaddy.com/lifestyle/harsh-public-criticism-myanmar-academy-awards.html
 5. https://www.irrawaddy.com/lifestyle/harsh-public-criticism-myanmar-academy-awards.html
 6. ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်နှင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်များအတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု ချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပMyanmar Digital News (၇မေ၂၀၂၃)။ ၁၂မေ၂၀၂၃ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 7. ၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုများ ပေးအပ်ချီးမြှင့်၊ အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆုကို ရန်အောင်၊ အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆုကို စိုးမြတ်သူဇာ၊ အမျိုးသားဇာတ်ပို့ဆုကို နေဝင်း၊ အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆုကို မေမြင့်မိုရ်တို့ ရရှိခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ၁၂ ဆု ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့Eleven Media Group (၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၄)။ ၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၄ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။