မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့များ

ဝီကီပီဒီးယားစာရင်းဆောင်းပါး

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ စာရင်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြို့နယ် ၃၃၀ ခု၊ ခရိုင် ၇၅ ခု၊ မြို့ ၅၂၃ ခုတို့နှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။[၁]

မြန်မာနိုင်ငံ မြေပုံ

နေပြည်တော် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အလိုက် တည်ရှိသော မြို့များစာရင်းမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့များ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်များ မြို့များ
ကချင် ၁၈ ၃၁
ကယား ၁၂
ကရင် ၁၉
ချင်း ၂၀
မွန် ၁၀ ၁၈
ရခိုင် ၁၇ ၂၅
ရှမ်း ၅၅ ၁၁၂
စစ်ကိုင်း ၃၇ ၄၆
တနင်္သာရီ ၁၀ ၁၇
ပဲခူး ၂၈ ၅၈
မကွေး ၂၅ ၃၂
မန္တလေး ၂၈ ၃၅
ရန်ကုန် ၄၅ ၄၉
ဧရာဝတီ ၂၆ ၄၁
နေပြည်တော်
စုစုပေါင်း ၃၃၀ ၅၂၃

လူဦးရေအများဆုံး မြို့ကြီးများ ပြင်ဆင်ရန်

၂၀၀၆ အဆင့် မြို့ ၁၉၈၃ သန်းခေါင်စာရင်း ၂၀၀၆ သန်းခေါင်စာရင်း ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်း ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး
၁။ ရန်ကုန်မြို့ ၂,၅၁၃,၀၂၃ ၄,၅၇၂,၉၄၈ ၅,၂၀၉,၅၄၁ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၂။ မန္တလေးမြို့ ၅၃၂,၉၄၉ ၁,၂၃၇,၀၂၈ ၁,၂၂၅,၁၃၃ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၃။ နေပြည်တော် ၀* ၉၂၄,၆၀၈ ၁,၁၅၈,၃၆၇ နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ
၄။ မော်လမြိုင်မြို့ ၂၁၉,၉၆၁ ၄၅၁,၀၁၁ ၄၉၁,၁၃၀ မွန်ပြည်နယ်
၅။ ပဲခူးမြို့ ၁၅၀,၅၂၈ ၂၄၈,၈၉၉ ၂၈၈,၁၂၀ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၇။ ပုသိမ်မြို့ ၁၄၄,၀၉၆ ၂၄၁,၆၂၄ ၂၈၆,၆၈၄ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး
၆။ ပြည်မြို့ ၁၂၉,၅၅၃ ၂၄၃,၀၁၁ ၂၅၁,၁၄၅ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး
၈။ မုံရွာမြို့ ၁၀၆,၈၄၃ ၁၈၅,၇၈၃ ၃၇၁,၉၆၃ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
၉။ မိတ္ထီလာမြို့ ၉၆,၄၉၂ ၁၈၁,၇၄၄ ၃၀၉,၄၆၅ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
၁၀။ စစ်တွေမြို့ ၁၀၇,၆၂၁ ၁၈၁,၁၇၂ ၁၄၉,၃၄၈ ရခိုင်ပြည်နယ်
၁၁။ မြိတ်မြို့ ၈၈,၆၀၀ ၁၇၇,၉၆၁ ၂၈၄,၀၃၇ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
၁၂။ တောင်ကြီးမြို့ ၁၀၈,၂၃၁ ၁၆၂,၃၉၆ ၃၈၀,၆၆၅ ရှမ်းပြည်နယ်
၁၃။ ပခုက္ကူမြို့ ၉၄,၂၃၁ ၁၅၉,၀၀၀ ၃၂၂,၁၅၄ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

* ၁၉၈၃ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူချိန်တွင် နေပြည်တော် မရှိသေးပါ။

ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် မြို့များ ပြင်ဆင်ရန်

တပ်မြို့များ ပြင်ဆင်ရန်

အထက်ပါမြို့များ အပြင် တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ အများအပြား အခြေစိုက်၍ တပ်မြို့စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဖြင့် ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်သော တပ်မြို့များလည်း ရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ-

ကိုးကား ပြင်ဆင်ရန်

  1. Change History of MIMU Pcode version 9.2 vs 9.3မြန်မာသတင်းအချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲမှုယူနစ်။ ၂၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။